Úřad městské části Praha-Slivenec
K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec
tel: 251 818 044, 251 813 754, fax: 251 811 587
e-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz
 

Úvodní strana  Městská část Praha-Slivenec  Forum zdravého města

Zdravá městská část - Agenda 21
Politik Zdravé Městské části: RNDr. Jana Plamínková
Koordinátor: Jiří Urválek

V roce 2008 se Městská část Praha – Slivenec připojila k Národní síti Zdravých měst (NSZM).
 
Nástěnka:
2016

Městská část Praha-Slivenec komise Zdravého města a místní Agendy 21
Vás zve na komunitní plánování na téma Strategický plán rozvoje
13. dubna 2016 od 17:30 v zasedací místnosti ÚMČ

2015
 • Komunitní plánování Relaxační park Granátová – říjen 2015
  Městská část získá do své správy pozemek č. 1754/7 k.ú. Slivenec. Je to pozemek podél ulice Granátová za dokončovanou výstavbou RD Abbey a tématem komunitního plánování bude využití tohoto pozemku, který není zrovna malý, má necelé 2 ha. Protože se nejedná o stavební pozemek, jeho využití může být jako zeleň, park, relaxační plocha apod.
  Zápis
   
 • Komunitní plánování Rekonstrukce komunikací Ke Smíchovu a K Lochkovu včetně dešťové kanalizace – červenec 2015
  Komunitního plánování se zúčastní projektant plánované rekonstrukce pan Ing. Stanislav Mastný ze společnosti DIPRO s.r.o. a pan architekt Petr Lešek ze společnosti Projektil Architekti, kteří přednesou své návrhy a rádi zodpovědí Vaše dotazy. Vaše připomínky mohou ovlivnit budoucí podobu těchto páteřních komunikací a vzhled centrální části Slivence.
  Zápis
   
 • Komunitní plánování Rekonstrukce ulice U Náhonu – květen 2015
  Komunitní plánování s občany bylo připraveno v souvislosti s přípravou rekonstrukce komunikace U Náhonu v Holyni. Povrch komunikace je v hodně špatném stavu a zároveň se vybuduje dešťová kanalizace, jejíž absence je velkým problémem pro občany v období dešťů. Na setkání byl pozván projektant celého díla pan Ing. Hynek Seiner, který představil celý projekt, okomentoval jednotlivé části a detaily plánované rekonstrukce.
  Zápis
   
 • Slivenecký hafík - Květen 2015
  Květen je tradiční čas oblíbené soutěže HAFÍK, kterou jsme zorganizovali v prostorách základní slivenecké školy. Přehlídka psích mazlíčků a jejich dovedností probíhala v kategoriích: velký pes, malý pes a nejoblíbenější kategorii pes s dětským doprovodem. Na vítěze jednotlivých kategorií čekaly poháry a zvláštní ceny byly pro nejmenšího a nejstaršího psa. Pro každého účastníka byl připraven odznak soutěže a psí pamlsek. Letos soutěžilo 19 psů.
  Zápis
   
 • Komunitní plánování Areál Křižovníků – březen 2015
  Komunitní plánování s občany bylo připraveno v souvislosti s probíhajícími restitucemi církevního majetku. Ve Slivenci a Holyni se restituce týkají Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Setkání s občany se zúčastnil zástupce řádu pan Mgr. David Kučerka, O.Cr., který občany krátce seznámil s postupem vydávání majetku státu v celostátním měřítku. Zmínil, že většina majetku je ve zuboženém stavu, poničený, zanedbaný, vyžadující nemalé investiční náklady na uvedení do provozuschopného stavu. Pozemky, na kterých stojí nové stavby nepodléhající restitučnímu zákonu, vydávány tedy nebudou.
  Zápis
   
 • Slivenecký masopust - Únor 2014
  Městská část tradičně zajistila celou organizaci slavnosti. Počínaje kulturními vystoupeními, stánkovými prodeji, sponzoring a konče zajištěním bezpečnosti. Zejména se dbalo na vyváženost slavnosti s ohledem na tradice masopustních slavností. Letošní program byl obohacen jízdárnou na ponících a oslících. Oblíbenou atrakcí byli chůdaři, kteří Ze své výšky sledovali celý průvod. Průvod maškar vedl tradiční cestou ze slivenecké návsi do Holyně, k tradičnímu zakončení v restauraci U Knotků.
  Místní podnikatelé zejména z oblasti gastronomie připravili pro celou slavnost ochutnávky svých produktů a pohoštění pro účastníky. Byly připraveny zabijačkové pochoutky místního řezníka, občerstvení u vinotéky, a závěrečné posezení v restauraci U Knotků.
  Zápis
   
   
2014
 • Rozvoj Slivence - Listopad 2014
  Komunitní plánování 26.11.2014
  Zápis ze schůzky komunitní plánování na téma „Další rozvoj Slivence – co nám zde schází?“ ze dne 26. listopadu 2014 v 18:00 h
   
 • Slivenecký hafík - Květen 2014
  Opět po roce a půl jsme zorganizovali přehlídku psích mazlíčků a jejich dovedností. Tentokrát se soutěžilo v kategoriích: velký pes, malý pes a pes s dětským doprovodem. Na vítěze jednotlivých kategorií čekaly poháry a zvláštní cena pro nejmladšího a nejstaršího psa. Pro každého účastníka byl připraven odznak soutěže a psí pamlsek. Městská část ustanovila a koordinovala práci realizačního týmu, zajistila inscenaci soutěže a úklid.
  Barrandovský veterinář pan doktor Vácha poskytl bezplatně veterinární dozor nad celou soutěží, připraven byl i na drobná ošetření úrazů během soutěží, pamlsky a některé soutěžní prvky zajistili místní podnikatelé.
  Základní škola poskytla pozemek ke konání soutěže, elektřinu pro ozvučení soutěže, vodu pro psí závodníky a její zástupci jako členové realizačního týmu pomohli s inscenací soutěže. Škola zajistila diplomy.
   
