Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Fotogalerie 2008

Slivenecký masopust - 9. 2. 2008

V sobotu 9. 2. se rozsvítil Slivenec nejen sluníčkem, ale (znovu po roce) také pestrým masopustním veselím. Brzy po poledni se za krásného počasí na slivenecké návsi, před kostelem Všech Svatých, shromáždila celá plejáda masek: rytíři, piráti, víly, klauni, indiáni, pohádkové bytosti i rozmanité masky z říše zvířat. Mnohé kostýmy byly velmi originální a nápadité, vyrobené s důvtipem a fantazií. Masopustní průvod se ve 13.45 hod. vydal na cestu Slivencem a k dobré náladě hrála celou trasu poberounská kapela Třehusk. Novinkou, kterou snad ocenili všichni, bylo doprovodné masopustní vozidlo, které zajišťovalo dospělým i dětem pitný režim a výborné domácí koláčky. V cíli masopustního průvodu, v holyňské restauraci U Knotků, na všechny čekaly zabijačkové dobroty, na děti tombola a bujaré masopustní tanečky.

Velikonoční jarmark - 15. 3. 2008

V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením. Jejich básničky a zpívání za doprovodu flétniček i kláves a slunečné počasí – to vše dohromady naladilo návštěvníky jarmarku do jarní pohody.

 Trhovci otevřeli na návsi své stánky s bohatou nabídkou rukodělných výrobků. Mnozí z nás zakoupili kraslice, velikonoční pomlázky a osení, keramiku, košíky, dřevěné dárky či ručně vyrobené šperky z kůže a korálků. Velký zájem vzbudil rovněž stánek slivenecké školy a lochkovské mateřské školy, kde děti představovaly své nápadité a originální výrobky. Program jarmarku osvěžila dvě vystoupení kejklíře Vojty Vrtka, který rozesmál děti i dospělé a při jehož žonglování s hořícími louče-mi se až tajil dech. Z nedalekého Barrandova přiletěli se svými flétničkami „Kanárci“, předvedli pásmo lidových písniček a vypořádali se i s větrem, který jim občas nečekaně odnášel noty. Ti nejmenší si – již tradičně – užili ve výtvarné dílně občanského sdružení Na Kraji a v obležení dětí byl i stánek s oříšky a domácími karamelami. V podvečer, když zašlo slunce a zima nám dalo najevo, že se ještě nevzdává, se mohli i poslední návštěvníci jarmarku zahřát medovinou u stánku s včelími produkty nebo grilovanými specialitami Pizzerie Slivenec.

Obnovená prvorepubliková tradice stromkových slavností - 5. 4. 2008

 

„V sobotu 5. května 1927 konána stromková slavnost za přítomnosti občanstva a zástupce místního obecního zastupitelstva. Zasazena byla lipka při polní cestě ze Slivence do Malé Chuchle, aby byla orientačním znamením v době zimní nepohody. Při slavnosti promluvil o významu stromoví učitel J. Houda. Žáci zapěli píseň „Lípa naše, lípa milá a přednesli básně. Ku konci zapěny národní hymny.“ (meziválečná kronika obecné školy ve Slivenci)

 V sobotu 5. dubna 2008, tedy 81 let po výše zmiňované události, jsme vysazením nové aleje javorů a lip v holyňské ulici U Vápenice na tradici úspěšně navázali. Akce měla tentokrát poněkud jiný ráz, ale podstata zůstala stejná: snaha o zlepšení našeho prostředí a bližší sousedskou pospolitost…Občané Holyně vzali „slavnost sázení stromů“ za svou. Z aktivity občanů bylo již v pátek malým bagříkem vyhloubeno 15 jam, sousedé rovněž iniciativně zapůjčili traktor a terénní auto pro převoz stromů a materiálu. V sobotu dopoledne se sešlo 35 dospělých a blíže neurčitelný počet hrajících si dětí. Zkušený zahradnický dohled se postaral o to, abychom vzrostlé (4-5 m vysoké) stromy zasadili správně. Nechyběla dobrá nálada, čerstvě upečený štrůdl, domácí likér, ale hlavně vlastní nářadí a chuť do společné práce…Nad každým stromem převzala patronát jedna holyňská ulice, včetně obyvatel Rohlovského mlýna. Stromy byly opatřeny cedulkami se jmény svých patronů a logem sponzorů – Nadace Partnerství a firmy Skanska. Z přiděleného grantu byly uhrazeny více než dvě třetiny celkových nákladů a díky obětavému zapojení obyvatel byl finanční podíl MČ minimální. Pěkná alej z lip a javorů zde bude též jako náhrada za přestárlé topoly, které pokácel na naši žádost Magistrát, neboť u nich hrozilo riziko pádu na blízký dům. Vzniklá alej je novým krajinným prvkem, který potěší oko nejen občanů naší MČ, ale i četných návštěvníků přilehlého Prokopského údolí a těm, kteří sázeli, snad zůstal dobrý pocit, že se podíleli v přátelské atmosféře na něčem, co tu po nás zůstane do budoucna.

