Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

5. zasedání zastupitelstva 17. 6. 2015

Program 5. zasedání Zápis z 5. zasedání

5/2015 tělocvična BKN usnesení 61 příloha
5/2015 dodatek smlouvy – vícepráce Novák usnesení 62 příloha
5/2015 darovací smlouva Abbey usnesení 63 příloha
5/2015 nádvoří ZŠ ArnikaFirst usnesení 64 příloha
5/2015 VB PPD usnesení 65
5/2015 VB plyn U Habeše usnesení 66
5/2015 dotace revitalizace parku usnesení 67
5/2015 dotace OPLZ usnesení 68
5/2015 dotace OPPŽP usnesení 69
5/2015 dotace knihovna usnesení 70
5/2015 dotace zateplení šaten usnesení 71
5/2015 dotace mzdy ZŠ a MŠ usnesení 72
5/2015 dotace OPLZ usnesení 73
5/2015 dary Letnice usnesení 74
5/2015 rozpočtové úpravy č. 2 usnesení 75 příloha
5/2015 závěrečný účet MČ usnesení 76 příloha
5/2015 účetní uzávěrka MČ usnesení 77
5/2015 účetní uzávěrka ZŠ a MŠ usnesení 78
5/2015 střednědobý rozpočtový výhled usnesení 79 příloha