Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Participativní rozpočet

2017-02-08 participaceParticipativní rozpočtování je cesta, jak zapojit občany do rozhodování o využití části městského rozpočtu. Umožňuje, aby se občané aktivně zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.
Tento společný projekt Městské část Praha-Slivenec a obyvatelstva městské části bude realizovaný v roce 2017 za podpory české neziskové organizace Agora Central Europe.

Veřejné informační setkání:    8. února 2017 od 18:00 hodin

Co vyplynulo ze setkání? Čtěte zde.

Příklady z jiných měst zde.

Návrhy na jednotlivé projekty lze v souladu s Pravidly podávat od 8. 2. 2017 do 28. 2. 2017.

Termín pro podávání návrhů prodloužen do 10. března 2017!!!

 

Dokumenty ke stažení:

  1. Přihlašovací formulář Návrhu
  2. Podpisová listina k Návrhu
  3. Prezentace z 8. února 2017 ke stažení