 • Velikonoční jarmark - Duben 2014
  Letošní velikonoční jarmark se nesl v duchu podtitulu akce Zapomenutá řemesla. Obec zajistila PR celé akce, zorganizovala ukázky řemesel, která se váží k svátkům jara, ale pomalu se již vytrácí z povědomí doby. O to víc byla tato řemesla atraktivní podívanou pro návštěvníky jarmarku. Ti mohli vyzkoušet lidové techniky jako pletení pomlázek, malování kraslic a ti nejmenší měli připravenou cukrářskou dílnu.
  Místní kavárna připravila cukrářskou dílnu pro děti, místní vinotéka připravila zajímavé občerstvení netradičních nápojů. se do projektu zapojila poskytnutím svých prostor a ve vlastní režii dozoruje pořádek kolem vystavených knížek, případně odstraňuje nevyhovující nebo zcela zničené knížky.
  Rodinné centrum Pecka připravilo velikonoční výtvarné dílny, slivenecký klub Švestka velmi zajímavě vyzdobil okolí akce kraslicemi na všech stromech. Obě organizace měly společný stánek s ukázkami své tvorby.
   
 • Slivenecký masopust - Únor 2014

  Městská část tradičně zajistila celou organizaci slavnosti. Počínaje kulturními vystoupeními, stánkovými prodeji, sponzoring a konče zajištěním bezpečnosti. Zejména se dbalo na vyváženost slavnosti s ohledem na tradice masopustních slavností.

  Místní podnikatelé zejména z oblasti gastronomie připravili pro celou slavnost ochutnávky svých produktů a pohoštění pro účastníky. Byly připraveny zabijačkové pochoutky místního řezníka, občerstvení u vinotéky, a závěrečné posezení v restauraci U Knotků.

  Rodinné centrum Pecka a klub Švestka připravili ukázky své rukodělné tvorby a zhotovili některé masky pro účastníky.  Aktivně se zapojili do organizace celé slavnosti.

   

 • Rozvoj sportovního areálu - Únor 2014

  Důvodem setkání bylo zapojení veřejnosti do rozhodování o rozvoji sportovního areálu sliveneckého sportoviště. V areálu je několik nevyužívaných ploch pro možné využití ke sportovním aktivitám. Nabízí se několik variant s ohledem na prostorové uspořádání a s ohledem na již vybudované fotbalové hřiště, kurty, víceúčelové hřiště. Cílem je efektivní investování finančních prostředků co nejlépe korespondující se zájmem veřejnosti.

  Měli jsme připravené možné varianty hřiště na beach fotbal, beach volejbal, skatepark či outdoorové fitness prvky, ale úmyslně jsme nechali občany, aby sami vymýšleli využití. V široké diskusi jsme byli velmi překvapeni množstvím rozličných námětů účastníků, ze kterých nakonec jako vítězná varianta zvítězila varianta skateparku. Vítězná varianta byla jistě i podmíněna zájmem početné skupiny mladých účastníků setkání, ale překvapivě nebyla v rozporu s názory dospělých a starších občanů.

  Zájem veřejnosti byl o toto téma překvapivě velký, setkání se zúčastnilo 38 diskutujících.

   

 • Projekt „Dejme život knize“ - Leden 2014
  Projekt vzniknul jako nápad dát knihám druhou šanci, druhý život. Vždyť kniha je nejen hodnotnou věcí, ale je to nosič kulturního dědictví. Proč se o její bohatství nepodělit s ostatními, kteří třeba nemají možnost právě tuto knihu sehnat. Zrovna tak mohu touto formou najít titul, který mne obohatí, nadchne a o kterém jsem neměl ani tušení, že existuje. Právě proto vzniknul tento projekt. Byly stanoveny 4 lokality realizace – úřad, kavárna, klub seniorů a klub Švestka. S odstupem času je evidentní, že se nápad „chytil“ a veřejnost zaujal. Dnes projekt funguje samoregulačně, knížky se obměňují, některé definitivně nalezly nové majitele, čtenáře. Koordinátor zastává funkci supervizora pro dohled nad fungováním jednotlivých lokalit projektu včetně lokality na úřadu.
  Místní kavárna se do projektu zapojila poskytnutím svých prostor a ve vlastní režii dozoruje pořádek kolem vystavených knížek, případně odstraňuje nevyhovující nebo zcela zničené knížky.
  Klub Švestka a Klub seniorů rovněž vyhradili prostory pro realizaci projektu. Scházející se návštěvníci těchto klubů velmi pozitivně hodnotí projekt a aktivně se angažují v jeho realizaci.
   
