Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Fotogalerie 2010

Čtenářská beseda s Tomášem Zmeškalem - 9. 2. 2010

V úterý 9. 2. 2010 uspořádala Knihovna Slivenec autorské čtení a besedu se současným spisovatelem Tomášem Zmeškalem. Přesto, že vydal zatím jen dva tituly, Milostný dopis klínovým písmem (2008) a Životopis černobílého jehněte (2009), okamžitě zazářil na českém literárním nebi. Zaslouženě okouzlil nemálo čtenářů i kritiků nejen způsobem psaní, obsahem svých románů, ale také krásnou češtinou. Milostný dopis klínovým písmem byl nominován na cenu Magnesia Litera a získal cenu Josefa Škvoreckého. Životopis černobílého jehněte je mimořádně působivá kniha líčící nesnadné dětství a dospívání dvojčat Václava a Lucie, jejichž maminka je Češka a otec Afričan. Přestože toto dílo je v mnohém autobiografické, přináší svědectví o celé české společnosti, o nás samotných. Zájem o setkání s Tomášem Zmeškalem ve Slivenci byl překvapivě veliký. Autorského čtení se účastnilo na padesát pilných čtenářů, kteří se zájmem vyposlechli úryvky z obou knih. Poté následovala beseda, kde jsme probrali několik románových postav a čtenáři chválili i kritizovali. Pan Zmeškal pak podepisoval knihy všem, kdo si jeho knihy přinesli či na místě zakoupili.

Slivenecký masopust - 27. 2. 2010

Slivenecké masopustní veselí pořádala městská část poslední únorovou neděli za krásného slunečného počasí. Setkání maškar v parčíku u kostela Všech Svatých začalo již v brzkých odpoledních hodinách. Stále ještě zasněženou náves obarvil pestrý maškarní rej, který dobře bavila skupina kejklířů na chůdách – Mimotaurus, k poslechu hrála ve Slivenci již dobře známá poberounská kapela Třehusk a stánky před statkem Křižovníků nabídly medovinu a balonky. Průvod masek se poté vydal na trasu obcí. První zastavení se konalo u proslulého Řeznictví Görgl, které stejně jako v minulém roce poskytlo sponzorským darem masopustní pohoštění. Jelítka, jitrnice, domácí tlačenka i slivovička a navíc dobroty, které napekly ochotné slivenecké hospodyňky ještě přispěly k už tak dobré náladě. Zahřál i rum, který věnovaly Potraviny paní Dubové. Ta nezapomněla ani na nejmenší – cukrovinek bylo k radosti dětí dost.

Za zvuků staropražských melodií se průvod vydal ke druhému zastavení, do zahrádky La Festa Ristorante, kde se všichni mohli občerstvit pizzou a svařeným vínem. Masopustní rej se potom, jak je již tradicí, vydal za asistence policie ČR na cestu do Holyně. Tam si na náměstí Pod Lípou mohli masopustní návštěvníci zatančit a zakoupit med, cukrovinky, balonky a další občerstvení a na sále hostince, který sponzorsky propůjčila Restaurace U Knotků, tanec i masopustní hodování pokračovalo až do večerních hodin. Celý program masopustu se mohl vydařit jen díky obecnímu po-chopení, nadšení a velkorysosti Řeznictví Görgl, La Festa Ristorante, Restauraci U Knotků, OS Na Kraji, OS RC Pecka a dalším nejmenovaným dobrovolníkům. Všem patří dík. Mimořádné poděkování patří Milušce Pavlíčkové – Pravdové. Bez jejích kostýmů by slivenecký masopust nebyl tím, čím je!

