Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

23. mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva městské části Praha – Slivenec

Starostka Městské části Praha-Slivenec svolává 23. mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva do zasedací místnosti ÚMČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2 na středu 5. 5. 2021 od 17:30 hod.

  • Občané mohou využít on-line přenos prostřednictvím živého vysílání na našem Facebooku.
  • V případě osobní účasti na veřejném zasedání zastupitelstva je občan povinen dodržovat následující protiepidemická opatření:
    • Po celou dobu konání zasedání mít nasazený respirátor.
    • Dodržování rozestupů 2m.
    • Použít dezinfekci rukou (dezinfekce bude k dispozici).
    • Dbát všech hygienických a organizačních pokynů zaměstnanců ÚMČ Praha-Slivenec.