 • Roční plán činnosti komise PZM a místní Agendy 21 v roce 2014
2012
 • Pražské cyklozvonění – září 2012
  Občané Slivence a Holyně i letos využili celopražské akce „Pražské cyklozvonění“ a zúčastnili se v hojném počtu. Letos se jelo na Prahu 12, která byla organizátorem. Na louce u soutoku Berounky s Vltavou byl bohatý program orientovaný na cyklistiku, zdravý životní styl a na aktivity přispívající k budování zdravých měst.
   
 • Dopravní obslužnost Slivence – září 2012
  Od 1.9.2012 došlo organizátorem městské dopravy k radikálním změnám ve vedení i četnosti linek městské hromadné dopravy. Tato změna se významným způsobem dotkla obslužnosti Slivence. Po jejím zavedení jsme vyzvali občany ke korespondenční diskusi o problémech vzniklých touto změnou. Občané opravdu přišli nejen s výhradami, ale i s vyslovenou spokojeností s touto změnou. Pečlivě jsme roztřídili připomínky na reálné a neřešitelné a uplatnili u organizátora. Některé připomínky našich občanů ROPID neakceptoval, ale některé úpravy realizoval podle přání našich občanů. Byť malé, ale pro nás významné vítězství spolupráce s občany nad direktivní změnou MHD.

  Jarní úklid ve Slivenci – duben 2012
  Jarní úklid naší městské části proběhl počátkem měsíce dubna. Tradiční akce spojená s profesionálním úklidem komunikací měla velký ohlas u široké veřejnosti. Mnoho občanů vyrazilo na úklid veřejného prostranství, zejména travnatých ploch v okolí svého bydliště. Podobnou aktivitu jsme zaznamenali i u sliveneckých živnostníků a podnikatelů. Podle množství naplněných a svážených pytlů odvedli všichni pořádný kus práce, za což všem patří poděkování.
   
 • Komunitní plánování – duben 2012
  Dne 4. dubna proběhlo komunitní plánování o budoucnosti sliveneckého statku a objektů plánovaných k navrácení církvím. Účast byla hojná a velkým překvapením bylo množství nápadů, které naši spoluobčané přinesli. Je velmi pozitivní, že občanům záleží na budoucnosti a vzhledu obce a mají zájem o její dění. Prezentace nápadů pokrývala generační rozpětí od teenagerů až po seniory.
   
 • Elektromobilita – březen 2012
  Městská část dostala na vyzkoušení elektromobil Smart v rámci propagace elektromobility v Praze. Možnost vyzkoušet si jízdu tímto neobvyklým dopravním prostředkem měli nejen zaměstnanci MČ, ale byla zorganizována akce i pro občany. Možnosti využilo několik spoluobčanů, všichni se shodli na ekologickém přínosu pro zdravé a ještě zdravější město.
   
 • Slivenecký masopust – leden 2012
  Tradiční slavnost masopustu ve Slivenci se konala 29. ledna v neděli. Během slavnostního průvodu, který se protančil Slivencem až do Holyně jsme mohli obdivovat nápadité masky účastníků, chůdce ze sdružení Mimotaurus a hudbu poberounského souboru Třehusk. Řeznictví Görgl tradičně se na akci podílelo zabijačkovými pochoutkami, La Festa Ristorante podávala pizzu a teplé nápoje. Mnoho občanů napeklo buchty a koláče a jiné dobroty. Díky aktivitě všech sektorů, které se na organizaci této slavnosti podílí, je tato tradice pevně zakořeněná v životě městské části.
2011
 • Komunitní plánování – lokalita „Abbey“ 19. 10. 2011
  Komunitní plánování s občany lokality „Abbey“ nad budoucí podobou veřejného prostranství této lokality. Beseda se konala v prostorách místní Zelené kavárny za účasti občanů a zástupců městské části. Výsledkem živé besedy bylo mnoho podnětů a nápadů pro funkční využití volných veřejných ploch lokality. Z hojné účasti je zjevné, že občané mají zájem o dění v obci a chtějí se aktivně na něm podílet.
   
 • Pražské cyklozvonění 17. 9. 2011
  fotogalerie
  Letos podruhé se naše městská část zapojila do Evropského týdne mobility tím, že se připojila k cyklistické akci nazvané Pražské cyklozvonění. Ze slivenecké návsi se vydala skupina více než 25 cyklistů ve žlutých tričkách na trasu, která měla první zastávku v Prokopském údolí, kde se setkaly jednotlivé skupiny ze Slivence, Prahy 13, Řeporyjí a části Prahy 5 a vytvořili tak velmi početný peloton. Cílem trasy pelotonu byl areál branických ledáren, kde pořádající Praha 4 připravila bohatý program. Přínosem této aktivity je ukázat rodinám, že se v Praze najde dostatek kvalitních cyklotras a lze po nich jezdit zcela bezpečně.
   
 • Svatojánská pouť 25. 6. 2011
  fotogalerie
  Tuto tradici našich předků se podařilo obnovit před třemi lety. Na akci najdeme malé atrakce pro děti, perníková srdce, vernisáž v Holyňské kapli, ale největším svátkem celé pouti zůstává dopolední mše, kterou slouží slivenecký farář pan Skalický. Důstojnost akce je výsledkem aktivity slivenecké farnosti, zapůjčení sálu restaurace a práce mnoha lidí na organizaci slavnosti.
   
