Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Participativní rozpočet

Participativní rozpočtování je cesta, jak zapojit občany do rozhodování o využití části městského rozpočtu. Umožňuje, aby se občané aktivně zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.
Tento společný projekt Městské část Praha-Slivenec a obyvatelstva městské části bude realizovaný v roce 2017 za podpory české neziskové organizace Agora Central Europe.


Hlasování skončeno!

Děkujeme všem, kteří se hlasování zúčastnili a všem autorům návrhů. Výsledky hlasování jsou v této tabulce:

Zastupitelstvo usnesením č. 309/24/2017 na svém 24. zasedání dne 19. 6. 2017 vzalo výsledek hlasování na vědomí, doporučilo realizaci návrhů na pozicích 1-4 a současně nedoporučilo realizaci návrhu na pozici 5 vzhledem k velkému počtu negativních hlasů.


Hlasování bude probíhat od 31. 5. 2017 do 14. 6. 2017

projekty v konečné podobě budou vystaveny od 31. 5. 2017 v zasedacím sále MČ Praha Slivenec. Hlasovat se bude systémem elektronickým a papírovým, vždy bude možnost dát dva pozitivní hlasy pro podporované projekty a jeden negativní pro projekt, který se hlasujícímu nelíbí.  Sečtou se hlasy pozitivní, odečtou se hlasy negativní a projekty se seřadí dle dosaženého počtu. Realizovat se budou dle pořadí a finančních prostředků.

Chci hlasovat…


 Veřejné setkání s autory návrhů:    15. května 2017 od 18:00 hodin

v zasedacím sále úřadu MČ Praha-Slivenec

Přijďte se detailně seznámit s podanými návrhy a s autory návrhů si popovídat o jejich projektu, nebo jim navrhnout nějaké vylepšení!

Hlasování o tom, který projekt se bude realizovat, bude od středy 31. května do 14. června 2017. Projekty si budete moci prohlédnout ve stejném čase v zasedacím sále MČ Praha-Slivenec.

Vy budete rozhodovat!

Co vyplynulo ze setkání? Čtěte zde.


Veřejné informační setkání:    8. února 2017 od 18:00 hodin

2017-02-08 participaceCo vyplynulo ze setkání? Čtěte zde.

Příklady z jiných měst zde.

Návrhy na jednotlivé projekty lze v souladu s Pravidly podávat od 8. 2. 2017 do 28. 2. 2017.

Termín pro podávání návrhů prodloužen do 10. března 2017!!!

 


Dokumenty ke stažení:

  1. Přihlašovací formulář Návrhu
  2. Podpisová listina k Návrhu
  3. Prezentace z 8. února 2017 ke stažení