Kaple - Eva Vejvodová - Cesty - 24. 3. 2010

S příchodem jara byla otevřena slavnostní vernisáží olejů akademické malířky Evy Vejvodové letošní výstavní sezona v holyňské kapli sv. Jan Křtitele. Slavnostní vernisáž proběhla 24. března za účasti pozvaných hostí z řad přátel, výtvarné veřejnosti i zástupců obce. Milovníci moderního umění se potom mohli do 11. dubna těšit z mimořádně vydařené expozice autorky, která žije a pracuje v Choceradech. Její obrazy mohli v minulosti shlédnout návštěvníci nejen pražských galerií, ale malířka vystavovala například v Paříži, Nantes nebo v Sionu. Duchovní rozměr olejomaleb v podobě křížů nás, kteří jsme na výstavu zavítali, přiměl k velikonočnímu zastavení. Děkujeme za něj!

Velikonoční jarmark - 27. 3. 2010

V sobotu 27. března se slivenecká náves otevřela tradičnímu velikonočnímu jarmarku. Tentokrát jsme ve Slivenci přivítali nejen trhovce s velikonoční pomlázkou, kraslicemi a osením, ale svůj stánek tu otevřela populární rozhlasová stanice Rádio Blaník. Součástí produkce byly soutěže pro děti a koncert mladé, talentované hvězdy české populární hudby Josefa Wágnera. Nechyběly oblíbené výtvarné dílny občanského sdružení Na Kraji, které je připravilo opět ve spolupráci s občanským sdružením RC Pecka. Nejmladší návštěvníci s chutí vyráběli, zpívali i soutěžili a ostatní se mohli těšit nad zbožím prodejců nebo ochutnat z nabídky některých lahůdek. Občerstvení v podobě grilované klobásky zajišťovala budoucí Slivenecká cukrárna a také mnozí jarmarečníci.

Vítání občánků - 24. 4. 2010

V sobotu 24. dubna byli v zasedací místnosti přivítání nejmladší občánci naší obce. Celkem se v loňském roce narodilo v MČ Praha – Slivenec 34 dětí, proto slavnostní obřad proběhl ve dvou skupinách. Přesto bylo v sále živo. Obřad slavnostně zahájili hudebním pásmem žáci slivenecké školy pod vedením paní učitelky Markéty Čížkové. Poté děti v doprovodu rodičů, mnohdy i sourozenců, přijaly z rukou starostky Jany Plamínkové pamětní list a drobné upomínkové předměty. Součástí obřadu bylo fotografování.

 

Pálení čarodějnic a Den zdraví - 30. 4. 2010

Letos již počtvrté se na tréninkovém hřišti sportovního areálu ve Slivenci konalo poslední dubnový den obecní pálení čarodějnic. Na organizaci celé akce, která začínala krátce po poledni a končila po půlnoci, se podílel AFK Slivenec, MČ Praha-Slivenec, slivenecká základní škola, občanské sdružení Na Kraji, Rodinné centrum Pecka, slivenecká pobočka ČČK a mobilní stanice Státního zdravotní-ho ústavu. V průběhu celé akce se vystřídalo v areálu sportoviště téměř tisíc návštěvníků. Fotoreportáž z akce vyšla již na titulní stra-ně minulého Mramoru, zde tedy jen stručné připomenutí průběhu. Odpoledne začalo během pro zdraví. Připravené trasy byly na-plánovány v délkách 800 m – děti, 1600 m – ženy a 2400 m – muži. Možná délka tras nebo netrénovanost sliveneckých občanů způsobila velmi malou účast dospělých závodníků. Vyhlášení na stupních vítězů se dočkala pouze dětská kategorie. Zato stále plno bylo ve stánku SZÚ, kde si mohl každý návštěvník nechat zdarma změřit krevní tlak a hodnotu cholesterolu nebo dostat pár dobrých rad týkajících se správné životosprávy. Akce byla součástí Dne zdraví ve Slivenci a dlužno říci, že z naměřených hodnot někteří nebyli potěšeni.

