Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Návrhy 2018

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – VEŘEJNÁ PREZENTACE NÁVRHŮ

2. veřejné setkání a prezentace návrhů – 12. března 2018 v 17:30 hod.

ZASEDAČKA ÚŘADU MČ PRAHA-SLIVENEC

Autoři již aktualizovali své návrhy!
Zveme všechny aktivní a iniciativní spoluobčany na společné utváření veřejného prostoru.

Pozvánka

Podané návrhy 2018

Návrh : Exterierové hodiny II.

Předkladatel : Milena Hollmannová

Lokalita : křižovatka ulic Ke Smíchovu x Diamantová

Stručný popis :
V roce 2017 se v rámci participativního rozpočtu umístily v obci dvoje hodiny – jedny ve Slivenci, před č.p. 22 a jedny v Holyni u kaple. Pro letošní rok předkladatelka plánuje umístit třetí hodiny na křižovatku ulic Ke Smíchovu x Diamantová u nově vzniklého parčíku. Původní návrh byl umístit hodiny na budovu č.p. 315, ale po posouzení místa se zjistilo, že není možné hodiny na budovu v dostatečné výšce umístit. Proto navrhuje předkladatelka nové místo. V loňském roce se zrekonstruoval prostor parčíku u křižovatky Ke Smíchovu x Diamantová a hodiny umístěné na lampu veřejného osvětlení by prostor vhodně doplnily.

Návrh          Příloha 1                   

Návrh : Kultivace parčíku mezi ulicemi Růženínová a Malachitová

Předkladatel : Tomáš Horák

Lokalita : parc. č. 1724/122, k.ú. Slivenec –
prostor mezi ulicemi Růženínová a Malachitová

Stručný popis :
Nedokončený parčík mezi ulicemi Růženínová a Malachitová, nepůsobí vstřícným dojmem, není dostatečně využitý potenciál tohoto místa, proto předkladatelé navrhují doplnění estetické, sociální a kulturní roviny parčíku – ozelenění parku (doplnění vhodnou zelení – stromy, keře, trvalky), úprava cest, přiměřené doplnění stávajícího mobiliáře lavičkami, vznik zpevněné plochy k příležitostnému hraní.

Návrh          Příloha 1

Návrh : Zvýšení bezpečnosti chodců na křižovatce U Křížku

Předkladatel : Peter Rusňák

Lokalita : parc. 1731/1, k.ú. Slivenec – křižovatka ulic K Cikánce a K Lochkovu

Stručný popis :
Cílem je zvýšit bezpečnost chodců na křižovatce ulic k Cikánce a K Lochkovu. Chodci, kteří jdou z ulice K Cikánce na ulici K Lochkovu do centra Slivence, nemají jinou možnost než přejít silnici K Cikánce těsně před křižovatkou (kvůli absenci chodníků), kde některá odbočující auta z ulice K Lochkovu jezdí velmi rychle a nejsou vidět. Hrozí tak riziko střetu chodců s auty. Dočasným řešením před plánovanou celkovou rekonstrukcí těchto dvou ulic je v komunikaci K Cikánce vyznačení přechodu pro chodce bílým vodorovným značením + dopravní značkou a umístění zpomalovacího prahu, který odbočující auta lehce zpomalí.

Návrh          Příloha 1          Příloha 2

Návrh : Obecní pec

Předkladatel : Hana Morsteinová za Unii rodičů

Lokalita : zahrada ZŠ a MŠ Praha -Slivenec

Stručný popis :
Výstavba Obecní pece na pečení chleba, drobného pečiva a dalších pochutin. Přejeme si, ať se pečení stane důležitým komunitním faktorem, do kterého chceme zapojit místní obyvatele, náhodné příchozí, školu i domov seniorů. Po odborné stránce bude na organizované pečení dohlížet proškolený dohled. Pec by stála na pozemku školy mezi stávajícím ohništěm a výběhem pro kozy, sloužila by nejen ke společnému organizovanému veřejnému pečení při pravidelných obecních akcích, ale i k svévolnému sousedskému pečení a neorganizovaného setkávání.

Návrh          Příloha 1          Příloha 2

Návrh : Zkultivování stanoviště na tříděný odpad v lokalitě Nám. Pod Lípou

Předkladatel : Jitka Zvolanek

Lokalita : Nám. Pod Lípou, č.parc. 314/1, k.ú. Holyně

Stručný popis :
Stanoviště na tříděný odpad na Náměstí Pod Lípou v Holyni se nachází v centru obce, které tímto hyzdí. Návrh původně obsahoval dvě varianty – zápustné kontejnery (z důvodu velké finanční a časové náročnosti, bylo od této varianty upuštěno) a přemístění a úprava stávajícího stanoviště.
Přemístění stanoviště by bylo do pásu zeleně u zdi přiléhající k restauraci U Knotků, plocha pro kontejnery by byla vydlážděná a opatřená přístřeškem, který by byl stejný jako přístřešky realizované v r. 2017.

Návrh          Příloha 1

Návrh projektu  stažen předkladatelkou 12. března 2018

Návrh : Slivenecký volnočasový klub v maringotce

Předkladatel : Tereza Mandíková

Lokalita : parc. č. 1724/122, k.ú. Slivenec –
prostor mezi ulicemi Růženínová a Malachitová

Stručný popis :
Rádi bychom do oblasti nevyužívaného parku v komplexu Řepkového pole umístili maringotku, která by sloužila jako Slivenecký volnočasový klub. Klub by sloužil mimo jiné spolku Slivenecké kostky jako zázemí pro organizační zajištění společenských akcí pro děti a mládež, kterých spolek organizuje v průběhu roku velké množství, zázemí by sloužilo jak ke konání schůzí org. výborů, tak pro výrobu rekvizit. Toto zázemí spolek zatím postrádá. Klub by rovněž sloužil jako zázemí pro jiné slivenecké aktivity.

Návrh          Příloha 1          Příloha 2