 • Slivenecké letnice 3. – 4. 6 2011
  fotogalerie
  Letos se konal již 5. ročník tradičního festivalu Slivenecké letnice s řadou zvučných jmen – Marsyas, Vladimír Mišík, Blue Effect či Divadlo v Dlouhé. Malé polokulaté páté výročí pořádání sliveneckého festivalu jasně ukázalo, že i v dnešní době jsou zástupci jednotlivých sektorů schopni dávat základy novodobým tradicím. Festival se každoročně může konat jen díky společnému úsilí MČ, občanských iniciativ, podnikatelů sponzorů a osobního nasazení jednotlivých občanů.
   
 • Den země ve Slivenci a Holyni 16.04.2011
  fotogalerie
   
 • Schůzka konaná dne 3.1. 2011 od 18,00 hod. na ÚMČ Praha Slivenec ve věci komunitního plánování – řešení dopravní situace v ulici Višňovka a U Trpce
2010
 
Vyhodnocení ankety o nejdůležitějších problémech obce (TOP 10 problémů)
Anketa byla vypsána natištěna a roznesena každému popisnému číslu v Praze - Slivenci.
Jelikož občané dotazníky stále nosili a posílali, prodloužili jsme termín ukončení akce na 30. 6. 2010. Cílem bylo ověřit, zda desatero problémů, které definovali účastníci Fóra zdravého města, opravdu cítí i ostatní obyvatelé Slivence a Holyně jako TOP 10 problémů.

Celkem bylo vytištěno a rozneseno 1100 dotazníků, zároveň byl dotazník poslán na e-mailové adresy zaregistrovaných účastníků. Na anketu jsme upozornili i v Mramoru.
Vrátilo se nazpět 149 vyplněných dotazníků, tedy rekordní počet. Dotazníky byly brány jako platné v případě, že ze základní TOP 10 byly vybrány 2 problémy, mohl být uveden i další problém nebo vybráno z dalších uvedených problémů, ten byl zaznamenán jako další, ale neplatný. Všechny zaškrtané problémy z neplatných dotazníků (bylo zaškrtáno více než 2 problémy z TOP 10) byly přičteny k neplatným hlasům.

Celkem dotazníků:149
Platných dotazníků: 142 s 284 platnými hlasy a 26 neplatnými
Neplatných dotazníků: 7 s 45 neplatnými hlasy
Celkem neplatných hlasů – připomínek a návrhů : 45+26 =71

Jak je vidět, jsou problémy na prvních místech – tedy dokončení kanalizace a plynofikace, opravy ulic, opatření ke zklidnění dopravy a zápach z kouřících komínů v zimě vnímány v obou skupinách jaké výrazné. S odstupem pak následují pečovatelské služby pro seniory, protihluková opatření a nedostatečná práce policie. Na osmé místo by se dle respondentů vklínil velký nárůst kriminality.
Problémy byly zařazeny do komunitního plánu obce a budeme vás pravidelně informovat, jaká opatření byla přijata k nápravě a kdo bude za řešení problému zodpovědný

Ing. Miroslava Staňková, koordinátorka NSZM


Fórum zdravého města – 12.5.2010 Praha – Slivenec
Fórum zdravého města
Fórum se uskutečnilo na základě rozhodnutí vedení naší MČ zapojit se do Národní sítě zdravých měst (NSZM) a podpořit tak udržitelný rozvoj v naší městské části. NSZM je součástí celosvětového hnutí, které podporuje zkvalitnění veřejné správy a udržitelný rozvoj. Fórum je veřejná diskuse vedení a zástupců úřadu se širokou veřejností o společných plánech rozvoje obce a je ověřeným komunikačním nástrojem pro zlepšování místních podmínek k životu.
Cílem fóra občanů bylo naformulovat v sedmi oblastech největší problémy vnímané občany a následným hlasováním specifikovat 10 největších problémů obce. Tyto problémy, které budou následně ověřeny anketou pro všechny občany, budou podkladem pro vytvoření komunitního „Plánu zdraví a kvality života“ v MČ Slivenec.

Fórum se uskutečnilo v zasedací místnosti úřadu, kde jsme se pokusili vytvořit neformální prostředí pro komunikaci. Starostka Jana Plamínková akci uvedla a zároveň prezentovala dosavadní úspěchy a akce podporující udržitelný rozvoj naší MČ (zlepšení komunikace s občany, úspory energie, zvyšování podílu zeleně atd.). Celou akci dále moderoval a řídil ředitel NSZM ČR pan Petr Švec.

Sešlo se 30 občanů, kteří se pokusili u kulatých stolů, rozdělených podle jednotlivých oblastí (životní prostředí, doprava, vzdělávání, sport a zdravý životní styl, bezpečnost a prevence kriminality, občan – úřad - informovanost, sociální oblast a kultura, územní rozvoj a infrastruktura), specifikovat naléhavé problémy v zadané oblasti a z nich dva až tři zvolit jako nejdůležitější. Tyto vybrané problémy potom zástupce každého stolu prezentoval před všemi přítomnými, ti je odsouhlasili, případně doplnili, poté byly zapsány na hlasovací archy. Každý z účastníků dostal dva barevné lístky (hlasy), které mohl nalepením přiřadit k preferovaným problémům. Hlasy byly sečteny a vyhodnoceno pořadí problémů.
 

