Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Zájezdy seniorů

  

Zájezdy sezóny 2017

11. 5. 2017 – Brno – vila Tugendhat – již vyprodáno!!!
Vstupy v 11.00, 11.30 a ve 12.00 hod.
Vila Tugendhat (musí se jít na tři skupiny – což časově naruší volno na oběd, s čímž účastníci musí počítat). Odpoledne pěší prohlídkový okruh historickým centrem (mimo jiné: Zelný trh, Stará radnice, Brněnský drak, Brněnské kolo, socha Moravského Jošta a další) a před odjezdem zpět i osobní volno kolem náměstí Svobody.

8. 6. 2017 – Velehrad a Strážnice
Velehrad vstup do (baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje a prohlídka podzemí). Ve Velehradě čas na oběd. Strážnice (skanzen staveb a zvyků jihovýchodní Moravy).

21. 9. 2017 – Pardubice, Kladruby nad Labem
(exkurze v perníkářství, ochutnávka a možnost nákupu perníků; prohlídka zámku – sály a kaple; čas na oběd; Kladruby nad Labem (návštěva hřebčína a prohlídka zámku).

19. 10. 2017 – Most, Červený Hrádek, ZOOpark Stará Ves, Kadaň, Panenský Týnec
Návštěva přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie (včetně filmu o jeho přesunutí), Červený Hrádek (návštěva zámku), Stará Ves (návštěva skanzenu a projížďka vláčkem po ZOO parku, čas na oběd), Kadaň (prohlídka města, volno), Panenský Týnec (cestou do Prahy zastávka v tzv. pozitivní zóně na mystickém místě nedostavěného kostela).

Jednodenní zájezdy seniorů z Holyně a Slivence

Snažili jsme se zmapovat jednodenní výlety seniorů ze Slivence a Holyně v posledních deseti letech. V letech 2007 a 2008 se vždy sedm míst v plánovaném zájezdu našlo ve skupině radotínských seniorů. Za dva roky sedm míst bylo málo, zájem seniorů o cestování rostl, a tak Městská část Praha – Slivenec se dohodla s cestovní kanceláří ARCES na samostatné spolupráci. Od roku 2009 využíváme služby CK Arces pouze pro seniory z Holyně, Lochkova a Slivence. Autobus je vždy brzy vyprodán – není divu, protože navštěvujeme atraktivní, známá místa, historické objekty a města, hrady, zámky, galerie, muzea, nechybějí menší nenáročné turistické túry a hlavně – vždy profesionálně připravená a dobře naladěná paní průvodkyně.

Za deset let jsme absolvovali 49 zájezdů a navštívili 171 míst v naší republice.

Jednotlivé zájezdy si můžete prohlédnout v příloze, kde najdete plakátek – pozvánku na zájezd, stručný popis zájezdu a pak tam, kde jsme dohledali, nabízíme k prohlédnutí fotografie z jednotlivých zájezdů. Za dodané snímky všem fotografům děkujeme, bez nich by dokumentace neměla význam. Na některých fotografiích jsou tváře seniorů, které se na nás dívají už jen z cestovatelského nebe.

Za možnost cestovat pohodlně, klidně a spolehlivě děkujeme nejen CK ARCES, ale hlavně zástupcům Městského úřadu Praha 5 – Slivenec, především paní Bohdaně Růžičkové, která má celou agendu zájezdů v kompetenci. Vedení obce je vstřícné, ochotné a podporuje naše výlety dotací.

Musíme věřit, že nám zdraví dovolí ještě mnoho společných zážitků na výletech. Podíváme se do různých koutů naší krásné domoviny a přesvědčíme se, že můžeme stále něco objevovat.

Klub seniorů Holyně a Slivence

Použité zdroje k popisům výletů:

David – Soukup: Cestovní kniha Česká republika, nakladatelství a vydavatelství, Praha, 2007
Urban: Vysočina, nakladatelství a vydavatelství Computer Press, a.s., 2008
Augustin: Velká encyklopedie měst a obcí ČR, nakladatelství Arbor a.s., 2001
Internet
Knihy možno zapůjčit ve Veřejné knihovně ve Slivenci.

Autoři fotografií:

Pavel Částka
Pavel Podzemský
Věra Přibyslavská
Helena Benešová
Marta Novotná
Zorka Feszaniczová

Pozvánky:

V létech 2007-2009 nedohledány
CK ARCES (i popis výletů od roku 2015)

Označení a řazení výletů:

Chronologicky – číslo výletu, datum konání (RMD), cílová místa

Sestavila:

Irena Krejčová
Březen 2017