Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

1. Ustavující zasedání zastupitelstva 29. 10. 2018

Program 1. zasedání Zápis z 1. zasedání

1/2018 Volba starostky usnesení 1
1/2018 Volby místostarostky usnesení 2
1/2018 Finanční a kontrolní výbor usnesení 3
1/2018 Odměny zastupitelům usnesení 4
1/2018 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Novostavba skladové haly MČ Praha – Slivenec“ usnesení 5
1/2018 Uzavření smlouvy na dodavatele zakázky „Rekonstrukce přístupové cesty k areálu Za okruhem“ usnesení 6
1/2018 Svěření správy nemovitosti HMP usnesení 7
1/2018 Vyhlášení I. kolo na poskytnutí grantů z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec na rok 2019 usnesení 8

příloha 1

příloha 2

1/2018 Architektonická soutěž Polyfunkční dům usnesení 9
1/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 838 800,00 Kč usnesení 10
1/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 122 000,00 Kč usnesení 11
1/2018 Rozpočtové úpravy č. 6 dle přiložené tabulky usnesení 12 příloha
1/2018 Ukončení nájmu pronajaté nemovitosti – prostor sloužících k podnikání usnesení 13