Výsledky hlasování fóra, tzv. TOP 10P:

 
Pořadí  Problémy Hlasy
1. Slivenec bezpečně – opatření ke zklidnění dopravy 8
2.- 3. Dokončení kanalizace a plynofikace 6
2.- 3. Opravy ulic 6
4.-8. Málo možností pro neorganizované sportovní vyžití 5
4.-8. Pečovatelské služby pro seniory 5
4.-8. Topení ( kouřící komíny, zápach) v zimě 5
4.-8. Protihluková opatření 5
4.-8. Nedostatečná práce policie 5
9.-10. Úprava návsi pro společenské akce a společenský sál 2
9.-10. Bezbariérovost úřadu 2
 
  Další navržené problémy Hlasy
  Odpad z chatařských oblastí 1
  Místa v MŠ v období budování nové MŠ 1
  Podpora místních živnostníků (brožura se seznamem) 1
  Velký nárůst kriminality 0
  Webové stránky úřadu – modernizace, aktualizace 0
  Modernizace knihovny 0
  Nedostatek míst ve školní družině 1
 

Uplatňování Místní agendy 21 v MČ Praha – Slivenec
Jana Plamínková, březen 2010

Městská část Praha – Slivenec se k projektu Zdravá městská část v rámci Národní sítě Zdravých měst oficiálně připojila v létě roku 2008. Má ustanoveného zodpovědného politika projektu (starostka MČ) i koordinátora projektu (pracovnice ÚMČ). Nově má též ustanovenu neformální skupinu pro MA21, proto snad již konečně postoupí z kategorii zájemců do vyšší kategorie, kam jinak svou praktickou činností již dávno patří.
Uplatňování principů Místní agendy 21 v MČ Praha – Slivenec probíhalo spontánně už před vstupem do sítě Zdravých měst. Veřejnost měla např. v roce 2007 možnost se zapojit do plánování nové podoby centra (za pomoci Nadace Partnerství se zde uskutečnily tři schůzky, na jejichž základě byl vypracován projekt revitalizace centra).
Od té doby jsou principy komunitního plánování běžnou součástí fungování veřejné správy. Běžně se u nás pořádají kulaté stoly. Velmi úspěšný byl např. kulatý stůl pořádaný na jaře 2009 ohledně dopravního značení na ulici K Homolce. Ve spolupráci občanů, vedení obce a zodpovědného úředníka z odboru dopravy Prahy 5 (silniční správní úřad pro Slivenec) se podařilo najít řešení, které vyhovuje většině obyvatel dané lokality. Do té doby neutuchající proud stížností tak zcela ustal. Další kulatý stůl se na jaře 2009 věnoval nedostatku míst v mateřské škole, kdy vedení obce společně s občany hledalo řešení. Výsledkem bylo založení Mateřinky Sluníčko, nestátního zařízení školkového typu, které od září 2009 palčivou situaci aspoň trochu pomohlo zmírnit, byť nikoli vyřešit. Na jaře 2009 se uskutečnilo též setkání s rodiči k novému hřišti v ulici Za Farou. Výsledkem bylo částečné přepracování projektu dle připomínek rodičů. Nicméně vzhledem k tomu, že setkání s občany se uskutečnilo, když už byl projekt hotový, byly možné jen dílčí změny. Hřiště je už realizované a je mimořádně oblíbené. Vedení se ale z této akce poučilo a snaží se dát lidem možnost uplatnit své připomínky a nápady hned na začátku plánování projektů. Na podzim 2009 se konal kulatý stůl ohledně plánovaného intenzivnějšího využití stávajícího sportovního areálu. Areál v současné době využívají prakticky výhradně jen fotbalisté (je tam běžné travnaté hřiště a tréninkové hřiště). MČ by chtěla umístit do areálu i další sportoviště, protože jiné vhodné pozemky nemá k dispozici. Oslovila proto projektanta, který udělal studii možného využití areálu. Poté se uskutečnil kulatý stůl, kam přišli zástupci fotbalistů (kteří by nejraději zachovali areál jen pro fotbal), teenageři, kteří stojí o vybudování skateparku, i zástupci veřejnosti. V bouřlivé, ale plodné diskusi se podařilo najít řešení, které umožní vybudovat v areálu tréninkové hřiště s umělou trávou 3. generace, víceúčelové hřiště, malý skatepark, dráhu pro inline bruslení a atletickou část pro školu (běhy a skok do výšky). Na tréninkové hřiště a skatepark byl poté vypracován projekt pro stavební povolení a podána žádost o dotace z HMP. Poslední kulatý stůl se konal v lednu 2010. MČ získala z grantu Poštovní spořitelny a ČSOB peníze na realizaci obecní louky za budovaným Pražským okruhem. Kulatého stolu se zúčastnily všechny zájmové skupiny – vedení MČ, projektantka, zástupce donátora, myslivci (mají v lokalitě honitbu), pracovníci školy (škola usiluje o titul Ekoškola a děti se budou na realizaci významně podílet), koňaři, kteří v lokalitě provozují jezdecký oddíl a mohli by odebírat seno z louky i člověk, který tam chce budovat naučnou stezku. Výsledkem bylo mimořádně plodné setkání, kde všichni zúčastnění vyjádřili své zájmy a připomínky a projektantka je zapracuje do výsledného návrhu. Louka se bude realizovat na jaře.

