Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Archiv novinek

21-08-01 TZ změna tarifu logo

Informace o změnách tarifu PID od 1. 8. 2021

01. 08. 2021

Od 1. 8. 2021 dochází ke změnám Tarifu Pražské integrované dopravy. Středočeský kraj s ohledem na výpadek příjmů způsobený pandemií koronaviru přistoupí ke zvýšení cen jízdného ve veřejné dopravě cca o 25 %. Úpravy se dotknou jak jednorázových jízdních dokladů, tak i předplatních kuponů. Jelikož je dopravní systém Prahy a Středočeského kraje vzájemně propojen, je nutné upravit ceny jízdních […]

21-07-27 Cesta 1

Provizorní staveništní komunikace proti ulici Pod Vysokou Mezí

27. 07. 2021

Na jižním okraji Holyně je nyní dokončována provizorní staveništní komunikace proti ulici Pod Vysokou mezí. Bude sloužit výstavbě tramvajové trati a západního Barrandova. Stavbu provádí společnost Finep. Obslužní komunikace se nachází v katastru Hlubočep a vyúsťuje do ulice U Náhonu. Dočasná komunikace zahrnuje i nové dopravní značení,  byl posunut zpomalovací práh i lampa veřejného osvětlení. Připomínkovali […]

logo mvcr

INFORMACE MINISTERSTVA VNITRA – občanské průkazy a cestovní pasy

01. 07. 2021

OBČANSKÉ PRŮKAZY V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech si Vás dovolujeme upozornit na odstávku systému, který slouží pro podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho následného převzetí: Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, lze podat u orgánu příslušného […]