Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Realizace 2018

Realizované návrhy 2018

Návrh : Exterierové hodiny II.

Předkladatel : Milena Hollmannová

Lokalita : křižovatka ulic Ke Smíchovu x Diamantová

Stručný popis :

Exteriérové hodiny od firmy Elekon, s.r.o., byly osazeny jako třetí   ve Slivenci u parčíku Na Křenkově v srpnu 2018.

Hodiny jsou stejné jako hodiny umístěné v naší městské části v loňském roce, mají průměr 600 mm, jsou  trojstranné, v šedé barvě se znakem MČ Praha – Slivenec. Ciferník je vidět hezky z dálky, díky velikosti číslic, v noci zase kvůli osvětlení.

 

Návrh : Rekultivace parčíku mezi ulicemi Růženínová a Malachitová

Předkladatel : Tomáš Horák

Lokalita : parc. č. 1724/122, k.ú. Slivenec –
prostor mezi ulicemi Růženínová a Malachitová

Stručný popis :
V červnu byl  vypracován projekt na novou podobu  parčíku, v září jsme vybrali ve výběrovém řízení zhotovitele, kterým je firma Bonsoft, s.r.o.. Realizace by měla být hotova do konce roku 2018.

Návrh : Zvýšení bezpečnosti chodců na křižovatce U Křížku

Předkladatel : Peter Rusňák

Lokalita : parc. 1731/1, k.ú. Slivenec – křižovatka ulic K Cikánce a K Lochkovu

Stručný popis :
V průběhu srpna 2018 vydal odbor dopravy ÚMČ Praha 5 stanovení dopravního značení na přechod.  V září bylo dopravní značení včetně zpomalovacích prahů nainstalováno a dodláždil se chodník na straně, kde chyběl. Zbývá pouze dodělat zkosení chodníků. Přechod slouží od konce září občanům. Přechod je určen primárně pro přecházení z ulice K Cikánce a kvůli umístění zpomalovacích polštářů je umístěn kousek dál od  samotné křižovatky.

 

Návrh : Zkultivování stanoviště na tříděný odpad v lokalitě Nám. Pod Lípou

Předkladatel : Jitka Zvolanek

Lokalita : Nám. Pod Lípou, č.parc. 314/1, k.ú. Holyně

Stručný popis :
V průběhu září 2018 byla vydlážděna nová plocha a osazen typově stejný přístřešek na kontejnery tříděného odpadu, stejný jako už v Holyni jsou od loňského roku. Kontejnery do něj byly přesunuty v říjnu. Původní místo bylo vyčištěno, nádoba na posyp byla také přemístěna a celkově se plocha zkultivovala.