Schůzka seniorů - 7. 4. 2008

V pondělí 7. dubna se od 16:00 hodin konala v zasedací místnosti úřadu MČ tradiční schůzka seniorů. Úvodem byli účastníci informováni o probíhajícím počítačovém kurzu seniorů a o připravovaných zájezdech pro rok 2008. První zájezd do Českého Krumlova byl během schůzky téměř obsazen. Při kávě jsme si povídali o akcích, které nás v nejbližší době čekají a na které naše seniory srdečně zveme. Zároveň jsme vyslechli i jejich připomínky a rady.

Ve druhé části setkání seznámila Mgr. Edita Šimková účastníky s projektem „Paměť obce“, jehož je autorkou a který je realizován ve spolupráci s úřadem MČ a ZŠ Slivenec. Cílem projektu je filmový dokument, který se pokusí zaznamenat a zmapovat významné události z historie naší MČ. Sbírání materiálů pro film bude probíhat v delším časovém úseku. Žákyně základní školy se ujaly novinářské role víc než dobře – naše seniory připravenými otázkami, diktafonem ani kamerou nezaskočily. Zavládla spontánní atmosféra, vzpomínalo se na staré časy a události a prohlížely se obecní kroniky. Prosíme pamětníky, aby přišli na nejbližší schůzku 5.května 2008 a přinesli s sebou k nahlédnutí dobové fotografie. Poděkování patří paní učitelce Janě Majorové, která ve škole žáky pro projekt připravuje.

Vítání občánků - 12. 4. 2008

V sobotu 12. dubna jsme slavnostně přivítali nové občánky narozené ve Slivenci a v Holyni v roce 2007. Vzhledem k radostnému zjištění, že nově narozených miminek je za loňský rok 31, rozhodli jsme se, že pozveme občánky ve dvou skupinách, aby se do naší nevelké zasedací síně vešli i hosté z řad rodičů, prarodičů, sourozenců a sousedů. Ukázalo se to jako rozhodnutí dobré, protože naší milou povinností bylo přivítat nakonec 25 dětí s opravdu četným doprovodem. Slavnostní, ale přitom spontánní atmosféru dokreslila veselá výzdoba sálu a pěkné hudební vystoupení žákyň slivenecké školy, které nacvičily s paní učitelkou Markétou Čížkovou. Při milých slovech starostky Jany Plamínkové ukápla nejedna slza dojetí v řadách dospělých, ale děti zvládly samotný obřad k obdivu všech bez pláče a v dobré pohodě. Vzpomínkou na slavnostní odpoledne jim zůstane pamětní list s erbem naší obce, kolekce mincí z roku jejich narození a fotografie obou skupin uvítaných dětí. Všem nejmladším občánkům Slivence a Holyně přejeme hodně štěstí!

Pálení čarodějnic - Fotbalové derby - 30. 4. 2008

Ve středu 30. dubna se v odpoledních hodinách sešly fotbalové výběry Slivence a Holyně k prestižnímu obecnímu derby. Holyňský Real nastupoval s ambicemi odvety za loňskou prohru. Fanoušci Realu nechali zhotovit svému mužstvu novou vlajku v modrých barvách, které si zvolili jako klubové. Slavnostní výkop provedl host utkání, fotbalový internacionál a mistr Evropy z roku 1976, pan František Veselý. Od počátku zápasu nedal Slivenecký Výběr Realu  mnoho šancí a potvrdil svou herní převahu z loňska. Zvítězil 5:3 a z rukou starostky Jany Plamínkové převzal pohár vítězů kapitán Říha za Výběr Slivence. Fanoušci obou mužstev potom mohli zapít radost i smutek při obecním pálení čarodějnic, kde u ohně nebyla o zábavu s kapelou Naboso nouze. Poděkování patří klubu AFK Slivenec a příznivcům sliveneckého fotbalu za nadšení a organizaci celé akce. A možná v příštím roce Holyně konečně vyhraje!

