Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Fotogalerie 2007

Masopust - 24. 2. 2007

Nejmohutnější akcí v nových dějinách Slivence a Holyně se stal Masopust dne 24. února, kterého se zúčastnilo na tři stovky malých i velkých občanů naší městské části (a nejen jich). Za jeho uspořádání patří poděkování paní Lence Kudlákové, paní Janě Radojčičové a především paní Milušce Pravdové Pavlíčkové, která se podílela nejen na organizaci, ale především obstarala pro velkou část účastníků krásné masky. Řidič autobusu 248, kterému se v Holyni nahrnulo do vozu přes padesát vymaškařených Holyňáků, bude mít jistě o čem vyprávět…

Zlatý erb - soutěž o nejlepší webové stránky - 28. 3. 2007

Dne 28. března byli v hotelu Loreta vyhlášeni vítězové krajského kola 9. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky Zlatý erb. Krajské kolo vyhrály v kategorii obcí www stránky MČ Praha-Újezd (http://www.praha-ujezd.cz), 2. místo porota přisoudila MČ Praha-Vinoř (http://www.praha-vinor.cz) a

velmi pěkné 3. místo získaly stránky naší městské části (http:// www.praha-slivenec.cz). Cenu převzala starostka RNDr. Jana Plamínková.

Čarodějnice - 30. 4. 2007

V pondělí 30. dubna, za slunného odpoledne, se konalo na fotbalovém hřišti AFK Slivenec exhibiční fotbalové derby Slivenec : Holyně. Na prestižní utkání se připravovaly oba výběry velmi pečlivě a zájemců bylo tolik, že se na soupisky mnozí ani nedostali. Slavnostní výkop provedl čestný host pan Antonín Panenka, mistr Evropy z roku 1976. Tým Real Holyně nastupoval s předsevzetím obhájit vítězství 10:1 z posledního derby v roce 1991. Výběr Slivence, složený z velké části z aktivních hráčů AFK Slivenec, byl favoritem zápasu. Po prvním gólu Adama Kudláka a počáteční převaze Realu svitla naděje pro nadšené holyňské fanoušky. Výběr Slivence však zvrátil zápas ve svůj prospěch, když vyrovnávací gól z penalty vstřelil Jiří Růžička a o další slivenecké góly se postarali Jan Slavík ml., Pavel Palaš a Martin Ryzák. Výběr Slivence tak zvítězil 4:3. Za holyňské skóroval ještě dvakrát Viktor Dolista. Za zvuků slavné „We are the champions“ od skupiny Queen převzali slivenečtí fotbalisté z rukou paní místostarostky Simony Strauchové putovní pohár plný šampaňského. Součástí oslav bylo podpálení vatry na počest vítězům. Namísto čarodějnice byl tentokrát upálen ztepilý fotbalista v nadživotní velikosti bez klubové příslušnosti. O zábavu se postarala country kapela, která hrála do pozdních večerních hodin, občerstvení pro téměř 400 návštěvníků zajistili fotbalisté.

Sportovní den - 23. 5. 2007

Ve středu odpoledne 23. května uspořádala ZŠ Slivenec v areálu školy tradiční turnaj ve stolním tenise o pohár starostky a sportovní odpoledne, které bylo tentokrát slavnostně zahájeno otevřením nového dětského hřiště s přírodními herními prvky. Součástí programu sportovního odpoledne, které spolupořádalo Občanské sdružení Na Kraji s Komisí pro kulturu, školství a volný čas, byl rychlostní závod odstrkovadel a kol, soutěž ve vybíjené a další sportovní dovednosti. Nejvíce závodníků bylo z řad těch nejmenších, předškolních dětí. Celkem bylo zaregistrováno 40 závodníků a odpoledne se zúčastnilo přes 100 návštěvníků. Blahopřejeme těm, kteří mohli vystoupit na stupně vítězů, těšit se z medailí, diplomů i sladkých odměn a ostatním budeme držet palce na dalších akcích.

Slivenecké letnice - 1. - 3. 6. 2007

letnice-2007Ve dnech 1. – 3. června 2007 ožilo centrum Slivence víkendovým maratónem divadla, hudby a tance. Organizátorem I. ročníku multikulturního festivalu Slivenecké letnice byla MČ Praha – Slivenec a Občanské sdružení Na Kraji, hlavním partnerem se stala Pizzerie Slivenec. Součástí festivalu byl i velmi úspěšný Dětský den na fotbalovém hřišti. Festival se podařilo připravit ve velmi krátké době díky entuziasmu přípravného týmu. Pizzerie Slivenec na sebe vzala velkou část nákladů a zajistila technické zázemí festivalu. Sponzorskými dary přispěli mnozí další podnikatelé, firmy i jednotlivci a do přípravy byl zapojen široký realizační tým nadšenců. Proto můžeme s hrdostí říci, že Slivenec si uspořádal festival „sám sobě“. Z fotoreportáže je možné vycítit báječnou atmosféru, která po celé tři dny panovala u scény na návsi, v kostele Všech Svatých, v parku i na hřišti AFK Slivenec.