Také ve stanu, kde vedoucí místního oddílu červeného kříže předváděli ukázky první pomoci, bylo živo. Zvláště malí návštěvníci měli zájem si na vlastní kůži ozkoušet ovázat raněného nebo se naučit provádět umělé dýchání. Velkou účast zaznamenala obě občanská sdružení, která zorganizovala odpoledne plné her a soutěží. Čarodějnických soutěží se zúčastnilo 130 registrovaných dětí. Nadšení závodníci si potom opékali na ohýnku vítězný špekáček. V 17:30 se uskutečnilo očekávané fotbalové derby Slivenec – Holyně. V pořadí čtvrté derby moderní fotbalové historie obce zahájil slavnostním výkopem pan Karel Novák, osobnost sliveneckého fotbalu. A snad to byl právě Karel Novák z Holyně, který přinesl holyňským štěstí. Letos poprvé totiž mužstvo Realu Holyně v derby zvítězilo za nadšených ovací holyňských fanoušků. Po celý zápas hráli hráči Realu Holyně lépe a vítězství 3:1 si plně zasloužili. Po fotbalových oslavách již nic nebránilo zapálení vatry se zdařilou čarodějnicí z pytloviny. A pak hrála country kapela, čepovalo se pivo a do daleka voněly grilované klobásky…

Beseda s RNDr. Václavem Větvičkou - 18. 5. 2010

Veřejná knihovna Slivenec uspořádala 18. května 2010 autorské čtení a besedu s RNDr. Václavem Větvičkou, fenoménem české botanické popularizace. Pan doktor publikoval řadu odborných a populárně-vědeckých prací, za něž mu byla v roce 2004 udělena Medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. Je autorem (spoluautorem) dvaceti odborných knižních publikací. Záznamy jím moderovaných Dobrých jiter v programu ČRo 2 – Praha vyšly knižně pod názvy Moje květinová dobrá jitra, Moje vzpomínková dobrá jitra, Moje růžová dobrá jitra, dále napsal Herbář pod polštář, Rostlinolékař, Řeka bez

pramene, Vltava, Berounka, Něco pro zahřátí duše a jiné. Vystupuje i v pořadu televize Prima „Receptář prima nápadů“. Ze svých knížek nám četl úryvky a doprovodil je vtipným komentářem. Též poradil co s nemocnými kytičkami, které jsme si přinesli ze zahrádky. Paní Hochmanová z Holyně upekla výtečný rebarborový koláč pro všechny účastníky besedy. Beseda měla velký úspěch, nevelká zasedací síň Úřadu městské části Praha – Slivenec praskala ve švech a aby si všichni sedli, museli jsme posbírat židle po celém úřadu – vystačily jen tak tak.

