Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Vyhlášení I. kola na poskytnutí grantů z rozpočtu MČ Praha-Slivenec

Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec vyhlašuje I. kolo na poskytnutí grantů z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec na rok 2018. Tématické okruhy a podmínky grantového řízení MČ Praha–Slivenec jsou v přiložené informaci.
Celková výše poskytnutých finančních prostředků je 250 tis. Kč.
Termín ukončení přijímání žádostí je 15.12. 2017 do 12 hodin.

Tématické okruhy