Dalším způsobem, jak se mohou občané zapojit do rozhodování, jsou různé dotazníkové průzkumy. Občané se mohli vyjadřovat k řešení dopravy, k tomu, jaké obchody či služby jim schází, apod. Je vidět, že některé věci jsou velmi rozporuplné (např. nestavební prahy polovina respondentů chtěla a polovina je zavile odmítala, stejně tak jednosměrné ulice), na jiné panuje všeobecný souhlas (v obecním objektu, kde byla do té doby restaurace, chtěli místní kavárnu a cukrárnu). MČ se snaží dle možností vycházet vstříc hlavně v nesporných věcech (upřednostnění kavárny a cukrárny při uvolnění zmíněného objektu, instalace zrcadel pro zvýšení bezpečnosti, vznik poptávaného mateřského centra apod.). Mnohé narážejí na vysokou investiční náročnost (např. stavební prahy, přeřešení komunikací před školou), jiné na majetkové problémy (rozšíření komunikací) apod. Ale vše, co lze, se MČ snaží realizovat.
Zatím poslední průzkum se týkal knihovny, možnosti rozšíření spolkového života a dotazů, kde umístit další koše a lavičky.

Občané se mohli vyjádřit i k přípravě Strategického plánu, ale příliš toho nevyužili. Stejně tak se jen málo lidí zúčastnilo diskuse o novém územním plánu – ač jde o dokument zásadní důležitosti pro městskou část. Kupodivu se nezúčastnili ani majitelé pozemků, kterých se ÚP bezprostředně týká. Snad jsou tedy s návrhem všichni spokojeni.

Místní občané jsou podrobně informování o dění v MČ – starostka má v místním periodiku zvaném Slivenecký Mramor článek, ve kterém každé dva měsíce skládá lidem účty, mezitím píše na web stručné informace zvané Jednou větou. Kdo projevil zájem, dostává zprávy i mailem. Ve Sliveneckém Mramoru jsou velmi podrobné informace o veškerém dění v MČ - tak, aby správa věcí veřejných byla transparentní a otevřená. Veřejná správa je v MČ centrem a hybatelem veškerého dění, a to při maximální efektivitě práce (4 úředníci, starostka a dvě neuvolněné místostarostky). V rámci zkvalitňování služeb občanům je úřad otevřen pro veřejnost každý den.

Do MA 21 se zapojila místní Základní a mateřská škola, usiluje o titul Zdravá škola a Ekoškola. V roce 2009 získala grant Bezpečné cesty do školy, v jehož rámci se děti i jejich rodiče snažili najít cesty ke zvýšení bezpečné dopravy dětí. Do akce se zapojily všechny třídy a děti projevily velkou aktivitu, což bylo velmi kladně hodnoceno. V letošním roce si děti vlastními silami chtějí vybudovat jezírko a arboretum. Budou se též podílet na budování obecní louky, kde se budou podílet na výsadbě stromů, předpěstovávat sazenice apod.

Fórum Zdravého města, kde občané vyjadřují desatero nejpalčivějších problémů, jsme zatím nepořádali, ale pořadí na prvních místech je z četných diskusí a besed naprosto jasné – je to nedobudovaná kanalizace a špatný stav komunikací. Pořadí na dalších místech by ale mohlo být zajímavé. Problém je, jak získat aspoň trochu reprezentativní vzorek lidí, kteří by na setkání přišli.

A co dále dělá MČ pro udržitelný rozvoj?
Městská část pořádá každoročně velké množství akcí pro veřejnost. Obnovila se tradice jarmarků, masopustu, probíhá zde dvou až třídenní festival Slivenecké letnice, pořádají se četné koncerty a výstavy. To vše pomáhá komunitnímu životu a tomu, aby MČ fungovala jako plnohodnotná obec, nikoli jen noclehárna pro Prahu.
Velmi důležitá je přitom spolupráce s neziskovými organizacemi, neboť mnoho akcí se pořádá společně (pálení čarodějnic spolu s fotbalisty, velikonoční a vánoční jarmark se Sdružením Na kraji, sázení stromů se Sdružením Habeš). Některé akce (Slivenecké letnice) se pořádají i s místními podnikateli.
V rámci péče o zdraví probíhá cvičení – aerobik, jóga, autobusové výlety pro seniory i pěší výlety do okolí pro všechny, besedy o zdravém životním stylu apod.
Prioritou MČ jsou úspory energie jakožto nezbytná součást uplatnění principů udržitelného rozvoje. MČ tak v roce 2008 získala peníze z fondů EU na energetickou rekonstrukci základní školy. Rekonstruovaný pavilon snížil spotřebu energie o 90 % a dosáhl nízkoenergetického standardu. Připravuje se výstavba nové školky a tělocvičny v pasivním standardu. Důkladného zateplení se dočká i místní bytovka.
Důležitou roli v udržitelném rozvoji nepochybně hraje zeleň. MČ Praha – Slivenec je jedna z mála MČ v Praze, která oproti stávajícímu územnímu plánu nenavrhla žádné nové plochy obytného území. Namísto toho na většině svého extravilánu navrhla – v souladu s přáním většiny občanů - podstatné zvýšení ploch zeleně (v rámci zeleného pásu kolem Prahy). V MČ probíhá pravidelná výsadba nových stromů a zeleně v intravilánu a nových alejí. V rámci prováděných pozemkových úprav došlo k výsadbě nového biocentra. V dalších letech dojde k vybudování rozsáhlého biokoridoru v jižní části Slivence. První část bude vybudována již letos na podzim.
Od roku 2008 funguje v městské části sběr bioodpadů, probíhají jednání s MHMP o kompostárně. MČ se velmi snaží zvýšit podíl cyklodopravy a také pěší dopravy. Dala proto udělat studii cyklostezek s propojením na městem budovanou síť páteřních cyklostezek a intenzivně se snaží o jejich postupnou realizaci. V rámci projektu Pěší Slivenec se v rámci finančních možností obce budují chodníky a obnovuje prostupnost krajiny.
 

