Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Návrhy 2018

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – VEŘEJNÁ PREZENTACE NÁVRHŮ

PONDĚLÍ 12. ÚNORA 2018, 17:30 hod

ZASEDAČKA ÚŘADU MČ PRAHA-SLIVENEC

Autoři Vám představí své návrhy, seznámí Vás se všemi jejich detaily a zodpoví všechny Vaše dotazy.
Získáte konkrétní představu o návrhu a můžete i navrhnou autorům nějaké vylepšení.
Zveme všechny aktivní a iniciativní spoluobčany na společné utváření veřejného prostoru.

Podané návrhy 2018

Návrh : Exterierové hodiny II.

Předkladatel : Milena Hollmannová

Lokalita : budova č.p. 315, ulice Ke Smíchovu

Stručný popis :
Instalace 1 ks dvoustranných exteriérových hodin na budovu č.p. 315, ul. Ke Smíchovu. V roce 2017 jsem se zapojila do participativního rozpočtu s návrhem na instalaci exteriérových hodin. Původní návrh na instalaci 3 ks byl po veřejném projednání upraven a instalovány byly pouze dvoje hodiny. Z uvedeného důvodu přihlašuji návrh na instalaci těchto třetích hodin. Domnívám se, že i na budově č.p. 315 budou hodiny plnit svoji funkci stejně dobře, jako ty, které už občanům slouží před kavárnou a v Holyni před kapličkou.

Návrh          Příloha 1          Příloha 2

Návrh : Realizace certifikovaného pétanque hřiště

Předkladatel : Tomáš Horák

Lokalita : parc. č. 1724/122, k.ú. Slivenec –
prostor mezi ulicemi Růženínová a Malachitová

Stručný popis :
V rámci participativního rozpočtu bych rád navrhl účelové (sportovně společenské) využití prostranství mezi ulicemi Růženínová a Malachitová v zástavbě „Řepkové pole“. Jedná se o prostranství, které je nyní nevyužité a realizací návrhu dojde ke zvýšení společenských aktivit široké veřejnosti v této lokalitě.

Návrh          Příloha 1          Příloha 2

Návrh : Zvýšení bezpečnosti chodců na křižovatce U Křížku

Předkladatel : Peter Rusňák

Lokalita : parc. 1731/1, k.ú. Slivenec – křižovatka ulic K Cikánce a K Lochkovu

Stručný popis :
Cílem je zvýšit bezpečnost chodců na křižovatce ulic k Cikánce a k Lochkovu. Chodci, kteří jdou z ulice k Cikánce na ulici K Lochkovu do centra Slivence, nemají jinou možnost než přejít silnici K Cikánce těsně před křižovatkou (kvůli absenci chodníků), kde některá odbočující auta z ulice k Lochkovu jezdí velmi rychle a nejsou vidět. Hrozí tak riziko střetu chodců s auty. Dočasným řešením před plánovanou celkovou rekonstrukcí těchto dvou ulic je zpomalovací práh, který odbočující auta lehce zpomalí. Dále je třeba vyznačit místo značkou a označením přechodu pro chodce.

Návrh          Příloha 1          Příloha 2

Návrh : Obecní pec

Předkladatel : Hana Morsteinová za Unii rodičů

Lokalita : zahrada ZŠ a MŠ Praha -Slivenec

Stručný popis :
Výstavba Obecní pece na pečení chleba, drobného pečiva a dalších pochutin. Přejeme si, ať se pečení stane důležitým komunitním faktorem, do kterého chceme zapojit místní obyvatele, náhodné příchozí, školu i domov seniorů. Po odborné stránce bude na organizované pečení dohlížet proškolený dohled. Pec by stála na pozemku školy mezi stávajícím ohništěm a výběhem pro kozy, sloužila by nejen ke společnému organizovanému veřejnému pečení při pravidelných obecních akcích, ale i k svévolnému sousedskému pečení a neorganizovaného setkávání.

Návrh          Příloha 1          Příloha 2

Návrh : Zkultivování stanoviště na tříděný odpad v lokalitě Nám. Pod Lípou

Předkladatel : Jitka Zvolanek

Lokalita : Nám. Pod Lípou, č.parc. 314/1, k.ú. Holyně

Stručný popis :
Stanoviště na tříděný odpad na Náměstí Pod Lípou v Holyni se nachází v centru obce, které tímto hyzdí. Návrh obsahuje dvě varianty řešení jeho zkultivování (případně přemístění):
1. zřízení polopodzemních kontejnerů (řešení v závislosti na technickém řešení)ú
2) zřízení přístřešku na stávající kontejnery (obdobný jako ty, které byly v Holyni realizovány v roce 2017) a přemístění kontejnerů ke zdi objektu restaurace U Knotků.

Návrh          Příloha 1          Příloha 2

Návrh : Slivenecký volnočasový klub v maringotce

Předkladatel : Tereza Mandíková

Lokalita : parc. č. 1724/122, k.ú. Slivenec –
prostor mezi ulicemi Růženínová a Malachitová

Stručný popis :
Rádi bychom do oblasti nevyužívaného parku v komplexu Řepkového pole umístili maringotku, která by sloužila jako Slivenecký volnočasový klub. Klub by sloužil mimo jiné spolku Slivenecké kostky jako zázemí pro organizační zajištění společenských akcí pro děti a mládež, kterých spolek organizuje v průběhu roku velké množství. Klub by rovněž sloužil jako zázemí pro jiné slivenecké aktivity.

Návrh          Příloha 1          Příloha 2