Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Zdravá městská část, místní Agenda 21

Politik Zdravé Městské části:                Mgr. Lenka Kudláková
Koordinátor Zdravé městské části:      Jiří Urválek
Současná kategorie MA21:                   „C“

Městská část Praha – Slivenec je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2008 a oficiálně se připojila v létě roku 2008 usnesením č. 226/13/2008. Má ustanoveného zodpovědného politika projektu usnesením č. 32/2/2014. Od roku 2010 má ustanovenou Komisi ZM a MA21 a koordinátora projektu pokynem starostky č. 13 a v roce 2011 bylo pokynem starostky č. 19 ustaveno nové složení komise a jmenován nový koordinátor. Jednotlivé aktivity jsou rozpracovávány v Akčních plánech zlepšování.

V roce 2016 pro získání kategorie „C“ ustanovila starostka MČ oficiální komisi pro místní Agendu 21 a současně bylo aktualizováno její složení. Na 18. veřejném zasedání zastupitelstvo usnesením přijalo text Deklarace Projektu Zdravá městská část Praha-Slivenec.


Aktuální události:

Plán zlepšování 2016 byl splněn! Městská část Praha-Slivenec získala úrovni v oficiální Databázi místní Agendy 21 kategorii „C“.