Slivenecké letnice 4. - 5. 6. 2010

letnice-2010Počtvrté se letos první červnový víkend chystal Slivenec na multižánrový festival Slivenecké letnice. Ač se to ještě ve čtvrtek nezdálo, protože lilo jako z konve, v pátek se obloha nad sliveneckou návsí rozjasnila, aby přivítala první kapely. Po předkapelách All Rock a Simplicity vystoupily na slivenecké podium legendy českého bigbítu Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý. Vystoupení Tria zcela zaplněnou náves zvedalo ze židlí a vysloužilo si dlouhotrvající potlesk. Další legenda a stálice Letnic – Blue Effect s Radimem Hladíkem – potom posluchače doslova zelektrizoval. Výborná muzika, kontakt s publikem a dokonalá souhra zase po roce přesvědčily, že hraní je pro Blue Effect, jako pro nás, obyčejné smrtelníky, dech… Pod dojmem silných zážitků, teplé noci a dobré zábavy, se stal pro některé parčík u rybníka místem pro přenocování. Sluneční žár, až se vzduch tetelil, zažívali v sobotu návštěvníci festivalu už od samého dopoledne, kdy na podiu postavilo své kulisy divadlo Elf. A což teprve, když sedmihlavý drak v pohádce „Kocour v botách“ začal chrlit oheň! Teplo bylo také staviteli Karlova mostu Jakubu Folvarčnému, který nejen celý dvoudenní maraton moderoval, ale zahrál si i v pohádce O nešťastném staviteli. Dětský divadelní kolotoč završilo Obecní divadýlko Knofl ík s babiččiným kouzelným kufrem. Odpoledne se podium proměnilo v mikrovlnnou troubu, jak jej přezdili sami účinkující. Přesto dokázala punková kapela M. Z. H. pálit punkové pecky daleko přes hladinu rybníka a zcela uspokojila slivenecké příznivce punku, o kterých se šuškalo, že to byli právě oni, kteří ve strachu nezaspat odpolední vystoupení této kapely složili předešlé noci hlavu do trávy na návsi. V „mikrovlnce“ to poté srdnatě rozbalili skvělí Natural a ukázali, že „na to opravdu maj“, stejně jako mladí od G. Divers. Ovšem to, co předvedli tanečnice a bubeníci ze skupiny TiDiTade, to mnohé z nás uvedlo do transu. Divoké africké tance byly pro našince příchutí exotiky, stejně jako kubánský son latinskoamerických muzikantů ze Santy y su marabú. Z dálek nás zase vrátila skupina Lucie Redlové, která si říká Docuku. Mandolína, housle, kytara, akordeon a bicí v rockově upravených valašských, slezských a jiných lidovkách roztančily kdekoho. Ohňostroj, co potom následoval, nebyl tečkou večera, ale nádherným barevným vykřičníkem, protože po něm přijel na podium Traband…vrchol večera v podobě ryčného country punku… Čtvrtý ročník festivalu Slivenecké letnice, největší kulturní svátek v naší obci, skončil. Měl rekordní návštěvnost i ohlas v širokém okolí, vysílaly o něm rozhlasové stanice, natáčela i televize, psalo se v tisku. Mohl se však uskutečnit díky štědrosti, nasazení, chuti, toleranci i shovívavosti nás, kteří tu žijeme. Městská část Praha – Slivenec děkuje všem, kterých se předchozí slova týkají.

Svatojánská pouť v Holyni - 19. 6. 2010

Kolotoč, skákací hrad, pohádky o smutném stromu a kouzelném ptáčkovi v podání divadelního spolku Gaudium z Radotína, pozornost a jásot těch nejmenších, nafukovací balonky v rukou dětí, ale občas i poletující vzduchem a stoupající výš a výše; létající pes upoutal všeobecnou pozornost a dokreslil zvláštní atmosféru toho 19. června 2010 v Holyni, sice před nadcházejícím svátkem svatého Jana Křtitele, ale i tak v sobě nesoucí kouzlo svatojánské noci, kdy se odkrývají poklady. Nepochybovali jsme, že vysvitne i slunce, a tak se i stalo. Takže se mohlo i posedět na zahradě hostince U Knotků u výborného grilovaného masa a piva, popovídat si, souhlasit a kritizovat a hlavně přiložit další cihlu k nově stavěné budově občanské soudržnosti. A odskočit si na krásnou výstavu mandal našeho souseda p. Jiřího Pavlíčka.

Ale již dopoledne tomu předcházel jakýsi symbol těch hlavních myšlenek – pospolitosti, družnosti, radosti, odpovědnosti… Již podruhé se v obnovené holyňské kapli konala mše. Díky za to panu faráři Skalickému, díky i za jeho slova: Malé kostelíky jako tento se stavěly jako výraz vděčnosti. A vědomí, že potomci rodiny, co kapli nechala vystavět a nyní ji obohatila i krásně očištěným křížem, žijí mezi námi, je tou nejlepší tečkou za krátkou rekapitulací toho dne.

Kaple - Příběhy Květy Krhánkové - 9. 7. 2010

Poslední červnový pátek se v holyňské výstavní síni konala za hojné účasti návštěvníků vernisáž unikátních linoritů paní Květy Krhánkové z Podkrkonoší. Spektrum umělecké činnosti výtvarnice, která žije a umělecky působí v Úpici, je široké. Navrhuje a zdobí freskami interiéry krkonošských kapliček, pořádá výtvarná sympozia, graficky se podílí na časopise Veselý výlet a věnuje se různým grafickým technikám jako je lept, linorit nebo suchá jehla. Ráda také experimentuje. Její práce zdobily stěny četných výstavních síní v Čechách (Praha, Trutnov, Náchod, Pec pod Sněžkou) i v zahraničí (Francie, Polsko). Interiér holyňské kaple zdobily její barevné soutisky v období července a srpna.

