Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Fotogalerie 2009

Masopust - 14. 2. 2009

Masopust se povedl i přesto, že nemocný flašinetář poslal náhradníka, kterému se nepodařilo po celou trasu letos již třetího Sliveneckého masopustu zprovoznit zesilovací aparaturu, i přesto, že se děvčatům z OS Na Kraji nečekaně pustil do připravovaného masopustního občerstvení u špejcharu hladový dálkový pochod turistů ještě před příchodem maškar.

Masopustních dobrot v podobě velkorysých sponzorských darů Řeznictví Görgl, Ristorante La Festa a Textilu paní Dubové bylo nakonec dostatek, stejně jako pestrých maškarních kostýmů a dobré nálady. Průvod v čele s vozidlem lochkovských dobrovolných hasičů, které udávalo tempo, proskotačil Slivencem a zamířil, stejně jako v minulých letech, do Holyně, kde v sále restaurace U Knotků zahrála od podlahy poberounská kapela Třehusk, pivo teklo proudem a taneční parket zaplnil veselý maškarní rej…

Poděkování patří již výše zmíněným firmám za pohoštění, které zasytilo i zahřálo, Sboru dobrovolných hasičů z Lochkova, Místnímu oddělení policie ČR na Barrandově a inspektoru Jaroslavu Kulemu z Městské policie za zajištění bezpečnosti, Milušce Pavlíčkové-Pravdové za kostýmy a propagaci, Magdě Haasové, Iloně Míkové, Hance Morsteinové z OS Na Kraji a paní Jitce Šimáčkové a Haně Červenkové za vydatnou pomoc při přípravě a podávání občerstvení, dále restauraci U Knotků, Báře Plamínkové s doprovodným masopustním vozidlem a mnohým dobrovolníkům za pomoc i podporu.

Velikonoční jarmark - 5. 4. 2009

O Květné neděli, tedy 5. dubna, ožila slivenecká náves již tradičním jarmarkem. Krátce po poledni však jarmarku předcházela vernisáž velikonoční výstavy slivenecké základní školy, která byla nainstalována v holyňské kapli sv. Jana Křtitele. Vernisáž zahájili žáci školy s nastudovaným programem jarních písní. Za doprovodu houslí a kláves děti předvedly také svěží taneční vystoupení. Velikonoční výstava, která byla v holyňské kapli otevřena po celý duben, vždy o víkendu mezi 15:00-17:00, se moc líbila. Po prohlídce vydařené expozice se většina návštěvníků vydala na již zmíněnou sliveneckou náves zakoupit na jarmark velikonoční pomlázku, osení, kraslice, či jiné rukodělné výrobky ve stáncích trhovců, ale také ve stáncích slivenecké školy. Všichni se pak mohli celé odpoledne bavit kejklířským uměním rodiny Vlčkovic, vyrobit si zajímavou velikonoční dekoraci ve výtvarné dílně, nebo si dát nějakou tu dobrotu, která k dobré pohodě jistě také patří …

Vítání sliveneckých a holyňských občánků - 25. 4. 2009

Na sobotní odpoledne 25. 4. byli pozváni k slavnostnímu obřadu noví občánci, kteří se v naší městské části narodili v průběhu roku 2008. Rekordní počet narozených dětí byl rozdělen do dvou skupin, protože 36 miminek a batolátek s rodiči, prarodiči a sourozenci by se opravdu do zasedací síně úřadu městské části nevešlo. Děti zvládly krátké pásmo lidových písní v provedení žáků slivenecké základ-ní školy i projev starostky Jany Plamínkové trpělivě a bez slziček.

Paní starostka, kromě jiného, přislíbila za městskou část, že se bude ze všech sil snažit, aby byla pro naše nejmenší příjemným místem pro domov, místem, kde najdou vše, co ke zdárnému růstu a šťastnému dětství potřebují. Součástí radostného přijetí občánků do Slivence a Holyně bylo předání pamětních listů a upomínkových dárků. V nejbližších dnech bude na ÚMČ pro každého k vyzvednutí také malé vzpomínkové album s profesionálními fotografiemi. Závěrem ještě jednou: Vše nejlepší do života !

Den dětí - 31. 5. 2009

V neděli 31. 5. pořádalo OS Na Kraji Dětský den na fotbalovém hřišti. Odpoledne plné soutěží zpestřila návštěva lochkovských hasičů, jejichž příjezd je každoročně návštěvníky dětského dne netrpělivě očekáván. Vzhledem k letošnímu chladnému počasí nedošlo k oblíbenému kropení, ale i tak měly děti možnost prohlídky hasičského vozu s veškerým vybavením, což vzbudilo u nejmenších velký ohlas. V mobilním stanu Červeného kříže děti mohly shlédnout ukázky první pomoci a samy si vyzkoušet na modelu například umělé dýchání nebo některé obvazové techniky. Obvazového materiálu pro trénink bylo naštěstí dostatek. V průběhu odpoledne plného soutěží potěšilo svým vystoupením Studio K Barrandov – oddíl sportovního aerobicu. Dvě skupiny nejmladších dětí předvedly milé vystoupení, za které sklidily zasloužený potlesk.

 V další části odpoledne zkusili malí soutěžící lovit ryby, navlékat těstoviny, stříkačkou shodit míček, kopat na bránu, malovat, nosit míček na lžíci, házet na cíl a skákat v pytli. Na jednotlivá stanoviště se čekaly fronty, ale dostalo se na každého. Poražených nebylo a všichni si zasloužili připravené odměny. Věříme, že to pro návštěvníky bylo příjemně strávené odpoledne. Děkujeme všem dobrovolníkům a firmě Pepsi-cola za sponzorský dar. Těšíme se na setkání na našich dalších akcích.

Holyňský poklad - 3. 6. 2009

Holyně je sice nenápadná, ale velmi významná vesnička rozkládající se na kraji Prokopského údolí. Co o ní ovšem málokdo ví, je fakt, že je to vesnice nesmírně bohatá! A jak to víme my? No jednoduše, už potřetí jsme zde letos s dětmi z Holyně našli ukrytý poklad. Ten poslední nalezený poklad ukryli kdysi v holyňské divočině piráti z Karibiku v dřevěné truhle. Po jejich stopách se vydalo 20 dětí rozdělených podle věku do tří skupin. Ty společnými silami plnily úkoly, které cestou nacházely a pokaždé získaly novou nápovědu a posunovaly se k cíli.

 Naše putování tentokrát končilo na hřišti v Holyni, kde piráti ukryli na viditelném místě falešný poklad. Děti se ale nenechaly zmást a našly nakonec i ten pravý, zakopaný v pískovišti. Po jeho opatrném vyzvednutí a spravedlivém rozdělení mezi účastníky hledací akce nás čekalo ještě náročnější zdobení zdi, která je součástí hřiště. Přes počáteční zmatky jsme to nakonec všechno zvládli v pohodě, o čemž se můžete přesvědčit na vlastní oči. Zdobení se samozřejmě aktivně zúčastnily všechny děti, a pokud ještě dnes potkáváte některé zdobiče s modrými, červenými nebo žlutými dlaněmi, je vám jasné, jak intenzivně zeď krášlily. Počasí nám přálo, tak jsme si to pěkně užili. Všichni účastníci zanechali na zdi nesmazatelné stopy svojí přítomnosti. Nálada byla výborná a doufám, že za rok se sejdeme při hledání dalšího pokladu. Musíme je přece všechny najít, ne? Děkuji moc všem rodičům, kteří se na cestu za pokladem vydali s námi a pomohli nám s malováním zdi.

Výlet seniorů - Podél řeky Vydry - 4. 6. 2009

Na  výlet jsme museli vyrazit brzy zrána, protože nás čekala cesta až na Šumavu. Program začal dvouhodinovou procházkou šumavskou přírodou podél řeky Vydry od Antýglu k Čeňkově pile. Procházku zvládli všichni. V Sušici, kam jsme potom dojeli, jsme poobědvali, krátce prošli náměstí a pokračovali jsme v cestě do Strakonic. Času bylo málo, a tak jsme jen obešli hrad. Jistě by stál za bližší prohlídku. Tak někdy příště! Díky řidiči, který nás vždy v plném počtu vrátí do Slivenece i Holyně, díky příjemné průvodkyni našimi zájezdy a díky počasí za přízeň.

Slivenecké letnice 5. - 6. 6. 2009

letnice-2009Mezi těmi, kdo letošní ročník sliveneckého multižánrového festivalu navštívili, se (pro letošek příznačný) název vžil. Počasí bylo na červen opravdu překvapivě chladné a déšť, který se během sobotního odpoledne snášel ze zamračené oblohy, mnohé z návsi vyhnal. Ti nejskalnější, co vytrvali, měli možnost sledovat hudebně pestrý maraton hudby a doposlouchat se k oběma večerním vrcholům. Jedním z vrcholů byl páteční koncert skupiny České Srdce a vystoupení tradiční stálice Letnic – Blue Effectu s Radimem Hladíkem. Sobotním zlatým hřebem programu se stalo vystoupení Jaroslava Hutky a jablkonění souboru Jablkoň, které tryskalo hudebními nápady téměř stejně jako barevný gejzír ohňostroje, který se vzápětí snesl na hladinu Sliveneckého rybníka. Závěrečná folkrocková smršť z Moravy – kapela Docuku – byla pro mnohé překvapivou tečkou za třetím, co do počtu návštěvníků jistě největším, ročníkem Sliveneckých letnic.

Sluníčko zůstalo naštěstí přívětivé k dětským návštěvníkům, kteří přišli v sobotu dopoledne na dětský divadelní kolotoč a mohli si užít Pohádku Palačinková Pepina Šárky Glogarové a veselou pohádku o tom, jak líný had přišel o nožičky, kterou vyprávěl principál Jakub Folvarčný (moderátorská stálice celého sliveneckého festivalu). Inspirativní pro malé diváky bylo jistě surrealistické představení Aničky Duchoňové o malé Aničce, co dělá svinčík s titulem „Malá večerní snítka“. Upoutávka sliveneckého obecního divadýlka Knofl ík na připravovaný malý slivenecký horor s názvem Červená Carpoolka snad nikoho nevyděsila, a tak se malí příznivci divadla mohou těšit na další produkce, a to nejen na Letnicích!

Loučení s deváťáky - 22. 6. 2009

Na konci školního roku, v pondělí 22. června, proběhlo v zasedací síni úřadu městské části milé posezení, které mělo v sobě stopy smutku, nostalgie, ale především příslibu nového začátku. Starostka Jana Plamínková přijala žáky deváté třídy, rozloučila se za obec se všemi, kteří po devět let navštěvovali základní školu ve Slivenci, a popřála jim hodně štěstí v jejich dalším studiu.

Imatrikulace prvňáčků - 1. 9. 2009

Dne 1. září přivítala starostka Jana Plamínková na úřadu městské části nové žáčky první třídy slivenecké školy, jejich učitele, paní ředitelku i rodiče. Nové školáky přivedli žáci deváté třídy, kteří si nad malými kamarády vzali patronát. Pro všechny zúčastněné to byl opravdu slavnostní okamžik. Děti po krátkém uvítacím slově obdržely pamětní kokardy s erbem MČ Praha – Slivenec a sladkou pozornost. Všem prvňáčkům přejeme, aby do slivenecké školy chodili rádi!

Otevření Sliveneckého klubu Švestka - 1. 9. 2009

Začátkem letošního školního roku byl dnem otevřených dveří zahájen provoz v nově vzniklém Sliveneckém klubu Švestka v přízemí úřadu městské části. Klub bude sloužit Rodinnému centru Pecka, obecnímu divadýlku Knoflík, seniorům a dalším plánovaným volnočasovým aktivitám v obci. Mimo pravidelný rozvrh lze též prostor (po domluvě) pronajmout pro dětské oslavy, besedy, kurzy. O klubových aktivitách se dočtete na nástěnkách (především na vývěsce naproti poště) a na webu obce.

Výstava v Kapli - Grafická dílna ak. malíře R.Vejvody - 5. 9. - 27. 9. 2009

Nový výstavní prostor v centru Holyně vešel od svého slavnostního otevření do povědomí místních občanů i náhodných výletníků.

Od dubna do října je k vidění každý měsíc nová expozice. Vystřídalo se zde celkem deset výstav. Městská část Praha – Slivenec, která kapli spravuje, dává příležitost profesionálním výtvarníkům, ale také začínajícím malířům, fotografům a žákům slivenecké základní a umělecké školy.

V prostorách kaple byla v září prezentována drobná díla Grafické dílny akademického malíře Radima Vejvody. Jednotlivé grafiky vznikaly v průběhu několika let, kdy dílna při ZŠ V Remízku na barrandovském sídlišti existuje. Dojem z působivé expozice umocnil velkoformátový obraz Radima Vejvody a dřevěná plastika „Pohanská babička“ z téže dílny.

 

 

Slivenecký burčák - 12. 9. 2009

Druhou zářijovou sobotu se sešli na slivenecké návsi již podruhé milovníci vína. Možnost posezení nad sklenkou letošního burčáku přilákala značné množství návštěvníků. Čekal na ně široký sortiment barrandovské vinotéky Srdeční záležitost a další tradiční občerstvení.

Během slunečného odpoledne se o příjemnou atmosféru staral harmonikář Jindra Kelíšek, s nímž si mnozí s chutí zazpívali známé lidové písničky. Děti pobavilo pouliční pohádkové představení Tondy Novotného a večer, kdy se náves zcela zaplnila, na pódium přišel „Spirituál kvintet“. Jen těžko si lze představit, že dáme na radu basisty Dušana Vančury a následující ročník naší malé slavnosti vína nazveme „Slivenecké slivky“, nicméně Spirituál kvintet svým vystoupením nezklamal a potěšil všechny tradičně dobrou muzikou. Ovace ve Slivenci byly bouřlivé.

Hafík - 3. 10. 2009

V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci obecní amatérská přehlídka psích mazlíčků Hafík, která je pořádána každoročně již od roku 2003. Všichni soutěžící, ať již s rodokmenem, či bez něj, zvládli jednotlivé disciplíny tak, že mohli obdržet v zá-věru přehlídky diplom. Na stupních vítězů s pohárem však mohli stát se svými páníčky opravdu jen ti, kterým se ten den nejlépe dařilo.

V kategorii „Velký pes“ obsadila první místo Chelsea, která teprve v závěrečné rozhodující disciplíně porazila Ambru se shodným počtem bodů. Oba pejsci se vyznačovali výbornou poslušností a obratností zvláště v disciplíně zvané „Opičí dráha“. V kategorii „Malý pes“ zvítězila Ája, přestože odmítla v disciplíně „Chyť si mě“ chytat dětské piškoty letící vzduchem. Nejoblíbenější kategorie „Pes s dětským psovodem“ byla již tradičně nejobsaze-nější. Loňské prvenství obhájil voříšek Čenda. Zvládl na vý-bornou „Překážkovou dráhu“, ale také „Jízdu v kolečku“ nebo „Skok do křesílka“. Novinkou bylo tentokrát vyhodnocení nejmladšího psa, nejstaršího psa a psa „sympaťáka“. Veselým zjištěním při závěrečném ceremoniálu bylo, že nejstaršího psa Jacka vodil nejmladší psovod.

 

Vysvěcení holyňské kapličky - 14. 11. 2009

Dne 14. listopadu 2009 proběhlo vysvěcení nové vitrínové kapličky, kterou dal v západní části ulice U Smolnic vybudovat na křižovatce ulice U Smolnic a pěší cesty do Prokopského údolí na své náklady pan Miroslav Vocílka. Kapličku, inspirovanou tvarově holyňskou kaplí sv. Jana Křtitele, zasvětili P. Mgr. Zdeněk Skalický a P. ThLic. Michael Špilar Panně Marii. Po slavnost-ním obřadu bylo pro příchozí připravené bohaté občerstvení na zahradě rodiny Vocílkových. Po téměř sto padesáti letech se tak Holyně dočkala po paní Marii Magdaleně Malé dalšího mecenáše. Je opravdu milé vědět, že mezi námi žijí i v dnešní uspěchané a poněkud egoistické době lidé, kteří jsou ochotni udělat něco pro svou obec a pro své okolí. Kapličky, boží muka, křížky a podobné drobné sakrální stavby vždy byly nedílnou součástí české krajiny a jsou pro ni zcela typické, jak ukazuje i sedm sliveneckých a holyňských křížků. Nesmírně si vážím lidí, kteří jsou ochotni pokračovat v tradici našich předků a vytvořit dílo, které zde zůstane pro naše potomky. Jménem MČ Praha – Slivenec rodině Vocílkových velice děkuji.

První adventní koncert dětí ZŠ a ZUŠ v kostele - 12. 12. 2009

V sobotu 12.12. odpoledne se konal v kostele Všech Svatých koncert dětí základní školy ve Slivenci a základní umělecké školy Na Popelce, která má ve Slivenci pobočku. Žáci vystoupili v jedinečné sváteční atmosféře ve zcela zaplněném kostele. Za doprovodu flétny, kláves, houslí a kytary zazněly adventní písně a skladby starých mistrů. Jsme rádi, že díky tradici školních adventních koncertů můžeme sledovat umělecký růst dětí a vítat nové talenty. Poděkování za připravený program patří nejen dětem, ale především panu učiteli A. Charalambidisovi ze ZŠ Slivenec a učitelům ZUŠ M. Novákové a P. Čermákovi.

Vánoční jarmark - 18. 12. 2009

Poslední sobotu před vánočními svátky se tentokrát zasněžená náves u zamrzlého rybníka proměnila v tržiště. Paní zima nelenila, mráz dosahoval deseti stupňů pod nulou a prokřehlí byli všichni: trhovci, kejklíř, muzikant, návštěvníci, i zvířata v ohrádce živého betléma, který zapůjčila, stejně jako jiné vánoční rekvizity, firma Schäffer shop.… Přesto si mnozí s šálkem horkého punče ze stánku s občerstvením budoucí Slivenecké cukrárny-kavárny nenechali ujít koncerty Pražské mobilní zvonohry, ani vystoupení s biči kejklíře Pavla Votápka. Kdo před mrazem neutekl a vydržel, ten se mohl ohřát u prohořívajících polen, která věnovalo Polesí Velká Chuchle. Koupit bylo možno vše, co k Vánocům patří. Jmelí, ozdoby, vánoční dekorace, drobné dárky pro radost a mnohé laskominy. Obecní radostí byly výtvarné dílny OS Na Kraji, prodejní prezentace Rodinného centra Pecka a prodej školních výrobků ochotných a milých sliveneckých maminek dětí ZŠ Slivenec. A to byla obecní adventní tečka…Vánoce za dveřmi!

Druhý adventní koncert v kostele - soubor Solideo - 18. 12. 2009

V pátek 18.12. v podvečer k nám již podruhé zavítal děčínský soubor Solideo. Čtyřčlenné seskupení zaměřené na středověkou hudbu nám na jaře učarovalo hrou na nejroztodivnější historické nástroje. Věřili byste, že se dá hrát na sukovici, na kravský, kamzičí nebo antilopí roh? Ale ano, a jak! Věděli byste, co je to trumšajt, kobza nebo šalmaj? S těmito a mnohými dalšími instrumenty seznámil posluchače umělecký vedoucí souboru Fr. Rejman v průvodním vtipném komentáři a v chrámové lodi kostela Všech Svatých se nesly tóny adventních písní, středověkých skladeb i skladeb renesančních a barokních autorů z Čech, Itálie, Španělska, Rakouska i Německa.