Hafík - 23. 9. 2007

Svod sliveneckých a holyňských psů v Chuchelském lesoparku se přes všechny překážky velmi podařil. Radikální změna termínu, obměna části pořadatelů i fakt, že týden před Hafíkem měl svou voříškiádu i Barrandov, neovlivnila tradiční atmosféru naší pejskařské akce. Sponzoři nás opět vybavili praktickými cenami a poháry byly tak blyštivě lákavé, že stálo za to vydržet do konce a absolvovat všechny disciplíny. Jako překvapení se objevila jedna disciplína nová, jízda v kolečku. Soutěžící hafani ji většinou pochopili jinak a předváděli, kdo hodí z nejistě se kolébající vaničky vozítka krkolomnější lopping.

Vloni jsme se podivovali, že nejširší pole soutěžících se přesunulo z otevřené třídy do juniorů. I letos to bylo stejné, a tak jsme nakonec na štaflíky a špagetky podle výšky rozdělili právě nejnižší věkovou kategorii. Celkovým vítězem Hafíka 2007 se stal junior Blesk a za pomoci svého malého páníčka a jeho rodičů si odnesl i  Adventní koncert cenu za Sympaťáka výstavy. Žádná skopičina mu nebyla cizí a snad jen plný žaludek zapříčinil, že se mu nechtělo hledat schovaný buřtík. V otevřené třídě zvítězila Amálka, kterou pro změnu trochu zradilo aportování. Ve třídě seniorů si první místo vybojoval Bakhus, který se rozhodl, že neposedí, nepoleží, což se projevilo především v křesílku, a proč by měl běhat za nějakými klacky, mu také moc jasné nebylo. Nechci nechat bez povšimnutí dnes už majestátního Atillu, který se se svou paničkou zúčastnil všech ročníků Hafíka, kde začínal ve třídě juniorů. Jeho letošní bodový zisk v otevřené třídě sice na vítězství nestačil, ale vzorovější absolvování parkurové části soutěže jsme letos neviděli. Všichni čtyřnozí účastníci se nakonec rozešli vyzdobeni barevnými floty, odnesli si diplomy, medaile i poháry a spoustu drobných i objemnějších cen za své výkony. Nám, pořadatelům, nezbylo než naložit výbavu, poklidit zapůjčený prostor a přemýšlet, co nového v příštím roce do Hafíka přidat, aby byl zase o něco zábavnější a pestřejší. Chyběly nám Hafíkovy průvodkyně, a tak pokud by se ve Slivenci či v Holyni našly dvě slečny, kterým by se do toho příští rok chtělo s námi, moc se na ně těšíme. Pošlete nám kontakt e-mailem na ÚMČ, jakmile začnou přípravy, ozveme se vám. Doufám, že i vám, účastníků a divákům, se Hafík líbil a na všechny setěším v příštím roce.

Vítání občánků - 6. 10. 2007

V sobotu 6.10. 2007 obnovil úřad naší městské části slavnostní obřad vítání malých občánků. K uvítání bylo pozváno všech 26 dětí narozených v roce 2006 s trvalým bydlištěm v naší městské části. V zasedací síni úřadu městské části, pro tuto chvíli speciálně vyzdobené, se nakonec sešlo čtrnáct malých občánků se svými rodiči, sourozenci a často i prarodiči. Obřad zahájily zpěvem žačky ZŠ Slivenec, které pod vedením paní učitelky Markéty Čížkové nacvičily milé vystoupení. Poté starostka Jana Plamínková popřála všem novým občánkům naší obce hodně štěstí a osobně přivítala každého z nich. Rodiče dětí se podepsali do nové společenské kroniky Slivence, obdrželi pamětní listy a upomínkové dárky. Setkání byl přítomen profesionální fotograf, který zhotoví pamětní album několika fotografií pro každého občánka. Přejeme našim nejmenším, aby vyrůstali ve zdraví a kráse a ať se v životě rozutečou kamkoli, ať jim alespoň pamětní listy a fotografie připomínají jejich slivenecké a holyňské kořeny!

Rozsvěcení vánočních stromů - 1. 12. 2007

V sobotu 1.12. v 10:00 se ve Slivenci i v Holyni sešly děti se svými rodiči ke zdobení vánočních stromů. Zvláště v Holyni před téměř dokončenou kaplí bylo živo. Některé děti přinášely i vlastnoručně vyrobené ozdoby. Smrk, který byl před kapli Sv.Jana Křtitele instalován, věnoval Holyni p. polesný Kadeřábek. V 16:00 odpoledne se u borovice před základní školou ve Slivenci  rozezněly flétny a kytary.  Koledy si pro nás nacvičila rocková amatérská skupina „Rána z milosti“. Při jejich muzicírování se rozsvítil obecní vánoční strom a zvonečkový průvod asi stovky občanů se vydal na cestu do Holyně. V Holyni u svítícího stromku již čekali holyňští a společně jsme si poslechli druhou porci vánočního muzicírování. Advent  začal a světla zářila nejen v rozžatých lucerničkách a na vánočních stromech, ale hlavně v očích dětí…