Znovuotevření kaple sv. Jana Křtitele v Holyni - 17. 5. 2008

V sobotu 17. května se v centru Holyně konalo slavnostní otevření zrekonstruované kaple sv. Jana Křtitele. Po dlouhá léta kaple chátrala a holyňští občané i náhodní výletníci směřující do přilehlého Prokopského údolí jen smutně sledovali její osud. To vše je již minulostí. V roce 2006 byla započata rekonstrukce, tehdy ještě bez představy, k čemu bude v budoucnu kaple, která je v majetku obce, sloužit. Pseudorománský objekt nechala v r. 1861 postavit na svůj náklad místní občanka a gruntovnice paní Marie Malá, když do jejího povozu udeřil blesk a lidé, vracející se z pole, zázrakem přežili. V místě události byl ještě před stavbou kaple umístěn z vděčnosti kamenný kříž. Kříž na cestě mezi Holyní a Barrandovem vnímáme dnes jako otisk minulosti, mezní místo a krajinný symbol. Následně postavená kaple sv. Jana Křtitele v centru obce se stala její dominantou. Součástí interiéru byl malý oltářík a v kapli byla jedenkrát ročně, při svatojánské pouti, sloužena mše. Z malé vížky bylo zvoněno každý den poledne a klekání. To měli na starosti obyvatelé místní pastoušky. Později byly z kaple vypravovány pohřby.

V minulém století však kaplička přestala sloužit svému účelu, oltář zničil zub času a objekt byl na dlouhou dobu uzamčen.

V letech 2006 – 2007 byla proto kaple kompletně zrekonstruována, a to z prostředků MČ Praha – Slivenec a z dotace Magistrátu. V roce 2007 vedení radnice městské části rozhodlo o využití interiéru kaple ke kulturním účelům. Na základě tohoto rozhodnutí postupovaly další práce na vnitřku i okolí objektu. Stavební firmě Fortis, restaurátorům pod vedením Ing. arch Hubeňáka, zahradní architektce paní Šimkové i místní firmám pánů Janáčka a Vraného se v součinnosti s obcí podařilo rekonstrukci úspěšně dovést až ke slavnostnímu otevření. Po sobotním krátkém projevu otevřela symbolickým přestřižením pásky zrekonstruovanou kapli starostka RNDr. Jana Plamínková. Nové vstupní dveře do kaple sv. Jana Křtitele vzápětí odemkla paní Jiřina Růžičková, prapravnučka již zmiňované mecenášky Marie Malé.

To, jak si holyňští váží své minulosti a tradic, dokladuje i předání historického praporu holyňských baráčníků starostce u příležitosti otevření kaple. Prapor byl 30 let pečlivě uschován na půdě místní občanky paní Podzemské, jíž patří vřelé poděkování.

K příjemnému odpoledni přispěl doprovodný program s vystoupením dětí z mateřské školy ve Slivenci, koncert barrandovského souboru „Kanárci“, tentokrát doplněného o žáky slivenecké pobočky ZUŠ Na Popelce, domácí koláče i grilování v zahrádce přilehlého hostince U Knotků.

 První výstava v kapličce je věnována občanům Holyně a Slivence. Expozice fotografií paní učitelky Evy Vejvodové s názvem vypůjčeným od spisovatele Roberta Fulghuma „Vše, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“, mapuje vznik a vývoj slivenecké mateřské školy a má potěšit všechny, kdo byli v naší obci malí, jejich přátele a ostatní, kterým není lhostejná budoucnost slivenecké školky.

Poděkování za současný stav kaple patří zmiňovaným firmám, vedení obce, ale také četným nadšencům, kteří se snaží o to, aby kaple ožila, byla příjemným zastavením a vyhledávaným výletním cílem. Zvláštní poděkování patří firmě Mramor Slivenec za sponzorský dar ve formě dodávky dlažby na podlahu kaple.

