Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Komise

PŘESTUPKOVÁ

předsedkyně JUDr. Zdeňka Karasová
tajemnice Bohdana Růžičková
členové Milena Hollmannová
Martina Havlíková
(tato komise funguje jako tzv. zvláštní orgán obce a jako jediná provádí přenesený výkon státní správy v přestupkové agendě).

SOCIÁLNÍ A BYTOVÁ

předsedkyně Martina Havlíková
tajemník Bohdana Růžičková
členové Irena Krejčová
Irena Michálková
Anežka Orlovičová

STAVEBNÍ, MAJETKOVÁ A PRO ROZVOJ INFRASTRUKTURY

předseda Ing. Petr Andres
tajemnice Ing. Šárka Musilová
členové Ing. Simona Strauchová
Mgr. Petr Šimek
Robert Havlík
Milan Špaček
Ing. arch. Aleš Krpata
Tomáš Horák

 DOPRAVY

předseda Ing. František Polák
tajemník Jana Valtrová Vávrová
členové RNDr. Karel Seidl
Ing. Jan Schiesser
Martin Javůrek
Ing. Jan Maděra
Jaromír Luhan
Vladimír Vlček

PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU, SPORT A VOLNÝ ČAS

předsedkyně Mgr. Lenka Kudláková
tajemnice Bohdana Růžičková
členové Martin Javůrek
Ing. František Polák
Mgr. Edita Šimková
Hana Morsteinová
Mgr. Helena Katzlingerová
Jiří Růžička
RNDr. Jana Smolíková, PhD.

GRANTOVÁ

předsedkyně Mgr. Jana Novotná
tajemnice Jana Valtrová Vávrová
členové Ing. Simona Strauchová
Mgr. Lenka Kudláková
Jiřina Haningerová
Tomáš Horák

 ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

předsedkyně Bc. Pavel Fryš
tajemník Jana Valtrová Vávrová
členové Kateřina Wyss Kukula
Jana Bílková
Magdaléna Pávová
Lucie Matulová

ÚZEMNÍHO ROZVOJE

předsedkyně Ing. arch. Jan Křivský
tajemník Ing. Šárka Musilová
členové Mgr. Vojtěch Láska
Ing. arch. Jan Holna

Komise jsou jmenovány starostkou Městské části Praha-Slivenec pro volební období 2018 – 2022