Zápis ze schůzky konané dne 20.1.2010 od 18,00 hod.
na ÚMČ Praha-Slivenec ve věci komunitního plánování projektu „Obecní Louka za okruhem”.
 1. Starostka RNDr Jana Plamínková představila projekt „ Obecní Louka za okruhem ”– historii, umístění a získání grantu.
 2. Představení projektu projektantem VÚKOZ Průhonice Ing. Ivanou Jirešovou. Konstatováno, že v projektu je třeba respektovat stávající vedení VVN 440 a 110 kV a jejich ochranné pásmo. S ostatními přítomnými byla konzultována skladba zeleně, podle jejich zájmů.
 3. Připomínky zástupců Mysliveckého sdružení – požadavek na umístění tabule
  „ Zákaz volného pobíhání psů“ u louky. Dále je třeba zabránit vjezdu aut do oblasti za okruhem. Všichni přítomní s tím souhlasili.
 4. Zástupce z Jezdeckého oddílu Zmrzlík přislíbil pomoc při sekání trávy. Bude-li tráva kvalitní, budou ji odebírat (na seno), jinak sekat a mulčovat.
 5. Představení tabulí naučné stezky RNDr J. Čížkem. Vznesen požadavek, aby na tabuli naučné stezky byla umístěna informace, že na pozemek je zákaz vstupu koní a proč.
 6. Přítomní se dohodli na umístění odpadkových košů. Budou použity takové, aby zvěř nemohla dovnitř.
 7. Při výsadbě budou pomáhat občané, což je podmínka grantu. Nabídlo se Myslivecké sdružení I škola.
 8. S projektantem dohodnuto, že draft projektu bude předložen do konce února.
 9. Skladba osázení bude velmi různorodá – stromy , keře , byliny, tak bude možno ji využívat k praktické školní výuce ( ekovýchova, přírodopis… ). Děti se také budou moci aktivně účastnit osázení louky vlastnoručně vypěstovanými bylinami ( v souladu se zákonem 114/1992 a projektem ).
 10. V přední části louky bude porost nižší – pobytová část, v zadní vyšší - místo pro zvěř.
 11. Je nutno dohodnout s klubem českých turistů změnu značení po vybudování nové cesty VC 2 – zařídí starostka.
 12. Orientační tabule a posezení s odpadkovými koši bude u východního okraje louky.

Naplňování Místní agendy 21 v MČ Praha – Slivenec
Jana Plamínková - Srpen 2009 – text pro ročenku životního prostředí