 

Slivenecké letnice - 30. 5. - 1. 6. 2008

letnice-2008Na přelomu května a června si uspořádal „Slivenec sobě“ druhý ročník třídenního multikulturního festivalu Slivenecké letnice. Myšlenka pokračovat v tradici, v loňském roce úspěšně započaté, se podařila zrealizovat. K hlavním organizátorům festivalu – MČ Praha-Slivenec a Pizzerii Slivenec – se připojilo OS Na Kraji, OS Přátelé Slivence i AFK Slivenec. Finanční pokrytí akce se podařilo téměř výhradně zajistit ze sponzorských darů, za což patří všem sponzorům velký dík. Právě na základě jejich velkorysosti mohli naší obec navštívit hudební skupiny a muzikanti zvučných jmen, např. Blue Effect, Jaroslav Uhlíř, Garage… Přes nezvyklá horka si i méně známé a začínající skupiny našly své příznivce i v odpoledních hodinách a děti v sobotu před polednem shlédly pohádkové dopoledne na návsi. Na fotbalovém hřišti uvítaly děti po soutěžích a hrách v průběhu parného Dne dětí osvěžení z hasičské hadice lochkovských dobrovolných hasičů. V neděli překvapily všechny kroupy, jaké Slivenec nepamatuje, napršelo do techniky a hlavní koncert Ivana Hlase musel být odložen. Situaci ale zachránila skupina Highway 61, která výborně zahrála i s improvizovaným ozvučením. Náladu však kroupy nezkazily a závěrečný monumentální ohňostroj zakončil festival krátce před desátou večerní…..

Slivenecký burčák - 6. 9. 2008

Ve Slivenci sice žádný vinař zatím s výrobou oblíbeného burčáku nezačal, ale nadšenci a milovníci vína z občanského sdružení Přátelé Slivence dostali nápad pořádat ve Slivenci každoročně malé vinařské slavnosti. Letošní rok, kdy se v centru Slivence rekonstruuje rybník a nápad spatřil světlo světa až po onom pověstném krupobití, kdy musel být odložen koncert Ivana Hlase na Sliveneckých letnicích, zdálo se nemožné na září něco takového zorganizovat. Věci se však daly do pohybu, městské části pomohlo v organizaci a financování kulturního odpoledne zmíněné občanské sdružení a také Pizzerie Slivenec. Z Moravy přijeli vinaři s výborným burčákem z Valtického sklípku a prodával se ještě v pozdních hodinách při svíčkách.

Pizzerie Slivenec zajistila tradiční občerstvení a příjemnou změnou byl stánek s pestrým sortimentem oříšků. Kulturní program na podiu začal pohádkou souboru Víti Marčíka mladšího Královská moudrost. Divadlo o třech hercích zaujalo a vtáhlo malé i velké diváky do děje. Nápaditost, legrace, kontakt s diváky a krásné loutky, to byly hlavní atributy tohoto představení. S pohádkou „Mlýn na čerty“, k nám, již podruhé, přijel divadel-ní spolek Gaudium z Radotína. Napětí, vtip, pohádkový příběh a entuziasmus, který z herců sálal, to vše bylo odměněno velkým potleskem. Večer s burčákem otevřela již ve Slivenci „zdomácnělá“ a velmi oblíbená retro skupina Highway 61. Rockenrolly opět nezklamaly.

Závěr „1. sliveneckého burčáku“ patřil Ivanu Hlasovi, Norbimu Kovácsovi a Olinu Nejezchlebovi. Báječná muzika, při které slivenecká náves „na kolena“ nepadala, ale zvedala se naopak ze židlí…. Některá kytarová sola Norbiho Kovácse brala dech. A na známé písničky z filmu „Šakalí léta“ čekali všichni. Ivan Hlas Trio bylo odměněno bouřlivými ovacemi.

Doufejme, že se podaří ze „Sliveneckého burčáku“ udělat novou podzimní tradici a příští rok se budeme moci sejít u zrekonstruovaného rybníka možná s rozšířenějším vinařským sortimentem, ale především s programem, který potěší malé i velké.