Mikulášská nadílka - 8. 12. 2007

V sobotu 8.12.2007 se konala “Mikulášská nadílka” v sále hostince U Knotků. Už v dopoledních hodinách se nadšenci dostavili, aby za pomoci svých ratolestí provedli slavnostní výzdobu. Odpoledne se sál do posledního místa zaplnil nedočkavými dětmi v hojném doprovodu blízkých. Návštěvníci mohli shlédnout pásmo, které si připravili žáci ZUŠ Na Popelce veselou pohádku” O Sněhurce”, kterou nastudovala s členy divadélka “ŠLYVEN” paní Radojčičová. Se soumrakem se objevil i sám Svatý Mikuláš s andělem a čerty a nadělil “Zdraví”,”Štěstí”,”Lásku” a “Přátelství” všem holyňským, sliveneckým i ostatním návštěvníkům obce,pod vánoční strom u krásně opravené kaple. Děti se také dočkali, a protože v Holyni, Slivenci a přilehlém okolí jsou děti hodné a šikovné, byly odměněny bohatou nadílkou. Besídka zakončila “Čertovská diskotéka”, kde v kole s ostatními, tančili i všichni čerti. Večer dále pokračoval Mikuláškou zábavou pro dospělé. Velké díky všem, kteří svou prací, podporou, radou nebo i samotnou účastí pomohli rozdat dary nejcennější štěstí, lásku, přátelství a radost ostatním. Poděkování: pohostinství Holyně, kulturní komise MČ, sdružení Na kraji, holyňským maminkám, výše jmenovaným učinkujícím a mimořádné poděkování svatému Mikuláši, sv.Andělu a oběma čertům.

 

Slivenecký vánočník - 15. 12. 2007

15. prosince úspěšně proběhl festival nezávislé tvorby Slivenecký vánočník, kterým jsme místní dění obohatili o kulturní událost plnou kouzel a nečekaných zvratů. Cílem bylo dosáhnout v rámci jedné tématické linie zároveň určité různorodosti. Vystoupil kouzelník, zazněl maďarský rock, klasický bigbít, alternativní punk a „prosákly“ i tóny ze „spodních proudů“. Sál zdobily obrazy JKF a vše doplnil prodej fairtrade kávy a handmade výrobků.

Paul Merild kouzlil pro děti i dospělé a postupně mu asistovali snad všichni přítomní v sále. Hodinové vystoupení zakončil únikem ze svěrací kazajky. Nejkouzelnějším ovšem bylo, když do rozpočtu akce rozmnožil stokorunovou bankovku.

Hudební část zahájili slovenští Maďaři z Prahy Gregor Samsa. Jejich tříčlennou sestavu oslabil zánět šlach, a tak měli bubeníka elektronického. Rockový začátek vystřídal Sladký konec. Po bigbítové klasice ze Žižkova se ocitáme jako v Jiříkově vidění a za tónů electroundergroundu jsme vrženi do další části večera. Vedle pódia přibyla videoprojekce oživující celý program. Večer nabíral na obrátkách, Nedělní lidé „se věšeli na vlastních oprátkách“, paradoxně i v sobotu roztočili svůj kolotoč a zvedli lidi ze židlí. Početný podzemní orchestr BBP hrál nečekaně vánočně a skočně polku. Nestandardní punk Standartního kompotu z Varnsdorfu celý večer zakončil v neuvěřitelném rytmu svého saxofonu.

Děkujeme ÚMČ Praha – Slivenec i sponzorům (Truhlářství Marek, Pneuservis Slavík, Sklenářství Synecký, Řeznictví Görglovi, Drogerie JIMI), bez nichž by projekt nemohl vzniknout!

Slivenecký jarmark - 16. 12. 2007

Vyvrcholením letošního sliveneckého adventu byl vánoční jarmark pořádaný třetí adventní neděli na návsi u rybníčku. Do organizace se zapojila MČ Praha-Slivenec, firma Schafer shop, Pizzerie Slivenec a Polesí Velká Chuchle. Všem organizátorům patří velký dík, protože právě na základě jejich entuziasmu mohl prostor za Pizzerií po půlroce opět oživnout, tentokrát stánky s trhovci a jejich tradičními řemeslnými výrobky. Úsměvy dětí vykouzlil živý betlém, andělský průvod a rozsvícení stromu uprostřed tržiště. Atmosféru Vánoc přiblížila také vůně jehličí, vánočního punče a koledy. Doprovodný program zpestřily vánoční dílničky OS Na Kraji, vystoupení žáků ZŠ Slivenec a divadelní představení souboru milevských ochotníků v sále restaurace U Žilinů. V průběhu celého odpoledne přišly na slivenecký jarmark stovky návštěvníků a doufáme, že kromě hezkých dárků si všichni odnesli i dobrou náladu a radost ze sousedských setkání.