Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Návrhy

Přinášíme Vám krátké anotace jednotlivých návrhů. Návrhy, které bylo třeba doplnit nebo upravit byly autory dopracovány. Dva návrhy dopracovány nebyly, proto do hlasování nepostupují.

Finální anotace jsou uvedeny níže. Připravujeme veřejnou prezentaci hlasovatelných návrhů na které autoři představí veřejnosti své projekty. Termín bude vyhlášen v nejbližší době.

Podané návrhy

Návrh: Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici V Lipkách

Předkladatel: Lucie Richterová

Stručný popis: Předkládaný návrh požaduje prověření možnosti zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici V Lipkách, k.ú. Slivenec. Cílem návrhu je zvýšení bezpečnosti chodců opatřením, např. úprava svislého dopravního značení, doplněním vodorovného dopravního značení, vytvořením obytné zóny nebo zóny 30 km/h, případně zpomalovacími prahy.

Hodnocení: návrh je třeba zásadně doplnit/upravit

Výsledek: Návrh nebyl doplněn – vyřazen

Návrh: Obnova studánky Dobrá voda v Holyni

Předkladatel: Lenka Kudláková

Stručný popis: Autor navrhuje vyčištění vodního zdroje, obnovu přístřešku, zkultivování okolí včetně přístupové pěšiny, instalace lavičky a info panelu, zajištění patrona studánky pro dlouhodobou osvětu, kontrolu a péči.

Hodnocení: návrh je třeba drobně doplnit/upravit

Výsledek: Návrh doplněn – postupuje do hlasování

Návrh: Exteriérové hodiny

Předkladatel: Milena Hollmannová

Stručný popis: Jedná se o instalaci veřejných hodin v centrální části Slivence vymezené ZŠ, kavárnou a rybníkem, na budově č.p. 315 (Fit Švestka a doktor) a u kapličky v Holyni.

Hodnocení: návrh je třeba doplnit/upravit

Výsledek: Návrh doplněn – postupuje do hlasování

Návrh: Edukativní interakce

Předkladatel: Magdaléna Pávová

Stručný popis: Jedná se instalaci výstavního prostoru v parku u rybníka ve Slivenci. Vybudování betonové platformy (patky) pro instalaci uměleckých děl (soch) studentů. Jednotlivá díla by byla najímána na určitou dobu (rok). Cílem projektu je vytvořit open-air-galerii ve veřejném prostoru. Patka obsahuje el. přípojku pro možnost světelných instalací.

Hodnocení: návrh je třeba drobně doplnit/upravit

Výsledek: Návrh doplněn – postupuje do hlasování

Návrh: Veřejný sportovní plácek

Předkladatel: František Polák

Stručný popis: Autor navrhuje vybudování nového sportovního prostoru 10 x 6 m v parku v ulici Za Farou. Plácek řeší možnost sportovního vyžití dětí různého věku. Umožní hru (nejen míčovou), pohyb komukoliv bez potřeby dalšího vybavení či registrace, objednání u správce apod. Pevné ohrazení je výhodné pro hráče, rodiče i okolní plochu. Branky a míče jsou součástí vybavení. Povrch plácku – mlat.

Hodnocení: návrh je kompletní

Výsledek: Návrh postupuje do hlasování

Návrh: Úprava dětského hřiště Višňovka

Předkladatel: Magda Haasová

Stručný popis: Návrh řeší zanedbanou péči o hřiště a částečnou obměnu herních prvků. Přínos je estetický, bezpečnostní a herní. Jedná se o výměnu palisád u pískovišť, výměnu písku dosetí trávníku, odstranění jednoho prvku Chýška a instalace nového prvku Mostík.

Hodnocení: návrh je třeba doplnit/upravit

Výsledek: Návrh doplněn, resp. zcela přepracován – postupuje do hlasování

Návrh: Péče o skalní step a ozdravění lesního porostu na Drbci

Předkladatel: Magda Haasová

Stručný popis: Jedná se o revitalizaci a záchranu biotopu skalní stepi, která zarůstá nálety a postupně mizí. Jedná se o odstranění keřů a náletů dřevin a obnovu stepního charakteru lokality. Dále o odstranění nepůvodních dřevin včetně dřevin ve špatném zdravotním stavu a dosadbu dřevin ekologicky vhodných pro danou lokalitu.

Hodnocení: návrh je třeba zásadně doplnit/upravit

Výsledek: Návrh nebyl doplněn – vyřazen

Návrh: Veřejná kompostovací toaleta v Chuchelsko-radotínském háji

Předkladatel: Tereza Mindošová

Stručný popis: Návrh řeší nedostatek veřejných toalet v Chuchelsko-radotínském háji, který je pro slivenecké občany oblíbenou destinací pro krátkodobou rekreaci. Autor navrhuje umístit veřejnou toaletu s kompostovací WC vložkou uvnitř u prostoru parkoviště. Kosí hnízdo nabízí patronát nad touto toaletou.

Hodnocení: návrh je kompletní

Výsledek: Návrh postupuje do hlasování