Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Fotogalerie 2013

Slivenecký masopust - 28. 1. 2013

Maškary, kejklíři, jitrnice, koláče, balónky, cukrová vata, skočná muzika – to vše a mnoho dalšího si mohli užít návštěvníci letošního masopustu ve Slivenci. Proběhl v neděli 28. 1. za mrazivého, ale slunečného počasí. Účastníci průvodu se sešli – v maskách i bez nich – na parkovišti za Sliveneckým klubem Švestka. Letos začalo masopustní odpoledne nabídkou stánkového prodeje nejrůznějších laskomin, domácího piva, medoviny, svařeného vína a nabídkou z domácí kuchyně Rodinného centra Pecka. K tanci a ochutnávkám zahráli muzikanti kapely Třehusk, kteří se poté vydali s průvodem na veselou pouť Slivencem do Holyně. K velkému nadšení všech se nezapomnělo na zastavení u tradičního sponzora Sliveneckých masopustů – řeznictví Görgl. To poskytlo z rukou maminek OS Gama oblíbené zabijačkové dobroty, jejichž sláva dávno dosáhla za hranice našeho katastru. Letos poprvé nezištně pohostila a zahřála masopustní průvod teprve nedávno otevřená slivenecká vinotéka Primawine. Ta připravila vynikající delikatesy a horké nápoje pro zahřátí. Cestu do Holyně potom zpříjemňovali chůdaři svými kejkli a v Holyni na sále hostince U Knotků, který (jako každým rokem) sponzorsky zapůjčil majitel, na všechny čekalo pivo z pípy, muzika k tanci, teplé jitrnice a jelítka, pro děti tombola a venku na náměstí Pod Lípou skákací nafukovací hrad pro ty nejmenší. Poděkování za veselý průběh letošního masopustu patří všem sponzorům i dobrovolníkům, kteří jej podpořili.

Velikonoční jarmark - 23. 3. 2013

Kulturní komise – Mgr. Kudláková – z kultury v naší obci informovala o jarních akcích, které proběhly ve spolupráci např. se sliveneckou farností – koncert Musica da Chiesa, dále s občanskými sdruženími, s klubem seniorů a s knihovnou, uskutečnil se Slivenecký velikonoční jarmark, který byl stejně jako koncert poznamenán nepříjemným studeným počasím.

Pálení čarodějnic - 30. 4. 2013

O slivenecké pálení čarodějnic se každoročně postarali při svatojakubské  noci  slivenečtí  fotbalisté.  Tradičně  se  oslava konala v areálu AFK  a začala, jak je tomu zvykem, oblíbeným fotbalovým  derby  mezi  Slivencem  a  Holyní.  Jindy  emocemi vyhrocený zápas probíhal tentokrát v poklidné sportovní atmosféře, přesto však v rychlém tempu. Ačkoliv byl zápas (zvláště v první půli) poměrně vyrovnaný, nakonec Slivenec zaslouženě zvítězil 3:1. Za Slivenec skórovali Novák, za Holyni Vodecký. Martin  Javůrek  (Holyně)  chytil  jedinou  odpískanou  penaltu. Po skončení zápasu předala starostka Jana Plamínková vítězi pohár, staří fotbaloví rivalové si podali ruce a společně se na zeleném trávníku vyfotografovali. Poté byla zapálena hranice s čarodějnicí z autorské dílny Štěpána Marka, opékaly se klobásky, čepovalo pivo a do pozdních večerních hodin hrála početné skupiněčítající 250 návštěvníků kapela The Evergreens…

Kaple Radim Vejvoda - Prostor pro barvu - 9. 5. 2013

V květnu proběhla v holyňské kapli velmi vydařená výstava akademického malíře Radima Vejvody s příznačným názvem Prostor pro barvu. V pátek 9. 5. se konala k výstavě slavnostní vernisáž, kterou houslovým minirecitálem otevřela Martina Kuglerová. Úvodní slovo pronesl v prostoru kaple zaplněném návštěvníky Mgr. Marián Šprta, Ph.D. Svěží, barevné obrazy, které autor tvoří kombinovanou technikou grafického tisku a malby a jejichž hlavním motivem je příroda, těšily návštěvníky po celý měsíc květen.

Soutěž mladých cyklistů - 28. 5. 2013

Závěr školního roku 2012/2013 se nesl ve znamení velkého množství akcí a soutěží, ve kterých byli naši žáci úspěšní.V Dopravní soutěži mladých cyklistů se mladší žáci v okresním kole umístili na 3. místě a starší se jako vítězové okresního kola probojovali na krajskou soutěž. Zde získali pěkné 4. místo v soutěži družstev a 1. místo v hodnocení jednotlivců.

