Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Anketa komise pro rodinu a děti

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s činností komise pro rodinu a děti, bychom Vás rádi požádali o vyplnění této krátké a anonymní ankety.
Informace nám pomohou také zjistit, co Vám ve Slivenci chybí a jak bychom mohli Váš život v naší městské části zpříjemnit.

S anketou můžete naložit následovně:

  • Vytisknout a donést vyplněnou na podatelnu Úřadu k rukám paní Růžičkové
  • Vytisknout, vyplnit, naskenovat a zaslat emailem na slivenec@praha-slivenec.cz
  • Osobně vyzvednout v podatelně Úřadu, Bistru Kačák, KC Švestka, vyplnit a následně buď zaslat nebo odevzdat paní Růžičkové
  • Vyplnit online verzi prostřednictvím následujícího interaktivního formuláře: Interaktivní online anketa
  • Anketní lístek (k vytištění a vyplnění)


Anketu je možné odevzdávat do 10.02.2023