Úvodní strana Úřední deska | E-podatelna | Důležité odkazy | Životní situace | Formuláře | Mapa webu
SLIVENECKÝ MRAMOR - časopis MČ Praha-Slivenec

Úřad městské části Praha-Slivenec
K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec
tel: 251 818 044, 251 813 754, fax: 251 811 587
e-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz


 
SLIVENECKÝ MRAMOR
          - časopis MČ Praha-Slivenec
vydává: Úřad MČ Praha - Slivenec
redakční rada: RNDr. Jana Plamínková,
Milena Hollmannová
Mgr. Lenka Kudláková
 
registrace: MK ČR E 13 215
sazba: Daniela Kramerová
tisk: Tiskárna HUGO


Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz   


 

Úvodní strana  Městská část Praha-Slivenec  >  Slivenecký mramor  

Slivenecký mramor - archiv čísel
 Informace
 
Termíny uzávěrky časopisu Slivenecký mramor:  22.6., 7.9., 24.10., 19.12. 2016
 

Ceník inzerce časopisu Slivenecký Mramor
(platný od 6.11.2013)
příjem inzerce: ÚMČ Praha-Slivenec
tel: 251 818 044, 251 813 754

Formát Cena za inzerci (Kč)
1 strana A4  6 000,-
1/2 strany A4 3 000,-
1/4 strany A4 1 500,-
1/8 strany A4 750,-
1/16 strany A4 375,-

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Inzerce na titulní straně se nepovoluje!
V případě uveřejnění na zadní straně časopisu se uvedené ceny zvyšují o 200 %