Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Úřední deska

Doba nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 20. 4. 2019, č.j. 37/2019

Zveřejněno dne:

23. 04. 2019

Zvěřejněno do data:

09. 05. 2019

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 02 úprav UP, č.j. 36/2019

Zveřejněno dne:

15. 04. 2019

Zvěřejněno do data:

27. 05. 2019

Výzva k podání nabídek – Přestavba třídy v ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, č.j. 35/2019

Zveřejněno dne:

15. 04. 2019

Zvěřejněno do data:

29. 04. 2019

Oznámení o výběru dodavatele akce „Zkapacitnění kuchyně a jídelny ve správním pavilonu ZŠ Praha 5 – Slivenec“

Zveřejněno dne:

15. 04. 2019

Zvěřejněno do data:

30. 04. 2019

7. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Slivenec, č.j. 34/2019

Zveřejněno dne:

12. 04. 2019

Zvěřejněno do data:

29. 04. 2019

Závěrečný účet hospodaření za rok 2018 včetně všech příloh, č.j. 33/2019

Zveřejněno dne:

12. 04. 2019

Zvěřejněno do data:

27. 04. 2019

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny U Habeše, Frančíkova, Na Čisté, č.j. 32/2019

Zveřejněno dne:

10. 04. 2019

Zvěřejněno do data:

04. 05. 2019

Informace k volbám do Evropského parlamentu, č.j. 31/2019

Zveřejněno dne:

08. 04. 2019

Zvěřejněno do data:

25. 05. 2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, č.j. 26/2019

Zveřejněno dne:

25. 03. 2019

Zvěřejněno do data:

24. 05. 2019

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 2/2019 AFK Slivenec, č.j. 5/2019

Zveřejněno dne:

16. 01. 2019

Zvěřejněno do data:

31. 01. 2022

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů MČ Praha-Slivenec, č.j. 38/2018

Zveřejněno dne:

31. 05. 2018

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2118

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 1/2018, č.j. 2/2018

Zveřejněno dne:

17. 01. 2018

Zvěřejněno do data:

17. 01. 2021

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 1/2017

Zveřejněno dne:

03. 03. 2017

Zvěřejněno do data:

03. 03. 2020

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 3/2016

Zveřejněno dne:

01. 02. 2017

Zvěřejněno do data:

01. 02. 2020