Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent(ka) úseku správy majetku v MČ Praha-Slivenec

Městská část Praha – Slivenec – Úřad městské části Praha – Slivenec zastoupená tajemníkem Úřadu městské části Praha – Slivenec vyhlašuje dne 12. 10. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent(ka) úseku správy majetku.

Termín podání přihlášky je 12. 11. 2021 do 13:00 hod.

Formulář přihlášky je k dispozici na webu městské části: www.praha-slivenec.cz
K přihlášce připojte:

– strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání a o odborných znalostech a dovednostech
– kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání