Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Fotogalerie 2017

Nejlepší mládežnický sportovec 2016 - 13. 2. 2017

Na závěr minulého roku založili mladší žáci tradici Silvestrovských fotbálků s  vyhlášením výsledků v  anketě o  „Nejlepší mládežnické sportovce roku 2016“.

Předávání cen se zúčastnili rodiče malých sportovců a punc slavnostního okamžiku dodalo obecenstvo složené ze zastupitelů městské části, protože akce byla naplánována právě na začátek řádného zasedání zastupitelstva. Mladé sportovce přivedl správce areálu AFK Slivenec pan Jaroslav Sedlický.

Ceny malým sportovcům, trenérovi i rozhodčímu předávala starostka Městské části Praha-Slivenec paní RNDr. Jana Plamínková spolu s panem Markem Jarolímem. Pan Marek Jarolím se slavnostního předávání cen zúčastnil jako symbol profesionální českého fotbalu.

Výsledky všech devíti kategorií jsou následující:

  1. Nejlepší hráč Samuel Motl (Slivenec)
  2. Nejlepší střelec Petr Bukáček (Barrandov)
  3. Nejlepší brankař Martin Vlček (Rudná)
  4. Nejlepší obránce Tony Ayoub (Slivenec)
  5. Nejlepší záložník Patrik Marx (Slivenec)
  6. Nejlepší útočník Vojta Vocílka (Slivenec)
  7. Nejužitečnější hráč Adam Šimáček (Holyně)
  8. Nejlepší trenér Václav Motl (Slivenec)
  9. Nejlepší rozhodčí Karel Mašek (Holyně)

Tradiční slivenecký masopust - 19. 2. 2017

V  neděli 19.  února za téměř jarního počasí proskotačil Slivencem do Holyně tradiční masopustní průvod. Radostné bylo nejen počasí, ale především velká účast a hojnost masopustních masek. Symbolem našeho masopustu se už dávno staly masopustní dobroty z  Görglova řeznictví, které je hlavním sponzorem akce. Nejen zabijačkové pochoutky v podobě znamenitých jitrnic, jelítek a  tlačenky jsou však každoročním lákadlem k  návštěvě. Může jím být doprovodná muzika kapely Třehusk, neuvěřitelné kejkle chůdařů, občerstvení ze Selanky, vinotéky PrimaWine, nebo čepované pivo v restauraci U  Knotků, možná také tombola rodinného centra Pecka na sále holyňské restaurace…

Kdo došel až tam  – nelitoval. Více o letošní masopustní atmosféře vypovídá fotoreportáž.

Beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou 16. 3. 2017

Protože spisovatel Vlastimil Vondruška patří mezi nejčtenější autory v knihovnách – nejen ve Slivenci, pozvali jsme jej na besedu ve čtvrtek 16. 3. 2017. Zájem veřejnosti byl veliký, do zasedací místnosti jsme se vešli jen díky toleranci všech přítomných.

Spisovatel vyprávěl o sobě – pochází z Kladna, vystudoval historii a etnografii na FF UK v Praze. Od roku 2009 se věnuje výhradně psaní. Víc než dvacet let byl aktivním horolezcem. Vyprávěl o způsobu psaní, hledání historických pramenů a fantazii dotvářející čtivý obsah svých románů. Vyprávěl o způsobu myšlení našich předků, o jejich vlastenectví, obživě, chování, lásce a věrnosti k půdě. Vyprávěl o civilizaci, jak i ta podléhá neodvratnému rytmu. Když se narodí, je mladá a silná, ambiciózní. Zesílí a užívá si vrcholu své moci. A pak vždycky následuje únava, stárnutí a často i pád. A my jsme v podobné situaci: Evropa není ochotná hájit své hodnoty. Má však ještě šanci!

Vítání občánků narozených v 1/2 roku 2016 - 8. 4. 2017

Text se připravuje 🙂