Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Strom republiky zasazen

U příležitosti 100. výročí založení republiky byla  ve středu 24. října 2018 v 16 hod v místě budoucího parku Granátová vysazena lípa.

Slavnosti se zúčastnily děti z místní ZŠ Slivenec, které si připravily pěkné hudební  vystoupení – píseň Když jsem husy pásala (flétničky) a  píseň Travička zelená ( flétničky a zpěv), starostka MČ Praha – Slivenec RNDr. Jana Plamínková pronesla krátký proslov, kde zmínila historické souvislosti založení republiky, historii Slivence i historii lipových stromů v naší městské části. Na závěr proslovu popřála mladé lipce, aby se jí na vybraném místě dařilo a dlouho nám dělala radost. Pak společně, za zvuků písně Ach synku, synku, s místostarostkami Ing. S. Strauchovou a    Mgr. L. Kudlákovou dokončily výsadbu stromu.

Na závěr paní B. Hrubešová  nádherně zazpívala českou  i slovenskou hymnu.

Bylo to milé a dojemné uctění   významného výročí.

Více ve Fotogalerii