Imatrikulace prvňáčků - 1. 9. 2010

V tradici spolupráce starších a mladších žáků  pokračujeme i nadále, i když v novém školním roce je převaha prvňáčků. Těch nastoupilo do naší základní školy celkem 36, otevřeli jsme proto dvě první třídy. Slavnostní přivítání našich nových žáků probíhalo jednak v prostorách školy, jednak na úřadu městské části, kam je přivedli opět žáci posledního ročníku základní školy. Imatrikulace se zúčastnily obě paní učitelky třídní, vedení školy a samozřejmě také rodiče žáků.

Poezie Jacqua Préverta ve Slivenci - 21. 9. 2010

V úterý 21. září přijel divadelní spolek Gaudium z Radotína navodit do zasedací místnosti úřadu atmosféru sladké Francie. Pásmo něžných, převážně milostných veršů Jacqua Prévérta s názvem „Jakou barvu má láska aneb Jak namalovat ptáka“ režijně zpracovala paní Mirka Stehlíková. Na pozadí kulis evokujících prosluněný francouzský jih vystoupilo pět herců v doprovodu harmonikáře. Na závěr milého, hřejivého představení byli aktéři odměněni potleskem.

Kaple - Studenti Elišky Pokorné - Grafické listy - 1. 10. 2010

Anna Barošová, Anna Černohorská, Adéla Háková, Kamila Hanetšlégrová, Aneta Prokopová, Tatiana Vladimir, studentky Vyšší odborné školy oděvní, zahájily 1. 10. nekonvenční vernisáží říjnovou výstavu svých grafických listů. Představily práce, které působí svěže a neokoukaně.

Hafík - 2. 10. 2010

Každoroční oblíbená přehlídka psích mazlíčků Hafík je svátkem všech sliveneckých pejskařů. Letošní ročník se uskutečnil v sobotu 2. října na louce bývalého areálu státního statku ve Slivenci. Na improvizovaném závodišti se sešli psi nejrůznějších plemen i věku se svými pány, ale ani o diváky nebyla nouze. Dvacet zaregistrovaných čtyřnohých závodníků bylo tradičně rozděleno do tří kategorií: „Velký pes“, „Malý pes“ a „Pes s dětským psovodem“. Účastníci přehlídky absolvovali méně náročné i obtížnější úkoly se ctí. Klasifikovala se poslušnost, zdolávání překážek, ale také vyhledání voňavé uzenky, zalehnutí do pelíšku nebo nejlepší psí kousek. Na stupních vítězů stanuli ti nejúspěšnější, ale obdarováni byli všichni. Zvláštními kategoriemi byla kategorie „Pes sympaťák“ a „Nejmladší štěně“. Poděkování za zdárný úspěch letošní přehlídky patří paní Vlastě Kafkové, která před třemi lety převzala štafetu hlavního garanta akce, MVDr.Váchovi, který po léta vykonává na slivenecké přehlídce veterinární dozor, firmě PAS, která propůjčila pozemek, pánům Buriánkovi a Kůstkovi a nemnohým ochotným dobrovolníkům.

Autorské čtení s Jonem Davisem - 12. 10. 2010

Dne 12. října proběhla v knihovně velmi milá beseda s Američanem Jonem Davisem, který od roku 1993 bydlí v Praze. Jak se mu u nás líbí, jak na něj působí naše chování, vztahy, zvyky – líčí ve svých knihách velmi laskavým humorem. Vyjadřuje se kostrbatou, ale velmi srozumitelnou a milou češtinou. Napsal zatím dvě knihy krátkých povídek: Hezký víkend! (2006), Sousedi (2009).

