Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Doprava

Městská část podporuje rozvoj individuální automobilové dopravy, dopravního spojení MHD a rozvoj zdravé cyklistické dopravy. Na mnoha místech jsou vybudovány stojany na kola, podporujeme budování cyklostezek. Strategií městské části je najít vyváženost mezi stále se zhušťující automobilovou dopravou a bezpečností chodců a cyklistů.

Dopravní předpisy

Téměř na celém území městské části je povolená maximální rychlost 40 km/h vymezená dopravní značkou Zóna s dopravním omezením, konkrétně omezenou rychlostí. V oblastech Obytná zóna je maximální rychlost 20 km/h. Při výjezdu z Obytné zóny se vždy dává přednost (i bez dopravní značky), nelze uplatnit pravidlo pravé ruky! Setkat se můžete i se Zónou přednosti zprava.

Pozor na zákaz zastavení a stání:

  • v prostoru autobusové zastávky
  • na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní
  • na silniční vegetaci – travnaté pásy podél komunikací
  • před vjezdem na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci
  • na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno

Zóny placeného stání v Praze

Účelem zavedení ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ v Praze je regulace parkování (dopravy v klidu) tak, aby obyvatelé exponovaných lokalit měli možnost zaparkovat svůj vůz v docházkové vzdálenosti od svého bydliště, případně nemovitosti či provozovny. Dále pak motivovat návštěvníky, aby se v lokalitě zdržovali se svým vozidlem po dobu jen nezbytně nutnou a uvolnili tím parkovací místo dalším řidičům. Od 24. srpna 2016 bude systém spuštěn i v části území Prahy 5. Jedná se o známé barevné zóny, které odlišují možnosti parkování pro rezidenty způsoby parkování pro návštěvníky.

V nově zřizovaných modrých zónách po roce 2015, které vzniknou na území městských částí Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 8, Praha 9 a později i v ostatních částech Prahy, budou vydávána pouze elektronická parkovací oprávnění.
Další poměrně zásadní změnou je snížení počtu svislého dopravního značení. Nově se tak bude upravovat přednost na křižovatkách upravená nikoli dopravním značením, ale uplatněním přednosti zprava.
Nově jsou též zaváděny moderní technologie pro výběr parkovného buď prostřednictvím parkovacího automatu nebo virtuálních parkovacích hodin (mobilní aplikace).
Identifikace parkujícího bude na základě registrační značky vozidla. Kontrola oprávnění k parkování bude probíhat automaticky pomocí monitorovacího systému. Zanikne tak povinnost mít parkovací oprávnění (včetně parkovacího lístku) za předním sklem vozidla.

Naši občané nemají nárok na předplatné parkovací karty, pro nás platí režim jako pro návštěvníky. Více informací na Parkuj v klidu.cz

Stručné informace       mapka harmonogramu

Parkování v MČ Praha-Slivenec

Na území městské části není žádné placené parkoviště. Parkovat bez omezení lze kdekoliv na komunikaci, kde je to umožněno dopravními předpisy a je potřeba pouze dodržovat konkrétní dopravní značení. Zejména je nutno dbát v oblastech vyznačených dopravním značením jako „Obytná zóna“ na to, že parkování je dovoleno pouze na vyznačených parkovacích místech. Důležité je dodržovat zákaz stání Tam, kde taková místa nejsou nebo jsou obsazená, nemůže být vozidlo zaparkováno jinde, než na soukromém pozemku. Parkoviště u rybníka je umožněno pouze na časově omezený úsek vyznačený dopravními značkami. Podmínkou je vyznačení doby stání na parkovacích hodinách umístěných viditelně za oknem vozidla. Parkovací hodiny lze zakoupit na místním úřadě.

Cyklotrasy, turistika, naučné stezky

Městskou částí prochází cyklotrasy, turistické stezky a naučné stezky. Cyklotrasy buduje hlavní město Praha v souladu s národní strategií rozvoje cyklistické dopravy v ČR. Naše městská část je pravidelným účastníkem Pražského cyklozvonění, které se koná u příležitosti Evpropského týdne mobility a Dne bez aut.

Zobrazit více…