Úřad městské části Praha-Slivenec
K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec
tel: 251 818 044, 251 813 754, fax: 251 811 587
e-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz


 
Městská policie

Městská policie hl. m. Prahy
Okrsková služebna:  Slivenec, K Lochkovu 6
tel.: 251 811 153 + fax


Obvodní ředitelství MP Praha 5
Praha 5, Smíchov, Holečkova 31a
tel.: 257 014 209 / 210, fax: 257 014 216
e-mail: operacni.p5@mppraha.cz

Strážník našeho okrsku - Bc.  KULE 

Mapa okrsku Slivenec
 
Městská policie hl. m. Prahy zabezpečuje zejména místní záležitosti veřejného pořádku na území hlavního města Prahy a plní další úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem, při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky.
 

Podrobné informace - MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
www.mppraha.cz

 
 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
Městská policie hl. m. Prahy 156
HasičI 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie ČR 158
Jednotné číslo tísňového volání 112
Krizový štáb hl. m. Prahy 222 022 200