Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Granty – účelové dotace

Městská část Praha – Slivenec každoročně vyhlašuje dotační řízení na veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ s cílem podpořit vytvoření a udržení základních podmínek pro aktivity dětí i dospělých na území MČ v tematických okruzích:

I. Podpora kultury, sportu, zájmových a vzdělávacích aktivit dospělých a dětí v MČ Praha – Slivenec
II. Podpora jednotlivých akcí a činností, vztahujících se k historii a přírodě MČ Praha – Slivenec
Aktuální vyhlášení

Vyhlášení – I. kola dotačního řízení MČ Praha – Slivenec na rok 2019
Tématické okruhy a podmínky
Uzávěrka přijímání žádostí:  14. 12. 2018 do 12:00 hod.

Schválené granty na rok 2018 – II. kolo

Informace pro žadatele

Zásady poskytování účelových dotací MČ Praha – Slivenec – aktualizováno

Informace pro příjemce

Smlouva o poskytnutí účelové dotace – vzor