Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

7. zasedání zastupitelstva 9. 9. 2015

Program 7. zasedání Zápis z 7. zasedání

7/2015 odprodej ŘSD usnesení 83
7/2015 vícepráce Gardenline usnesení 84
7/2015 parkoviště č.p. 315 usnesení 85
7/2015 nájem zahrádky v Holyni usnesení 86
7/2015 pronájem nebytového prostoru usnesení 87
7/2015 VB O2 usnesení 88
7/2015 VB PPD usnesení 89
7/2015 dotace ÚP usnesení 90
7/2015 dotace Švestka usnesení 91
7/2015 dotace daň z příjmu usnesení 92
7/2015 výsledek finančního vypořádání MČ usnesení 93
7/2015 dotace ÚP I. usnesení 94
7/2015 dotace ÚP II. usnesení 95
7/2015 příspěvek na OV usnesení 96
7/2015 finanční dar – sociální výpomoc usnesení 97
7/2015 změna ÚP p. Smažík usnesení 98