Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

9. zasedání zastupitelstva 11. 11. 2015

Program 9. zasedání Zápis z 9. zasedání

9/2015 Smlouva na výstavbu tělocvičny usnesení 117
9/2015 Navýšení rozpočtu – integrace žáků usnesení 118
9/2015 změna ÚP pozemku parc. č. 388/1, k. ú. Holyně usnesení 119
9/2015 udělování Čestného uznání MČ Praha-Slivenec usnesení 120 příloha