Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

22. zasedání zastupitelstva 24. 4. 2017

Program 22. zasedání Zápis z 22. zasedání

22/2017 Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene užívání pozemku p. č. 1697/1 v k. ú. Slivenec usnesení 276
22/2017 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemku p. č. 1699 v k. ú. Slivenec usnesení 277
22/2017 Vyhlášení II. kola účelové dotace z rozpočtu MČ Praha – Slivenec na rok 2017 usnesení 278
22/2017 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 29 624 156,99 Kč usnesení 279
22/2017 navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 6 500 000,00 Kč usnesení 280
22/2017 Rozpočtové úpravy č. 3 dle přiložené tabulky usnesení 281 příloha
22/2017 Přijetí darů na Slivenecké letnice, navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o 70 000,- Kč dle přílohy usnesení 282 příloha
22/2017 Koupě pozemků parc. č. 470/1 a 471 v k. ú. Slivenec usnesení 283