Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Soutěž o návrh “POLYFUNKČNÍ DŮM SLIVENEC”

Městská část Praha – Slivenec vypsala 17.9.2018 architektonickou soutěž na stavbu polyfunkčního domu. Cílem soutěže je nalézt nejvhodnější řešení veřejné stavby, která by měla obsahovat společenský sál, knihovnu a malometrážní byty. Soutěž je vypsaná jako užší a do 17.10. je možné podávat žádosti o účast. Předpokládaná cena stavby je 70 milionů korun bez DPH, na ceny a odměny je určeno 675 tisíc Kč. K vyhodnocení návrhů odbornou porotou by mělo dojít v únoru 2019. Více informací najdete na úřední desce městské části, dále ve věstníku veřejných zakázek a na oficiálním webu České komory architektů.