Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Stanovisko Městské části Praha – Slivenec k probíhající rekonstrukci hl. komunikací ve Slivenci

Vážení občané,

vzhledem k množícím se dotazům týkající se zhoršených podmínek v samotném centru městské části (stavební práce na hl. komunikacích v ul. K Lochkovu), sdělujeme následující stanovisko městské části.

Investorem rekonstrukcí hl. komunikací je hl. m. Praha nikoliv městská část, tudíž veškerou odpovědnost za stavbu má Odbor investiční hl. m. Prahy. Se stavbou a investorem jsme nicméně v permanentní komunikaci, kdy se za městskou část zúčastňujeme pravidelných kontrolních dnů a kde sdělujeme své požadavky a dále podněty ze stran občanů tak, aby stavba omezovala okolní provoz pokud možno co nejméně.

Na posledním kontrolním dnu městská část jasně požadovala, aby intenzivnější výkopové práce při pokládání kabelů VO a sdělovacích kabelů (v takovém rozsahu, jaké jsou v současnosti) byly uskutečněny v průběhu 17 – 20.11.2022. Toto nám bylo přislíbeno, dokonce práce začaly již během středy 16.11.2022. Bohužel stavba své sliby nesplnila a od 19.11.2022 zde nikdo nebyl.

Vzhledem k tomu, že současný rozsah stavebních prací (a tím i zhoršená prostupnost území) pokračuje i přes nevoli městské části nad rámec smluveného termínu, jednáme a apelujeme na stavbu i investora, aby zabezpečila pro chodce důstojnější průchod územím a aby v pěších koridorech prováděla důsledné čistění od nánosů zeminy.

Zveme vás na vánoční výstavu žáků slivenecké základní školy pod vedením Adély Rozehnalové.

Výstava bude přístupná během adventu o víkendech 15:00 – 16:00

Vernisáž proběhne 27. 11. 2022 v 17:00 hod

Zveme vás na slavnostní rozsvěcení vánočních stromů v neděli 27. 11. 2022

Doprovodný program:

  • Vánoční dílničky ve škole 13:30 – 15:30
  • Vánoční představení na nádvoří školy 15:45
  • Setkání u sliveneckého stromu v 16 hod
  • adventní zpívání s dechovým kvartetem,
  • vysvěcení betlému

 

  • Setkání u holyňského stromu v 17 hod
  • recitál švestkového vokálního sboru
  • a vernisáž vánoční výstavy v Galerii Kaple Holyně (vystavují žáci slivenecké školy)

Každý rok jsou na výstavě nové, jiné betlémy. A u těch stabilních můžete sledovat, o co se od loňska rozrostly. K tomu si můžete vyzkoušet zapomenuté zvyky, vyhrát ve znalostním kvízu a nebo vyzkoušet vytvořit betlém. A v rámci kurzu si postavit svůj vlastní betlém zvládne i méně nadaný a nezkušený člověk. To vše v Muzeu českých Vánoc v Ořechu od 26.11. 2022 do 8.1.2023. O víkendech od 10.00 do 18.00, středy od 15.00 do 18.00. Aktuálně na www.muzeumceskychvanoc.cz.

Zveme vás na Adventní dílnu s Táňou

25. 11. 2022 v 17:00v Ateliéru Klubu Švestka

Cena dle použitého materiálu + dobrovolný příspěvek RC Pecka

REGISTRACE NA TEL.: 602 614 030

Slivenecký Klub Švestka pořádá Keramickou dílnu pro seniory

23. 11. a 7. 12. 2022 mezi 10:00 – 12:00 hod
Příspěvek 150,- Kč

Městská část Praha – Slivenec Starostka Městské části Praha-Slivenec podle § 61, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů svolává veřejné zasedání zastupitelstva do zasedací místnosti UMC Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2 na pondělí 21. 11. 2022 od 17:30 hodin

Dne 18. 11. 2022 bude Úřad městské části Praha – Slivenec z technických a provozních důvodů pro veřejnost uzavřen. Děkujeme
za pochopení.
V případě potřeby využití služeb Czech POINT, vidimace a legalizace lze provést prostřednictvím České pošty, která má v pátek otevřeno
od 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00.

Upozornění na prodloužení stavebních prací – rekonstrukce hlavních komunikací do 18.11.2022

Od pondělí 26. 09. 2022 došlo k uzavírce v ulici K Lochkovu z důvodu realizace dešťové kanalizace, přeložky vodovodu a plynovodu. Uzavírka byla původně naplánovaná do pondělí 31. 10. 2022. Realizace v daném termínu bohužel nebyla dokončena a povolení pro stavbu proto bylo prodlouženo do 18. 11. 2022.

Změna trasy MHD

  • Ve směru Nádraží Radotín je linka vedena do zastávky Slivenec beze změny a následně ulicemi Ke Smíchovu – vlevo Za Farou – vlevo K Rozvodně – vpravo K Lochkovu a dále po své trase.
  • Ve směru Na Knížecí je linka vedena do zastávky U Křížku beze změny a následně ulicemi K Lochkovu – vlevo K Cikánce – vpravo K Váze – vlevo spojka do ulice Ke Smíchovu – vpravo Ke Smíchovu a dále po své trase.

Platnost:
od zahájení denního provozu dne 26. 9. 2022 (pondělí)
do ukončení denního provozu dne 18. 11. 2022 (pátek)

147. DIO

Objízdná trasa

Dočasná změna trasy a zastávek pro linku 120 a 951

 

Právě vychází nové číslo Sliveneckého mramoru. Zde je jeho elektronická verze. Do konce týdne bude roznesen do vašich poštovních schránek.