Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

25. zasedání zastupitelstva 11. 9. 2017

Program 25. zasedání Zápis z 25. zasedání

25/2017 Kupní smlouva se společností MARSILEAN a.s. na odkup pozemků parc. č. 1767/74, 75, 76, 77 a 1770/97, 98 k. ú. Slivenec usnesení 314
25/2017 Záměr směnit část pozemku parc.č. 140, k.ú. Holyně usnesení 315
25/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene užívání pozemků parc.č. 40, 492, 496/5, 1654, 1658, 1662, 1669 v k. ú. Slivenec se společností T-Mobile Czech Republic, a.s. usnesení 316
25/2017 Výběr dodavatele zakázky na projekt „Zkapacitnění kuchyně a jídelny ve správním pavilonu ZŠ Praha 5 – Slivenec“ usnesení 317
25/2017 Záměr vybudovat v lokalitě U Jezírka na pozemku parc.č. 340/1, k.ú. Slivenec novou dvoupodlažní mateřskou školu. usnesení 318
25/2017 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 5 500 000,00 Kč usnesení 319
25/2017 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 10 000 000,00 Kč usnesení 320
25/2017 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 1 500 000,00 Kč usnesení 321
25/2017 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 424 300,00 Kč usnesení 322
25/2017 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 240 000,00 Kč usnesení 323
25/2017 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 751 300,00 Kč usnesení 324
25/2017 Rozpočtové úpravy č. 5 dle přiložené tabulky usnesení 325 příloha
25/2017 Navýšení počtu pracovníků o 1 zaměstnance na úseku výstavby, majetku a investic usnesení 326