Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Informace o kompostárně ve Slivenci

Občané hl. m. Prahy zde mohou měsíčně zdarma uložit až 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu. Přijímat se bude odpad rostlinného původu, jako je suché listí, tráva, větve, dřevo, piliny a odřezky, zemina nebo zbytky z kuchyně, například ovoce a zeleniny.

Za každých 5 kilogramů odevzdaného bioodpadu si navíc každý bude moci po roce zdarma odnést 1 kilogram kompostu k využití na své zahrádce.

Informace o kompostárně