Úřad městské části Praha-Slivenec
K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec
tel: 251 818 044, 251 813 754, fax: 251 811 587
e-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz


 


 
Veřejná knihovna - Slivenec  
   
  Kontakt: Veřejná knihovna Slivenec,
K Lochkovu 6
154 00 Praha 5-Slivenec
Najdete nás v zadním traktu budovy Úřadu MČ Praha - Slivenec.
 
mobilní telefon: 725 324 988
pevná linka: 251818044, 251813754

E -mail:
knihovna@praha-slivenec.cz
   
  Půjčovní doba:  
Knihovna je otevřena:
úterý od 13 do 18 hodin
středa  od 09 do 13 hodin
čtvrtek od 15 do 19 hodin
   

Návštěvníkům knihovny jsou k dispozici dva počítače s připojením na internet. Čtenář, který má zaplacen roční poplatek, má přístup na internet zdarma, ostatní:

dospělí 40,- Kč/hod (resp. 10,- Kč za započatých 15 min.)
mládež 20,- Kč/hod (resp. 5,- Kč za započatých 15 minut)
tisk 1,- Kč/str.A4 ČB

   

   
Knihovna v nových šatech
Ano, ve Slivenci máme novou moderní krásnou knihovnu.
Za všechny čtenáře musím poděkovat vedení Úřadu Městské části Prahy 5 – Slivenci za jeho vstřícnost, finanční zajištění, smysl pro kulturní vyžití a veškerou podporu. Čtenářům a dobrovolníkům pak děkuji za pomoc při stěhování knih – bez jejich pomoci by knihovna nemohla být tak brzy otevřena. Jejich zájem, síla, nezištnost a dobrá nálada mi pomohl získat víru ve šťastný dnešek a prosluněný zítřek.

Dovoluji si vás informovat o novinkách i změnách v knihovně.
1/ Nová půjčovní doba:
úterý   13.00-18.00
středa  09.00-13.00
čtvrtek 15.00-19.00

2/ Rozšířená nabídka cizojazyčné literatury

3/ Nabídka průvodců řady Lonely Planet – začínáme Evropou, podle finančních možností budeme průvodce doplňovat.

4/ Oslovujeme své spoluobčany, jejichž osobní i profesní zkušenosti mohou obohatit školní výuku a podpořit zájem dětí o knihy a literaturu. Budeme pokračovat v cyklu Povídání občanů Holyně a Slivence pro školní děti.

5/ Sledujeme vydávání nových knih a doplňujeme knižní fond slivenecké knihovny – jak nám finance dovolí. V knihovně máme cca 8 000 svazků.
Zveme všechny občany Holyně a Slivence do knihovny – třeba jen se podívat. Pro ty, kdo neví, kde knihovna je: budova Úřadu MČ Prahy – Slivence a pošty – půjdete do dvora a jste před knihovnou. Těšíme se na vaši návštěvu.


Pozvánka do knihovny
V naší slivenecké knihovně dochází v součinnosti s pracovnicemi Městské knihovny v Praze ke změnám v knižním fondu. Pro obohacení nabídky bylo z Městské knihovny vypůjčeno pro naše abonenty 200 svazků různých žánrů. Měli by si tak přijít na své jak nároční čtenáři, tak i ti, kdo v knize hledají především pobavení a odpočinek.

Naší snahou je průběžně rozšiřovat nabídku knihovny o zajímavé nově vycházející knihy tak, abychom pokud možno vyšli vstříc maximu našich čtenářů.

Naší ideou do budoucnosti je v místnosti knihovny vytvořit i prostor vhodný k malým výstavkám a akcím, kde by mohli dostat příležitost ti z Vás, kdo máte zajímavé záliby a koníčky a rádi byste je představili i dalším spoluobčanům. Těšíme se na vaši návštěvu a spolupráci a navštivte nás v otevírací době knihovny:

Krejčová Irena - knihovnice
   

  Dokumenty ke stažení: KNIHOVNÍ ŘÁD Veřejné knihovny Slivenec
  Ceník služeb Veřejné knihovny Slivenec
   
  Zapůjčené knihy z Městské knihovny v Praze od ledna 2014 do června 2014
 Seznam knih: Nové knihy od 1.7.2013 do 31.12.2013
  Seznam knih Veřejné knihovny Slivenec k 30.6.2013
  Seznam cizojazyčných knih
   
 Autorská čtení: 01.12.2011 Autorské čtení M. Viewegha
  09.11.2010 Richard Pachman
  18.05.2010 RNDr. Václav Větvička
  01.03.2010 Anna Johana Nyklová
  09.02.2010 Tomáš Zmeškal
   
 Besedy: 28.05.2013 Příběhy antického světa
  22.01.2013 Na velbloudu Thárskou pouští (Indie)
  10.01.2013 Jak vzniká kniha
  14.12.2011 Druhý výlet do Japonska s Davidem Hochmanem
  18.10.2011 Byli jsme v GRÓNSKU
  02.05.2011 Beseda s Pavlem Váňou - bylinkářem
  01.02.2010 STOP kriminalitě páchané na seniorech a ZTP
   
 Divadelní představení: kveten2013Malá divadelní společnost Kostým
  06.03.2013 Divadýlko Meluzína v knihovně
  23.01.2013 Návštěva v divadle Komedie
  17.05.2011 Divadelní představení "Obraz Doriana Graye"
   
 Přednášky: 06.06.2011 Historie léčby bolesti s doc.MUDr.Jiřím Neuwirthem,CSc.
   
 Fotogalerie: 29.06.2011 Školka Ježeček v knihovně
  11.12.2009 Slavnostní křest Knihy o Slivenci a Holyni
   Veřejná knihovna Slivenec

 
 
 Oznámení, akce
 
Upozornění
Veřejná knihovna bude ve středu 2.4. a ve čtvrtek 24.4.2014 uzavřena
V době uzavření knihovny Vám bude termín vrácení knih prodloužen!
Děkuji za pochopení.
 
 
Nové knihy od 1.7.2013 do 31.12.2013
Zapůjčené knihy z Městské knihovny v Praze od ledna 2014 do června 2014
Seznam knih Veřejné knihovny k 30.6.2013
 

ew

Velikonoční kuchařka
Velikonoční kuchařka v PDF
   

VÝZVA

Prosíme o laskavé zalistování Vašimi sešity a kuchařkami, pamětí a zkušeností.
Na Vaše recepty se budeme těšit v knihovně ve Slivenci nebo na její e-mailové adrese: knihovna@praha-slivenec.cz

DOPORUČENÉ ODKAZY: