Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Komise

PŘESTUPKOVÁ

předsedkyně JUDr. Zdeňka Karasová
tajemnice Bohdana Růžičková
členové Ing. Simona Strauchová
Milena Hollmannová
(tato komise funguje jako tzv. zvláštní orgán obce a jako jediná provádí přenesený výkon státní správy v přestupkové agendě).

SOCIÁLNÍ A BYTOVÁ

předsedkyně Martina Havlíková
tajemník Bohdana Růžičková
členové Irena Krejčová
Irena Michálková
Miluše Hrubá
Anežka Orlovičová

STAVEBNÍ, MAJETKOVÁ A PRO ROZVOJ INFRASTRUKTURY

předseda Ing. Petr Andres
tajemnice Ing. Šárka Musilová
členové Ing. Simona Strauchová
Robert Havlík
Milan Špaček
Ing. Jan Maděra
Simona Růžičková

 DOPRAVY

předseda Ing. František Polák
tajemník Jana Valtrová
členové doc. Ing. Petr Pick, CSc.
RNDr. Karel Seidl
Ing. Jan Schiesser
Ivanka Špačková
Ing. Jan Maděra
Jaromír Luhan

PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU, SPORT A VOLNÝ ČAS

předsedkyně Mgr. Lenka Kudláková
tajemnice Bohdana Růžičková
členové Mgr. Edita Šimková
Mgr. Jana Urbancová
Miluška Pavlíčková-Pravdová
Ilona Miková
Magda Haasová
Hana Morsteinová
Mgr. Helena Katzlingerová
Jiří Růžička
Tereza Princová

GRANTOVÁ

předsedkyně Mgr. Jana Novotná
tajemnice Bohdana Růžičková
členové Ing. Simona Strauchová
Mgr. Lenka Kudláková

 ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

předsedkyně Magdaléna Pávová
tajemník Jana Valtrová
členové Daniela Enström
Vendula Karbanová
Kateřina Kukula
Adéla Fialová
Ivanka Špačková

 PRO MÍSTNÍ AGENDU 21

předsedkyně Mgr. Lenka Kudláková
tajemník Jana Valtrová
členové Edita Šimková
Petr Krejčí
Petra Siganová
Mgr. Ivana Rosová