Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

DOTAZNÍK O SOCIÁLNÍCH POTŘEBÁCH OBČANŮ MČ PRAHA – SLIVENEC – do 24. 4. 2019

Vyplněný dotazník můžete vhodit do schránky ÚMČ (vedle hl. vstupu do budovy) nebo na podatelně ÚMČ (paní Růžičkové), popř. zatelefonujte

na tel.: 251 818 044 (pověřený pracovník dotazník u vás vyzvedne).

Případné další podněty a připomínky napište na druhou stranu tohoto dotazníku.

Dotazník můžete odevzdávat do 24. 4. 2019