Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Klub seniorů

logo senioři 230Klub seniorů Slivence a Holyně

Kontakt:
Irena Krejčová
předsedkyně Klubu seniorů, knihovnice
tel.: 251 811 297

e-mail: knihovna@praha-slivenec.cz


Od září 2018 bude naplno zahájen provoz klubovny seniorů. KC „Na Půdě“ nahradí nevyhovující prostor v přízemí, který dosud Klub seniorů využíval. Nová klubovna pod střechou úřadu, kam je bezbariérový přístup, byla vybudována z dotačního titulu Operační program Praha-pól růstu ČR (Evropské strukturální a investiční fondy).

Senioři mají k dispozici klubové posezení, malou kuchyňskou linku s nejnutnějším vybavením,  několik počítačů a plochou TV obrazovkou pro promítání. Součástí je sociální zařízení. Některé akce Klubu seniorů jsou určeny pro širokou veřejnost.

Informace o akcích na www.praha-slivenec.cz , na vývěskách, osobně ve slivenecké knihovně.

Počátky evropské kultury s přesahy a v souvislostech

Rozvrh přednášek

 


Členem Klubu seniorů se může stát každý senior s trvalým bydlištěm ve Slivenci a Holyni, který má zájem být aktivní a účastnit se našich akcí, schůzek, zájezdů nebo se s námi jen setkávat.

Schůzky:
Scházíme se spolu pravidelně každé první pondělí v měsíci v 16.00 hod. v Klubu seniorů – budova Úřadu MČ, v přízemí naproti poště. Těšíme se na Vás. Rozvrh komunitního centra 

Náplň činnosti, aktivity:

  • kurzy (keramika, trénování paměti),
  • besedy (cestopisné, knižní, naučné),
  • výlety,
  • cvičení (joga),
  • zájezdy (jednodenní s průvodcem)

Pozvánky na jednotlivé akce či kurzy najdete v Kalendáři městské části, na vývěskách a v časopisu Slivenecký mramor.


Zájezdy pro seniory

Také v tomto roce jsme pro slivenecké a holyňské seniory (trvale hlášené v naší městské části) připravili ve spolupráci s CK Arces nabídku čtyř poznávacích zájezdů. Zájezdy budou probíhat za stejných podmínek jako dosud. MČ výlety pro seniory od roku 2007 dotuje ze svého rozpočtu. Příspěvek účastníka zájezdu pro rok 2018 činí 300,-Kč. Prodej zájezdů u pí Růžičkové na ÚMČ od 5. února. Info na tel.: 251 818 044

Prodej zájezdů pro seniory na tento rok bude zahájen 5. února 2018 na ÚMČ (v úředních hodinách – PO nebo ST, pí Růžičková, tel.: 251 818 044)

Všechny zájezdy jsou aktuálně zveřejňovány v sekci novinky

Aktuálně připravujeme:

17. 5. 2018  Duchcov, Teplice, Ploskovice, Litoměřice
(Duchcov – prohlídka zámeckého okruhu „Casanova“, Teplice – volno a čas na oběd, Ploskovice – prohlídka zámku, Litoměřice – historické centrum, volno).

14. 6. 2018  Častolovice, Kostelec nad Orlicí, Doudleby, Třebechovice pod Orebem
(Častolovice – prohlídka zámku a procházka zámeckým parkem, Kostelec nad Orlicí – čas na oběd, Doudleby – prohlídka zámku, Třebechovice pod Orebem – mechanický betlém).

20. 9. 2018  Libochovice, Žatec, Slavětín, Peruc, Slaný
(Libochovice – prohlídka zámku a procházka zámeckým parkem, Žatec – historické centrum a čas na oběd, Slavětín – návštěva kostela sv. Jakuba Většího, Peruc – Boženčina studánka, Oldřichův dub, případně pamětní síň Emila Filly a Muzeum české vesnice, Slaný – procházka centrem města, volno).

18. 10. 2018 Krkonošská stezka korunami stromů, Janské Lázně
(Návštěva Stezky korunami stromů. Následuje čas na oběd a Janské Lázně – procházka a osobní volno).

Adventní výlet do Drážďan pro slivenecké občany
Pro letošní rok je plánována nabídka dotovaného adventního zájezdu i pro širší sliveneckou veřejnost. Termín bude oznámen v průběhu 1. pololetí.


Portály přátelské k seniorům

Besedy

Všechny besedy jsou zveřejňovány v sekci novinky


Nápady a recepty klubu seniorů v podobě kuchařky

Kuchařka – původní záměr shromáždit a vyměnit si v kruhu seniorů nejlepší velikonoční recepty, se nám rozrostl jednak o příspěvky mladších ročníků a jednak tematicky. Je nám líto nechat zapadnout pouze v jednotlivých domácnostech vynikající předpisy vyzkoušené a prověřené generacemi, tak vám nabízíme ochutnávku.