Úřad městské části Praha-Slivenec
K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec
tel: 251 818 044, 251 813 754, fax: 251 811 587
e-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz
 
Kaple sv. Jan Křtitele v Holyni
 
Historie Pseudorománský objekt nechala v r. 1861 postavit na svůj náklad místní občanka a gruntovnice paní Marie Malá, když do jejího povozu udeřil blesk a lidé, vracející se z pole, zázrakem přežili. V místě události byl ještě před stavbou kaple umístěn z vděčnosti kamenný kříž.

Součástí interiéru byl malý oltářík a v kapli byla jedenkrát ročně, při svatojánské pouti, sloužena mše. Z malé vížky bylo zvoněno každý den poledne a klekání. To měli na starosti obyvatelé místní pastoušky. Později byly z kaple vypravovány pohřby.
Současnost Kaple sv. Jana Křtitele je otevřena vždy v sobotu a neděli a ve svátky od 15:00 do 17:00 hodin.
Rekonstrukce
   thn_8dsc00046.jpg
V roce 2007 vedení radnice městské části rozhodlo o využití interiéru kaple ke kulturním účelům. Na základě tohoto rozhodnutí postupovaly další práce na vnitřku i okolí objektu.
Restaurátorům pod vedením ing.arch Hubeňáka, zahradní architektky Šimkové i místní firmě p. Janáčka a p. Vraného se v součinnosti s obcí podařilo rekonstrukci úspěšně dovést až ke slavnostnímu otevření.
Slavnostní otevření Slavnostní otevření zrekonstruované kaple sv. Jana Křtitele se konalo v sobotu 17. května 2008 se v centru Holyně.
 
V sobotu 17. května 2008 se v centru Holyně, konalo slavnostní otevření zrekonstruované kaple sv. Jana Křtitele.

Po dlouhá léta kaple chátrala a holyňští občané i náhodní výletníci směřující do přilehlého Prokopského údolí jen smutně sledovali její osud.

To vše je již minulostí. V roce 2006 byla započata rekonstrukce, tehdy ještě bez představy, k čemu bude v budoucnu kaple, která je v majetku obce, sloužit.

Pseudorománský objekt nechala v r. 1861 postavit na svůj náklad místní občanka a gruntovnice paní Marie Malá, když do jejího povozu udeřil blesk a lidé, vracející se z pole, zázrakem přežili. V místě události byl ještě před stavbou kaple umístěn z vděčnosti kamenný kříž. Kříž na cestě mezi Holyní a Barrandovem vnímáme dnes jako otisk minulosti, mezní místo a krajinný symbol.

Následně postavená kaple sv. Jana Křtitele v centru obce se stala její dominantou.

Součástí interiéru byl malý oltářík a v kapli byla jedenkrát ročně, při svatojánské pouti, sloužena mše. Z malé vížky bylo zvoněno každý den poledne a klekání. To měli na starosti obyvatelé místní pastoušky. Později byly z kaple vypravovány pohřby.

V minulém století však kaplička přestala sloužit svému účelu, oltář zničil zub času a objekt byl na dlouhou dobu uzamčen.

V roce 2007 vedení radnice městské části rozhodlo o využití interiéru kaple ke kulturním účelům. Na základě tohoto rozhodnutí postupovaly další práce na vnitřku i okolí objektu.

Restaurátorům pod vedením ing.arch Hubeňáka, zahradní architektky Šimkové i místní firmě p. Janáčka a p. Vraného se v součinnosti s obcí podařilo rekonstrukci úspěšně dovést až ke slavnostnímu otevření.

Po sobotním krátkém projevu otevřela symbolickým přestřižením pásky zrekonstruovanou kapli starostka RNDr. Jana Plamínková. Nové vstupní dveře do kaple sv. Jana Křtitele vzápětí odemkla paní Jiřina Růžičková, prapravnučka již zmiňované mecenášky Marie Malé.

To, jak si holyňští váží své minulosti a tradic, dokladuje i předání historického praporu holyňských baráčníků starostce u příležitosti otevření kaple. Prapor byl 30 let pečlivě uschován na půdě místní občanky paní Podzemské, jíž patří poděkování.

K příjemnému odpoledni přispěl doprovodný program s vystoupením dětí z mateřské školy ve Slivenci, koncert barrandovského souboru „Kanárci“, tentokrát doplněného o žáky slivenecké pobočky ZUŠ Na Popelce, domácí koláče i grilování v zahrádce přilehlého hostince U Knotků.

První výstava v kapličce je věnována občanům Holyně a Slivence. Expozice fotografií paní učitelky Evy Vejvodové s názvem vypůjčeným od spisovatele Roberta Fulghuma „Vše, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“, mapuje vznik a vývoj slivenecké mateřské školy a má potěšit všechny, kdo byli v naší obci malí, jejich přátele a ostatní, kterým není lhostejná budoucnost slivenecké školky.

Poděkování za současný stav kaple patří zmiňovaným firmám, vedení obce, ale také četným nadšencům, kteří se snaží o to, aby kaple ožila, byla příjemným zastavením a vyhledávaným výletním cílem.Zvláštní poděkování patří firmě Mramor Slivenec za sponzorský dar ve formě dodávky dlažby na podlahu kaple.

Lenka Kudláková, květen 2008

 Fotogalerie