Slivenecké letnice - 31. 5. - 1. 6. 2013

letnice-2013Sedmý ročník, mnoho měsíců pečlivě připravovaný a mnohými velkoryse podpořený byl na dosah…předpovědi počasí ale všem pořadatelům dělaly hluboké vrásky na čele. Počasí však neporučíme. Šestkrát to vyšlo a posedmé, v sobotu 1. 6. 2013, z nebe padaly opravdové provazy vody, předzvěst letošních povodní. V souvislostech událostí dní příštích se první, páteční programový večer jeví jako zázrak. Ač poměrně chladný večer, tak proběhl bez mráčku, dokonce i slunko v úvodu zasvítilo. To když festival otevřela radotínská bigbítová skupina Beer Sanatorium, která to rozbalila podporovaná svými fanoušky z okolí, zvláště po interwiew s frontmanem Petrem Neumannem v posledním čísle periodika Náš region. Po úvodní kapele na podium nastoupila lahůdka v podobě legendy české muzikantské scény Martina Krause a jeho kapely Krausberry, která od začátku devadesátých let šněruje hudební kluby a festivaly po celých Čechách. Slivenecký koncert i četnými přídavky po bouřlivých ovacích dostál oblíbenému sloganu frontmena kapely „Rock to je vono“. Vrcholem večera byl očekávaný koncert stálice Sliveneckých letnic – kapely Blue Effect. Při sestavování programu festivalu je naším záměrem se neopakovat, zvát do Slivence známé tváře, legendární kapely, ale také přivádět na naše podium nová, začínající nebo neokoukaná uskupení. Jedině Blue Effect Radima Hladíka se zúčastnil všech sedmi ročníků festivalu. Vždy ale překvapí – výbornou muzikou, neotřelými aranžmá a jedinečnými kytarovými sóly, komunikací s publikem a skvělou atmosférou. Letos to také vykřičel Honza Křížek od své kytary nad hlavami roztančených fanoušků přes sliveneckou náves: „ Jsme vaše kapela!“ …za jasné noci, s doznívajícími tónyslavné Čajovny jsme usínali, a pak nastal den druhý… Jak vtipně podotkla jedna z návštěvnic: Měli jsme už Lednice, tak teď tu máme Vodnice. S chladem se dá leccos udělat, ale s takovými přívaly deště, které zaplavovaly tu sobotu celé Čechy, se nedalo dělat nic jiného, než se pokusit zachránit, co se dalo, a s laskavým souhlasem provozovatele kavárny Cheecup přesunout program tam. Komorní improvizované prostředí kavárny některým kapelám „slušelo“ (sympatické kapele Shannon s irskou muzikou, originální skupině Shirah s hebrejskými písněmi i folkrockové formaci Hromosvod, především však stále skvělému bardovi českého folku – panu Vladimíru Mertovi). Romské rytmy v podobě rockových aranž- má v podání výborných Bitumen Beat roztřásly tabulky v oknech poklidné kavárny až trochu nebezpečně a při elektrizujících zvucích afrických nástrojů v podání Marimba Mama mohl návštěvník trpce litovat, že nemůže své tělo v přeplněné kavárně roztančit, jak se nabízelo. Poslední koncert Fast Food Orchestra musel být z technických důvodů zrušen úplně. Desítky mladých fanoušků této kapely, kteří přecijen navzdory nepřízni počasí přišli zkusit, zda jsme to nevzdali, odcházeli sice zklamaně, ale s pochopením a s předtuchou, která byla trochu v nás všech…. Závěrem velké poděkování nejen to tradiční (sponzorům za velkorysou fi nanční pomoc a pracovníkům městské části za veškerou práci při přípravě festivalu), ale tentokrát také provozovateli kavárny za ochotu a trpělivost, zvukaři za perfektní ozvučení ve ztížených podmínkách, cateringu, že vydrželi a těm, kdo přišli, za podporu.

Svatojánská pouť - 22. 6. 2013

Třetí červnovou sobotu, před svátkem sv. Jana, se v holyňské kapličce konala tradiční svatojánská pouť. Kapli, která je zasvěcena sv. Janu Křtiteli, spravuje městská část a slouží světským účelům. Přesto jedenkrát v roce v Holyni  s laskavým požehnáním pana faráře Zdeňka Skalického – vzpomínáme na okolnosti, za kterých byla v srdci Holyně postavena – na hluboké pocity pokory a vyjádření vděku místních obyvatel souvisejících s událostí, která se tu udála ve druhé polovině 19. století.