Setkání s Richardem Pachmanem - 9. 11. 2010

Setkání s Richardem Pachmanem nad jeho knihou „Jak chutná život“ se uskutečnilo v úterý 9. listopadu. Pro většinu přítomných to bylo setkání první. Přišli plni očekávání – jaký že je ten ohlášený skladatel, zpěvák, klávesista, producent, malíř, spisovatel, úspěšný chovatel bordeauxských dog, a také rytíř řádu Blanických rytířů?

 Mladý (44 let by mu nikdo nehádal), plný pozitivní energie, s milým úsměvem, laskavých očí – prvním pohledem, prvním slovem si své posluchače získal. A co teprve když zazpíval svou píseň, (kterou svá vystoupení obvykle zahajuje) – „Když máš rád, lásku rozdávej. Když může hřát, vše, co máš, jí dej …“ Text, podle jeho slov, vypovídá o jeho představě ideálního světa.

 Richard Pachman zpívá, vypráví, čte ze své knihy plné hlubokých myšlenek – a získává si srdce svých posluchačů. Mluvené slovo se střídá s ukázkami písní z jeho vlastní tvorby. Mimo jiné zazní modlitba k bohu Re ve staroegyptštině z hudebního díla Egypt. Večer vrcholí písní „Neodvolám“ z jeho Oratoria Mistr Jan Hus. Není snad nikoho, kdo by spolu s ním neprožíval krásu a vznešenost tohoto díla. Díky panu Pachmanovi jsme prožili pěkný podvečer.

Kaple - Amálka Bílek - Klíče - 29. 11. 2010

Poslední listopadovou neděli se shromáždili účastníci zvonečkového průvodu  okolo rozsvíceného vánočního  stromu v Holyni. Z kaple sv. Jana Křtitele byl slyšet do daleka hlas zvonu, který zval na  slavnostní vernisáž.

Krátký, ale působivý minikoncertík „Instrumentálního dua Dřezz“ otevřel adventní výstavu koláží Amálky Bílek. V laskavé atmosféře vernisáže rozdávala autorka svařené víno a koláčky, před kaplí svítil zářivými hvězdami ozdobený strom, sešli se slivenečtí, holyňští, i přespolní… Kouzelnými  klíči z obrazů v kapli jsme se mohli rázem ocitnout v krajině dětství, vzpomínek, nebo si odemknout právě ten čas adventní, plný očekávání…

 

Rozsvěcení vánočních stromů a adventní koncert - 29. 11. 2010

První adventní neděli se ve Slivenci, jak je tomu již pět let tradicí, rozsvítil vánoční strom na návsi před školou a strom v Holyni před kaplí sv. Jana Křtitele. Slavnostnímu rozsvěcení předcházelo dopolední ozdobení obou stromů. Přišli vesměs rodiče s dětmi a každý si mohl pověsit „tu svou“ ozdobu. Od-polední program zahájil adventní koncert v kostele Všech Svatých. Program koncertu připravila ZUŠ Na Popelce, pobočka Slivenec, spolu se Základní školou ve Slivenci a nově vzniklým dětským folklorním souborem Trnečky. Chrámovou lodí se nesly tóny adventních písní a drobných skladeb starých mistrů. Návštěvníků bylo tolik, že se mnozí do kostela Všech Svatých ani nevešli. Nabitý program nám potvrdil vzrůstající počet nadějných hudebních talentů a dal příslib do budoucna uspořádat dva samostatné koncerty, či zvažovat možnost zregulovat počet návštěvníků zavedením vstupného.

Po koncertě se návštěvníci shromáždili u rozsvíceného stromu na návsi k předvánočnímu zpívání, kde byl pro všechny připraven horký čaj a vánoční cukroví. Občerstvení laskavých hospodyněk, které si zasloužili především ti, kteří v mrazivém počasí a v pozdní hodině nevzdali zvonečkový pochod do Holyně, čekalo všechny také v Holyni, kde v kapli sv. Jana Křtitele proběhla vernisáž výstavy fotografií „Holyňská zima“ s doprovodným vystoupením souboru Trnečky ve výstavním prostoru kaple. Do svých domovů jsme se rozcházeli za zvuku zvonu, se sváteční adventní náladou.

