Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

2. veřejné zasedání zastupitelstva 19. 11. 2018

Program 2. zasedání Zápis z 2. zasedání

2/2018 Poskytnutí  půjčky Základní a mateřské škole Praha – Slivenec usnesení 14
2/2018 Uzavření smlouvy na dodavatele zakázky „Rekonstrukce přístupové cesty k areálu Za Okruhem“ usnesení 15
2/2018 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Park Granátová MČ Praha – Slivenec“ usnesení 16
2/2018 Uzavření souhlasného prohlášení duplicitních vlastníků s dohodou o vyřešení ceny za duplicitní vlastnictví usnesení 17
2/2018 Rozpočtové úpravy č. 7 usnesení 18 příloha