Výlet - Cesta na Dálný Východ aneb se starostkou za dobrodružstvím - 27. 9. 2008

Naše cesta vedla přímo na východ, tedy okolo „Soli“ ke starému Barrandovu. Podél plotu jsme obešli barrandovské ateliéry a obdivovali vyhlídku na Vltavu, která se tu nově otevřela po pokácení části akátového háje, a také typický profil vrchu Závist nad Zbraslaví. Potom jsme své kroky obrátili k severu – prošli jsme starým Barrandovem k vyhlídce na „pražský Manhattan“, tedy na skrumáž několika ohavných výškových budov v okolí Pankráce, a podél tramvajové trasy sestoupili do Růžičkovy rokle. Minuli jsme menší nocležiště bezdomovců pod mostem a vstoupili do světa divokých skládek v rokli samotné. Pohodlná cesta dnem hlubočepského údolí nás dovedla k k Barrandovskému mostu. Odtud jsme vystoupali na vyhlídku a přesvědčili se, že díky bujné vegetaci z ní dnes opravdu není prakticky nic vidět. O to více pozornosti mohli věnovat ti, kteří si s sebou nevzali svačinu, těm prozíravějším – zde bylo totiž místo našeho prvního občerstvení. Posíleni konzumací – nebo alespoň pohledem na pojídání potravy – jsme sestoupili na dno vltavského údolí a prošli kolem proslulé barrandovské skály s nádhernými systémy vrás do Malé Chuchle. Zde jsme zaznamenali první a poslední případ dezerce na celé cestě, když jednoho z účastníků výletu neodolatelně přitáhla jedna z hospod ve Velké Chuchli, vzdálená dobré dva kilometry. My ostatní jsme se vrhli na benzinovou pumpu v Malé Chuchli. Od toho, aby po nás zůstala prázdná jako po náletu žravých sarančat, ji zachránila jen laxnost obsluhy, produkující jinak pěkně vypadající jídla rychlostí, jež možná zpětně vysvětlovala rezolutní volbu našeho zjevně zkušeného dezertéra. Kopcem nad Malou Chuchlí jsme stoupali přesto svým způsobem na-jedení. Prohlédli jsme kapličku u „zázračného“ pramene a po nevýrazném hřbetu jsme prošli pod chuchelskou lesní zoologickou zahrádkou ke kostelíku a odtud dolů na další vyhlídku do vltavského údolí. Z vrcholu velké diabasové skály jsme dlouho a se zalíbením patřili na zbraslavský zámek a – možná již se smíšenějšími pocity – na nově budovanou obří křižovatku, jež pohlcuje a rozbíjí prostor kolem druhého nejmohutnějšího říčního soutoku v celé české kotlině. Další vyhlídka nad lomem ve Velké Chuchli nám poskytla téměř letecký pohled na závěr údolí Vrutice, potůčku, u jehož pramenů naši prozíraví předci založili ves jménem Slivenec. Ke Slivenci vedla i naše další cesta. Prošli jsme lomem, prohlédli pár zkamenělých schránek ortocerů a dostali se ke skalnaté části vrutického údolí jižně pod vrcholem Homolky. Na Homolku jsme také všichni vylezli, podívali se shora do všech čtyř komínů Petzoldovy vápenky a hustým šípkovým křovím prolezli k místu našeho posledního zastavení – vrcholu skládky poblíž „Soli“. Mírně zkrvavení, s potrhaným oblečením jsme vděčně požívali výhod téměř kruhového rozhledu na jihozápadní část pražské aglomerace, abychom se poté odešli léčit do svých domovů.

Hafík - 19. 10. 2008

Krásné, slunečné podzimní počasí provázelo letošní amatérskou přehlídku psích mazlíčků, která je pořádána naší městskou částí již řadu let. V minulosti se „Hafík“ konal vždy na katastrálním území Velké Chuchle a mnohé, zejména z řad diváků, poměrně značná vzdálenost chuchelského lesoparku odradila. Letos zvolil organizační tým pro konání přehlídky prostor v centru Slivence, místo pro leckoho dosud skryté. Ukázalo se, že louka v areálu bývalého státního statku, kterou bezplatně propůjčila Pražská agrární společnost, je lokalitou ideální.

Účast soutěžících i diváků byla podstatně vyšší než v loňském roce, přehledný prostor umožňoval nerušený pohyb čtyřnohých soutěžících s jejich psovody a z místa pro diváky bylo možné sledovat průběh celé soutěže. Přehlídku zahájila hlavní rozhodčí a vedoucí letošního realizačního týmu Hafíka paní Vlasta Kavková. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích: „malý pes“, „velký pes“ a nově v kategorii „pes s dětským psovodem“. Právě posledně jmenovaná kategorie vzbuzovala milé úsměvy, především ve chvílích, kdy psí mazlíček málem odtáhl svého psovoda ze závodiště. Dobře si vedli všichni zaregistrovaní „voříšci“ i soutěžící s rodokmenem.

