Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Granty 2019 – I.kolo

Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec schválilo svým usnesením č. 8/1/2018 vyhlášení grantů na rok 2019.

Celková výše poskytnutých finančních prostředků je 200 000,- Kč.

Zájemci mohou své žádosti předkládat  na ÚMČ Praha – Slivenec do 14. prosince 2018 do 12:00 hod.

Tématické okruhy jsou dva :

I. Podpora kultury, sportu, zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit dospělých a dětí v MČ Praha – Slivenec v roce 2019

II. Podpora jednotlivých akcí a činností, které s vztahují k historii a přírodě MČ Praha – Slivenec v roce 2019.