Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Návrhy 2019

Nadcházející akce:

2. veřejné setkání a prezentace návrhů – 25. března 2019

Podané návrhy

Návrh: Zvýšení bezpečnosti chodců v ulici V Lipkách

Předkladatel: David Klimek

Lokalita: komunikace V Lipkách, č. parc. 1653/2

Stručný popis:

Cílem je zvýšit bezpečnost chodců v ulici V Lipkách. Bezpečnost chodců se v ulici „V Lipkách“, k.ú. Slivenec, poslední roky snížila. Jedním z důvodů je úprava komunikace před 3 lety, zvýšení hustoty dopravy a rychlosti projíždějících automobilů v ulici. Silnice je využívána chodci z ulic V Lipkách, Na Křemínku, Na Botě a dalších pro přístup na MHD a do centra Slivenec. V ulici bydlí rodiny s malými dětmi, při vysoké rychlosti automobilů se zvyšuje riziko dopravních nehod a přehlédnutí malých dětí. Vozovka je úzká, chybí chodníky. Současný dopravní režim ulice (rychlost 50 km/hod) neodpovídá vzhledem k hustotě provozu a množství chodců jejímu charakteru (Absence chodníku, šířkové poměry, rozhledy, křižovatky bez úpravy přednosti v jízdě).

Řešením je umístění zpomalovacího prahu a značky v místě průchodu k zastávce U Křížku, který projíždějící auta lehce zpomalí a upozorní řidiče na pohyb chodců na ulici.

Návrh          Příloha 1

Návrh: Kultivace stanoviště na tříděný odpad Nefritová

Předkladatel: Pavla Svatošová, ve spolupráci s Magdalenou Pávovou

Lokalita: č.parc. 1754/109, k.ú. Slivenec

Stručný popis:

Stanoviště na tříděný odpad je umístěn za začátku vjezdu do čtvrti a nepůsobí upraveně. Proto navrhujeme umístit kontejnery do estetického přístřešku, který bude i po vizuální stránce korespondovat se stylem čtvrti. Dále navrhujeme ve spolupráci s PRE odstranit z jejich stanice graffiti, aby celkové místo působilo upraveně a čistě.

Návrh          Příloha 1