Městská část Praha – Slivenec se k projektu Zdravá městská část v rámci Národní sítě Zdravých měst oficiálně připojila v létě roku 2008. Má ustanoveného zodpovědného politika projektu (starostka MČ) i koordinátora projektu (pracovnice ÚMČ). Nemá zatím ustanovenu neformální skupinu pro MA21, proto je stále v kategorii zájemců, i když svou praktickou činností odpovídá vyšším kategoriím.
Uplatňování principů Místní agendy 21 v MČ Praha – Slivenec probíhalo spontánně už před vstupem do sítě Zdravých měst. Veřejnost měla např. v roce 2007 možnost se zapojit do plánování nové podoby centra (za pomoci Nadace Partnerství se zde uskutečnily tři schůzky, na jejichž základě byl vypracován projekt revitalizace centra).
Od té doby jsou principy komunitního plánování běžnou součástí fungování veřejné správy (kulaté stoly ohledně dopravního značení na ulici K Homolce, nedostatku míst v mateřské škole - společné hledání řešení, setkání s rodiči k novému hřišti v centru).
Občané se mohli vyjádřit i k přípravě Strategického plánu, ale příliš toho nevyužili.
Místní občané jsou podrobně informování o dění v MČ – starostka má v místním periodiku zvaném Slivenecký Mramor článek, ve kterém každé dva měsíce skládá lidem účty, mezitím píše na web stručné informace zvané Jednou větou. Kdo projevil zájem, dostává zprávy i mailem. Ve Sliveneckém Mramoru jsou velmi podrobné informace o veškerém dění v MČ - tak, aby správa věcí veřejných byla transparentní a otevřená. Veřejná správa je v MČ centrem a hybatelem veškerého dění, a to při maximální efektivitě práce (4 úředníci, starostka a dvě neuvolněné místostarostky). V rámci zkvalitňování služeb občanům je úřad otevřen pro veřejnost každý den.
Občané se zapojují do různých dotazníkových akcí (o dopravě, o mateřském centru, jaké služby chybí v MČ apod.).
Do projektu se zapojila místní Základní a mateřská škola – v roce 2009 získala grant Bezpečné cesty do školy, v jehož rámci se děti i jejich rodiče snažily najít cesty ke zvýšení bezpečné dopravy dětí. Škola též usiluje o titul Zdravá škola a Ekoškola.
Městská část pořádá každoročně velké množství akcí pro veřejnost. Obnovila se tradice jarmarků, masopustu, probíhá zde dvou až třídenní festival Slivenecké letnice, pořádají se četné koncerty a výstavy. To vše pomáhá komunitnímu životu a tomu, aby MČ fungovala jako plnohodnotná obec, nikoli jen noclehárna pro Prahu.
Velmi důležitá je přitom spolupráce s neziskovými organizacemi, neboť mnoho akcí se pořádá společně (pálení čarodějnic spolu s fotbalisty, velikonoční a vánoční jarmark se Sdružením Na kraji, sázení stromů se Sdružením Habeš). Některé akce (Slivenecké letnice) se pořádají i s místními podnikateli.
V rámci péče o zdraví probíhá cvičení – aerobik, jóga, autobusové výlety pro seniory i pěší výlety do okolí pro všechny, besedy o zdravém životním stylu apod.
Prioritou MČ jsou úspory energie jakožto nezbytná součást uplatnění principů udržitelného rozvoje. MČ tak v roce 2008 získala peníze z fondů EU na energetickou rekonstrukci základní školy (rekonstruovaný pavilon dosáhne nízkoenergetického standardu). Připravuje výstavbu nové školky a tělocvičny v pasivním standardu. Důkladného zateplení se dočká i místní bytovka.
Důležitou roli v udržitelném rozvoji nepochybně hraje zeleň. MČ Praha – Slivenec je jedna z mála MČ v Praze, která oproti stávajícímu územnímu plánu nenavrhuje žádné nové plochy obytného území. Namísto toho na většině svého extravilánu navrhla – v souladu s přáním většiny občanů - podstatné zvýšení ploch zeleně (v rámci zeleného pásu kolem Prahy). V MČ probíhá pravidelná výsadba nových stromů a zeleně v intravilánu a nových alejí. V rámci prováděných pozemkových úprav došlo k výsadbě nového biocentra. V dalších letech dojde k vybudování rozsáhlého biokoridoru v jižní části Slivence.
Od roku 2008 funguje v městské části sběr bioodpadů, probíhají jednání s MHMP o kompostárně. MČ se velmi snaží zvýšit podíl cyklodopravy a také pěší dopravy. Dala proto udělat studii cyklostezek s propojením na městem budovanou síť páteřních cyklostezek a intenzivně se snaží o jejich postupnou realizaci. V rámci projektu Pěší Slivenec se v rámci finančních možností obce budují chodníky a obnovuje prostupnost krajiny.


 

   
 Vysvětlení pojmů
Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s obyvateli. Věří, že občané získají „zdravý patriotismus“, že lidé budou svou komunitu i krajinu považovat za svůj domov a budou o ně také takto pečovat.

Postup ke „Zdravému městu, obci, regionu“ samozřejmě není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu – neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností. Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžete najít praktickou ukázku, co v praxi znamenají pojmy místní Agenda 21 (podpora udržitelného rozvoje na místní úrovni, s aktivním zapojením veřejnosti) i LEHAP (místní akční plán zdraví a životního prostředí) – a zejména „dobrá správa věcí veřejných“ (Good Governance, dle OSN).

V roce 1988 iniciovala OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu vzniklo v Evropě 1300 Zdravých měst ve 30ti zemích. Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i ve městech České republiky. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit. Asociaci dnes tvoří několik desítek měst, obcí, mikroregionů a krajů.

MČ Praha-Slivenec je členem Národní sítě Zdravých měst ČR od roku 2008.

Odkaz: Národní síť Zdravých měst ČR

 
Místní Agenda 21 - Praha Slivenec
Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

Cílem je:
výkon a provoz místní správy směřující k udržitelnosti
začleňování principů udržitelného rozvoje mezi priority naší samosprávy
zvyšování povědomí o trvale udržitelném rozvoji, vzdělávání a výchova
informační činnost
zapojování veřejnosti do rozhodování
spolupráce, partnerství
vytvoření místní strategie udržitelného rozvoje a akčního plánu
měření účinnosti procesu MA21, informování a rozbor dosaženého pokroku
Co je MA 21:
Agenda 21 dokument OSN, který byl přijat na konferenci o životním prostředí v Rio de Janiero roku 1992 (na tzv. Summitu Země). Je programem pro 21. století, ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Je komplexním návodem globálních akcí, které mohou poznamenat nebo ovlivnit přechod na udržitelný rozvoj.
Místní Agenda 21 (MA21) nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni v praxi. Je prováděna v konkrétním čase a místě a v obci nebo regionu. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase.
Místní odkazuje na Vaše vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region.
Agenda slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle.
21 vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.
Udržitelný rozvoj nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Je to způsob života, který je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím. Spočívá také na rovnováze mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí).
Odkaz: CENIA, česká onformační agentura životního prostředí
 
Kontakt: Jiří Urválek 
koordinátor NSZM
e-mail: urvalek@praha-slivenec.cz
tel.: tel: 251 818 044, 251 813 754
 
 Fotogalerie, akce