Mikulášské odpoledne - Divadýlko Knoflík - Babička z Holyně je prostě bohyně - 5. 12. 2010

V neděli 5. 12. zavítala po roce do Holyně oblíbená trojice – Mikuláš s čerty a početným zástupem andělů.

V úvodu odpoledne se ale nejdříve v improvizovaném divadelním sále hostince U Knotků uskutečnila premiéra původního představení Obecního divadýlka Knoflík s příznačným názvem „Babička z Holyně je prostě bohyně“. O tom, že se premiéra vydařila, svědčil bouřlivý potlesk malých i velkých diváků.  Originální kus z dob mládí babiček i prababiček nadějných malých autorů byl nabitý příběhy a verši z vlastní tvůrčí dílny, rekvizitami ze skříní prarodičů a nechyběli ani vlastnoručně zhotovené loutky.  Překvapily vtipné filmové skeče z prostředí Slivence první republiky a bojůvek z konce druhé světové války. Z vydařené grotesky bylo znát, že si herci i herečky natáčení opravdu užili…

Po skončení představení si mohly děti zasoutěžit s maminkami z rodinného centra Pecka a očekávat příchod důstojného Mikuláše. Letos, stejně jako vloni, nebyla v Holyni o čerty a anděly různých velikostí nouze a pro nadílku si přišlo na 60 dětí. Všechny nakonec s menšími, či většími obavami, svou písničku Mikuláši zazpívaly, a tak mohly na sále začít opravdové čertí reje…

Vánoční jarmark ve škole - 17. 12. 2010

V pátek 17. 12. Probíhal v naší škole vánoční jarmark. Organizace celého dne byla pojata netradičně – dopoledne si žáci se svými třídními učiteli a návštěvníky školy (rodiči, prarodiči…) vyráběli vánoční dekorace, které pak v odpoledních hodinách prodávali či vystavovali. Odpoledne probíhal v některých učebnách vánoční program, rodiče tak mohli zhlédnout dramatizaci známých českých pohádek, pásma písní v angličtině apod. Od 16 hodin provázela opravdový jarmark kapela Hradní duo. Během školního vánočního jarmarku byly   u vstupu   do jídelny   vystaveny   soutěžní dekorace, které tvořily děti doma spolu se svými rodiči a dalšími členy rodiny. Všichni návštěvníci jarmarku měli možnost dát svůj hlas výrobku, který se jim nejvíce líbil.

Vánoční jarmark - 18. 12. 2010

Ani v roce 2010, v sobotu 18. prosince, den před zlatou nedělí, nechyběl na slivenecké návsi tradiční Staročeský vánoční jarmark. Náměstí ožilo Pražskou mobilní zvonohrou s varhaníkem Radkem Rejškem a řemeslníky nabízejícími tradiční vánoční dekorace, ruko-dělné výrobky, hračky a jmelí. Návštěvníci mohli ochutnat klobásky, halušky a další dobroty, na zahřátí nechybělo svařené víno ani horká medovina. Jako každoročně byl připraven i doprovodný program. Všechny pobavilo veselé divadélko Trakař pro děti i dospělé.

Pohádkovou politickou satirou s názvem Kocourkov v podání dvojice Taussinger – Novotný rozehřálo v mrazivém počasí již prokřehlé diváky. Šikovné maminky z OS Pecka, Na Kraji a Gama připravily vánoční dílničky pro ty nejmenší a maminky žáků slivenecké školy otevřely prodejní stánek s výrobky žáků školy. Novinkou (a to velmi vítanou) bylo rozšíření celé akce také do prostor Slivenecké cukraarny-kafaarny, kde předváděly výrobu mnohdy již zapomenutých výtvarných technik členky Klubu lidové tvorby a kde se mohli zahřát malí návštěvníci na výtvarných dílnách sliveneckých občanských sdružení.