Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

10. zasedání zastupitelstva 21. 12. 2015

Program 10. zasedání Zápis z 10. zasedání

10/2015 Čestné uznání Siganovi usnesení 121 příloha
10/2015 Návrh rozpočtu 2016 usnesení 122 příloha
10/2015 Smlouva výstavba tělocvičny usnesení 123
10/2015 VB Pražská plynárenská distribuce usnesení 124
10/2015 VB Česká telekomunikační infrastruktura usnesení 125
10/2015 Nájemní smlouva pí Kašpárková usnesení 126
10/2015 Změna ÚP parc. č. 1467, 1468/1, 1468/3 a 1470/3 k.ú. Slivenec usnesení 127
10/2015 Přidělení finančních prostředků na granty usnesení 128
10/2015 Finanční dary občanům usnesení 129
10/2015 Navýšení rozpočtu – dotace ÚP ČR usnesení 130
10/2015 Navýšení rozpočtu – dotace ÚP ČR usnesení 131
10/2015 Navýšení rozpočtu – dotace EU na zateplení šaten usnesení 132
10/2015 Navýšení rozpočtu – dotace EU na revitalizace parku usnesení 133
10/2015 Rozpočtové úpravy č. 4 usnesení 134 příloha
10/2015 Odsvěření pozemků 199/1, 199/2 a 199/4 k.ú. Holyně usnesení 135