Bodovaná soutěž začínala překážkovou dráhou se slalomem, skokem vysokým i dalekým, přechodem kladiny a proběhnutím pod překážkou. Druhou disciplínou bylo oblíbené buřtování. K překvapení rozhodčích ale zdaleka ne všichni soutěžící objevili buřtíka pod tím správným květináčem…Ukázat vycvičenou poslušnost a šikovnost byla pro většinu pejsků hračka. Povely „sedni!“, „lehni!“, „čekej!“ a „pac!“ zvládali většinou s pře-hledem. Poslední dvě disciplíny, „skok do zahradnického kolečka“ a „skok do křesílka“, zdánlivě snadné úkoly, se staly pro někoho tvrdým oříškem. Zvláště při skoku do křesla bylo zřejmé na první pohled, kdo je pejskem „gaučovým“. Pro diváky byly tyto discipliny možná nejpřitažlivější. Po celou dobu konání přehlídky byl přítomen jako veterinární dozor MVDr. Vácha, který se již stal milým maskotem našich přehlídek, o mnohé soutěžící pečuje ve své ordinaci a závěrem přehlídky měl milou povinnost předat vítězům hodnotné sponzorské dary firem Royal Canin, Almika, Acana a Candy. A protože sponzoři byli letos opravdu štědří, nikdo z pěkného odpoledne neodešel s prázdnou…

Lampionový průvod - 2. 11. 2008

V neděli 2.listopadu pořádalo OS Na kraji lampiónový průvod. Na krátkou procházku za světel lampionků se vydalo odhadem 60 příznivců. Za doprovodu trumpetek jsme obešli centrum Slivence a u rybníčku jsme si pustili na vodu svíčky. Protože letošní zájem o tuto akci  předčil naše očekávání z minulých let, plánujeme na příští rok delší trasu a doprovodnou akci.

 

Rozsvěcení vánočních stromů - 30. 11. 2008

První adventní neděli dopoledne se již tradičně sešli malí slivenečáci a holyňáci se svými rodiči ke zdobení vánočních stromů, aby mohly být v podvečer slavnostně rozsvíceny. Ozdoby vyráběli nadšení dospělí a děti doma, i ve škole na výtvarných dílničkách. Odpoledne zaplnilo prostranství kolem ozdobené borovice na slivenecké návsi několik desítek sousedů se zvonečky, svíčkami a loučemi. Zazpívali jsme si adventní písně s muzikanty u rozsvíceného stromu a poté se veselý, osvětlený průvod vydal na cestu do Holyně ke kapli sv. Jana Křtitele, odkud byl slyšet do daleka hlas zvonu, který vítal celý ten zástup nedočkavců. Přes sto návštěvníků se zúčastnilo u holyňské kaple zahajovací verni-sáže výstavy betlémů žáků základní slivenecké školy. U rozzářeného stro-mečku předvedly děti kouzelné pásmo vánočních koled a poté si mohli účastníci prohlédnout rozmanité betlémy z přírodních materiálů, papíru nebo modelovací hmoty. Náladu adventního očekávání a hřejivý pocit ze vzájemně předané ra-dosti bylo cítit z rozzářených dětských očí i z úsměvů dospělých.

Adventní koncert v kostele - 6. 12. 2008

V sobotu 6.12. odpoledne uspořádala městská část Praha – Slivenec ve spolupráci se sliveneckou farností předvánoční koncert ve zcela zaplněném kostele Všech Svatých ve Slivenci.

Program koncertu byl velmi rozmanitý. V hojném počtu vystoupili nejmladší žáci základní umělecké školy ve Slivenci pod vedením paní učitelky Martiny Čabanové, která spolu s klavírním doprovodem před-nesla Largo A.Vivaldiho pro hoboj a klavír. Děti nacvičily krátké skladby starých mistrů a adventní písně s flétničkami a drobnými doprovodnými nástroji. Žáci místní základní školy vystoupili pod vedením pana učitele Alexandrose Charalambidise, který pro tento koncert dal dohromady pěvecký sbor. Děti za doprovodu houslí a kláves zazpívaly pásmo adventních písní. Poté přednesli O. Strauch a J. Tureček Variace J. K. Vaňhala pro violoncello a flétnu i další skladby. V závěru adventního koncertu vystoupil amatérský dětský soubor „Kanárci“ z Barrandova pod vedením Jana Záboje Hodbodě. Pod gotickou klenbou kostela se nesly drobné skladby A. Dvořáka, J. Škvora a B. Smetany. Po posledních tónech Bachovy skladby Air sklidili malí i velcí interpreti zasloužený potlesk všech návštěvníků. Děkujeme všem trpělivým a laskavým učitelům a jejich žákům za pěkný zážitek.

