Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

3. veřejné zasedání zastupitelstva 17. 12. 2018

Program 3. zasedání Zápis z 3. zasedání

3/2018 Schválení rozpočtu a rozpočtového výhledu usnesení 19 příloha 1
příloha 2
3/2018 Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na dodavatele zakázky „Dětské hřiště Na Louži“ usnesení 20
3/2018 Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor na pozemku parc.č. 507, k.ú. Slivenec usnesení 21
3/2018 Revokace usnesení č. 8/1/2018 ze dne 29.10.2018 – I. kolo grantů usnesení 22
3/2018 Přidělení finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč určených na I. kolo grantů usnesení 23
3/2018 Udělení finanční odměny ve výši 4 000,-.Kč paní Ing. Ivaně Šaradinové a 4 000,- Kč paní  Ing. Jiřině Cicvárkové usnesení 24
3/2018 Revokace usnesení č.3/1/2018 ze dne 29.10.2018 – složení výborů usnesení 25
3/2018 Participativní rozpočet 2018 a 2019 usnesení 26 příloha 1
příloha 2
3/2018 Návrh na novelu obecně závazné vyhlášky  č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy,  o místním poplatku ze vstupného usnesení 27
3/2018 Poskytnutí finančního daru občanům s nízkými příjmy v celkové výši  7.000,- Kč usnesení 28
3/2018 Rozpočtové úpravy č. 8 usnesení 29 příloha
3/2018 Knihovní řád Veřejné knihovny Slivenec usnesení 30 příloha
3/2018 Jednací řád zastupitelstva  Městské části Praha – Slivenec usnesení 31 příloha
3/2018 Plán činnosti finančního výboru zastupitelstva MČ Praha – Slivenec na rok 2019 usnesení 32 příloha
zápis FV
3/2018 Udělení Čestného uznání za rok 2018 paní Šárce Slavíkové starší usnesení 33