Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Zdravá městská část, místní Agenda 21

Politik Zdravé Městské části:                Mgr. Lenka Kudláková
Koordinátor Zdravé městské části:      Jana Valtrová
Současná kategorie MA21:                   „C“

Městská část Praha – Slivenec je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2008 a oficiálně se připojila v létě roku 2008 usnesením č. 226/13/2008. Má ustanoveného zodpovědného politika projektu usnesením č. 32/2/2014. Od roku 2010 má ustanovenou Komisi ZM a MA21 a koordinátora projektu pokynem starostky č. 13 a v roce 2011 bylo pokynem starostky č. 19 ustaveno nové složení komise a jmenován nový koordinátor. Jednotlivé aktivity jsou rozpracovávány v Akčních plánech zlepšování.

V roce 2016 pro získání kategorie „C“ ustanovila starostka MČ oficiální komisi pro místní Agendu 21 a současně bylo aktualizováno její složení. Na 18. veřejném zasedání zastupitelstvo usnesením přijalo text Deklarace Projektu Zdravá městská část Praha-Slivenec.


Aktuální události:

Plán zlepšování 2016 byl splněn! Městská část Praha-Slivenec získala úrovni v oficiální Databázi místní Agendy 21 kategorii „C“.

Od 1. dubna 2017 byla jmenována novou koordinátorkou Zdravé městské části paní Jana Valtrová.  Nahradila ve funkci pana Jiřího Urválka, který odešel do soukromého sektoru.