Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Granty 2019 – II.kolo – vyhlášení a nové zásady poskytování grantů a nová žádost o grant – termín 5. 4. 2019

Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec schválilo svým usnesením č.43/4/2019  vyhlášení II. kola účelových dotací (grantů) na rok 2019.

Celková výše poskytnutých finančních prostředků je 100 000,- Kč.

Zájemci mohou své žádosti na jednotném formuláři předkládat  na ÚMČ Praha – Slivenec do 5. dubna 2019  do 12:00 hod.

Tématické okruhy jsou dva :

I. Podpora kultury, sportu, zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit dospělých a dětí v MČ Praha – Slivenec v roce 2019

II. Podpora jednotlivých akcí a činností, které s vztahují k historii a přírodě MČ Praha – Slivenec v roce 2019.

Zároveň došlo ke změně podmínek grantového řízení – nové zásady poskytování grantů a  jednotná žádost o grant – viz http://www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/finance-a-granty/ucelove-dotace-granty/.