Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Kompostéry pro občany – termín 15. 7. 2017

Hl. m. Praha má možnost požádat v rámci 68. výzvy Operačního programu Životní prostředí  o nákup kompostérů.

Kompostéry  s předpokládaným objemem 800 až 1400 litrů (podle toho, zda bude jednokomorový nebo dvoukomorový) s kvalitativními znaky, které umožní kvalitně kompostovat., by byly předány občanům k užívání ZDARMA.

Pro zpracování žádosti je třeba znát aktuální zájem občanů o tuto službu.

Žádáme Vás do 15. 7. 2017  o vyplnění  krátkého dotazníku umístěného na stránkách http://www.odpadovecentrum.cz/zadost-o-komposter

Je nutné vždy vybrat v rámci formuláře Adresa umístění kompostéru: „Hlavní město Praha – průzkum zájmu“. Pokud by žádosti bylo vyhověno, předpokládá se distribuce kompostérů k občanům v létě  2018.

Oznámení