Vánoční jarmark v ZŠ - 12. 12. 2008

Dne 12. prosince uspořádala naše Základní a mateřská škola vlastní vánoční jarmark, který se konal v pátek 12. 12. Organizace tohoto dne byla netradiční. Dopoledne probíhaly v jednotlivých třídách „dílny tvořivosti“, jejichž obsahem bylo především dotvoření či vyrobení vánočních předmětů, např. adventních věnců, svícnů, přání, ozdob a také vyzdobení vlastních učeben. Na tuto činnost dohlíželi všichni učitelé. V té době se ve školní kuchyni připravoval slavnostní oběd a pekl se perník a jablečný závin. Dopoledních dílen tvořivosti se zúčastnily i děti z naší mateřské školy a z mateřské školy z Lochkova – procházely školou a také se zapojily do činnosti v jednotlivých učebnách prvního stupně. Odpoledne pak probíhal na nádvoří školy jarmark – každý ročník měl k dispozici vlastní stánek, kde prodával vánoční výrobky. Současně se každá třída prezentovala svým vánočním vystoupením. Vystoupení probíhala postupně od 1. do 9. ročníku. Návštěvníci si tak mohli vybrat, která z vystoupení zhlédnou. Měli možnost vidět dramatizace, recitace, vyprávění o vánočních zvycích v Čechách i v zahraničí. Celý program byl přerušen kolem 16. hodiny, aby se mohl představit náš pěvecký sbor společně s flétnovým souborem pod rozsvíceným vánočním stromem na nádvoří školy. Na závěr si mohli všichni poslechnout koncert skupiny Hradní duo s vánočním repertoárem.

Hokejový zápas Slivenec - Holyně - 13. 12. 2008

2.ročník hokejového klání mezi obcemi Slivenec a Holyně se konal na zimním stadionu v Černošicích v sobotu 13.12. 2008. Čtyřiadvacet borců dalo do utkání veškeré síly. V první třetině dvakrát vedli holyňští o gól. Slivenec zvýšil důraz na branku soupeře, vždy odpověděl a v začátku druhé třetiny odskočil soupeři na 4 : 2. Závěr této třetiny však patřil Holyni, která stačila do přestávky vyrovnat. Rozhodující část utkaní začala lépe pro slivenecké, kteří dvěma trefami v úvodu vykročili k vítězství. Holyně se snažila o zvrat, ale deset minut před koncem dostala rozhodující sedmou branku a v závěru ještě jednu. Celkový výsledek Slivenec – Holyně 8 : 4 (po třetinách 2:2, 2:2, 4:0). Po utkání proběhla soutěž v samostatných nájezdech, ve které byli šťastnější holyňští střelci. Trefili se dvakrát, zatímco za Slivenec jen Aleš Ryzák. Diváků přišlo asi dvacet. Holyňští s vlajkou, slivenečtí s řehtačkou. Škoda, že účast příznivců nebyla vyšší, určitě by se dobře pobavili.

Vánoční jarmark - 20. 12. 2008

V sobotu 20.12. ožila slivenecká náves vánočním trhem. Sjeli se trhovci zblízka i zdaleka, rozbalili své stánky s jmelím, cesmínou, voňavými františky, řezanými stromky a rozličnými výrobky ze šustí, keramiky, smaltu a textilu. Pro zahřátí svařené vínečko, opékané klobásky a pro děti staročeský trdelník…V dřevěné ohrádce před svatou trojicí dýchaly na Ježíška kozy kamerunské a k radosti především dětských návštěvníků nechyběly ani jarmareční kejkle. Kejklíř na chůdách z výšky pobavil a žonglér s kužely, míčky i s ohnivými loučemi potom rozesmál již prokřehlé diváky. Ti nejmenší si mohli vyrobit vánoční ozdoby ve výtvarných dílničkách občanského sdružení Na Kraji, kde bylo stále plno. Když pronesl Tonda Novotný v pohádkovém představení „Klidné Vánoce“ u osvětleného stromku uprostřed jarmarku „Tak Vám na mě nějak jdou Vánoce“, cítili jsme to všichni také tak.