Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Archiv novinek

U Svahu 2

Odkládání odpadů na stanovištích tříděného odpadu

15. 12. 2021

Vážení občané, upozorňujeme, že všechny druhy tříděného odpadu musí být na stanovištích tříděného odpadu odkládány do kontejnerů. V případě, že je kontejner zcela zaplněn, je potřeba odpad dopravit na jiné stanoviště.  Pokud odložíte plasty nebo papíry vedle kontejneru, vítr je rozfouká po okolí. Plechovky, zejména od konzerv pro  zvířata,  odložené vedle kontejneru, zase lákají potkany, toulavé […]