V povědomí věřících i nevěřících jsou historicky a duchovně významné pouti na Velehrad, Hostýn, do Staré Boleslavi nebo v Evropě nejznámější Svatojakubská cesta do Santiago de Compostela. Ovšem i během výroční svatojánské pouti v malé kapličce v Holyni jsme se mohli zamyslet nad slovy papeže Jana Pavla II. o významu křesťanských poutí. Papež vidí pouť v širším slova smyslu: „Ona odpovídá situaci člověka, který rád chápe svůj život jako cestu. Od narození až po smrt prožívá každý vlastní situaci putujícího člověka. Ona připomíná osobní putování po stopách Kristových – je cvičením účinné askeze, pokáním za lidské slabosti, vnitřní přípravou a obnovou srdce. Bděním, postem a modlitbou poutník postupuje po cestě křesťanské dokonalosti.“

Na dopolední bohoslužbu do holyňské kapličky přijeli, jako každým rokem, věřící nejen ze Slivence či Holyně, ale také z Radotína, Třebotova či Barrandova. P. Mgr. Zdeněk Skalický, farář slivenecké farnosti, odsloužil mši svatou, a po ní byli všichni pozváni do parčíku před kaplí na autorské představení ochotnického divadelního souboru K8 z Velké Chuchle, který pod vedením paní A. Marečkové předvedl pásmo ze života Jana Křtitele. Všechny přítomné překvapilo poctivé nasazení, s jakým do tématu mladí herci vstoupili i jednoduchý, o to možná působivější způsob ztvárnění. Potlesk pod širým nebem, slova díků i chvály si právem zasloužili.

Skutečně letní odpoledne začalo programem pro nejmenší  a sice pohádkou Kašpárkova dobrodružství v podání divadelního spolku Kasperle. Scéna, kostýmy i loutky měly půvab a švih a pohádkový příběh statečného, podnikavého a vždy vtipného kašpárka strhnul malé i velké diváky, kterých v tom slunečním žáru přišlo akorát tak, že je pojmul stín odkvetlé jabloně.

Po skončení představení otevřel své dveře výstavní prostor kaple, kde od počátku června probíhá vzpomínková výstava na akademického malíře prof. Karla Kolínského z Velké Chuchle.

Valda Cup - 23. 6. 2013

Poslední červnovou sobotu uspořádal Real Holyně, stejně jako minulý rok, turnaj v minikopané. Na slivenecké umělce se sešlo celkem osm týmů rozdělených do dvou skupin. Nováčky letošního ročníku byly týmy Boys Lochkov a BohemiansForever tvořený převážně z fanoušků prvoligové Bohemky. Před zápasem pořadatelského Realu a Bohemians došlo ke slavnostní chvíli. Byli jsme poctěni, že pozvání na turnaj přijal vážený host pan Josef Pešice. Bývalý ligový fotbalista a momentálně asistent trenéra reprezentace provedl před již zmiňovaným zápasem slavnostní výkop a od zástupců Realu dostal na památku dres Realu Holyně se jmenovkou a číslem deset.

Do semifinálových bojů postoupily Real, Bubovice, Boys Lochkov a Vejprnice. Překvapivě už v základní skupině skončil historicky první vítěz Valda-cupu FC Lochkov. Domácí Real se sice stal stejně jako loni nejlepším místním celkem, ale i tak to stačilo až na čtvrté místo. Nejdříve přišlo smolné vypadnutí v semifinále s Vejprnicemi, a to až na penalty. V souboji o třetí místo se radovaly Bubovice po těsném výsledku 1:0. Do závěrečných bojů se bohužel promítlo, že Holyně musela vyřazovací zápasy odehrát bez svého kapitána Tomáše Javůrka, který se smolně zranil v duelu s Bohemians. Finálový souboj mezi Vejprnicemi a Boys Lochkov skončil 0:0, v následné penaltové loterii byli šťastnější hráči Vejprnic, kteří se po loňském druhém místě stali zatím nejúspěšnějším týmem obou ročníků.

Děkujeme všem účastníkům a věříme, že se sejdeme za rok při tentokrát již třetím ročníku. Zvláštní poděkování: Real Holyně srdečně děkuje následujícím osobám, bez kterých si jde těžko představit hladký průběh Valda-cupu: Václav Podzemský, Karel Mašek, Dan Kudlák, Filip Marek, Jaroslav Kupka. Dále děkujeme sponzorům, kterými byly MČ Slivenec, Autoservis Finecco, Panpes, František Dolista a Truhlářství Marek.

Imatrikulace prvňáčků - 2. 9. 2013

Po zahájení školního roku ve třídách ZŠ, kde s těmi nejmenšími byli rodiče, někdy i prarodiče, nejstarší žáky čekala ještě jedna důležitá role. Přišli si pro prvňáčky a odvedli je do zasedací síně místního úřadu MČ Slivenec. Tam je paní starostka RNDr. Jana Plamínková a paní místostarostka Mgr. Lenka Kudláková přivítaly, popřály k tak významnému dni a obdarovaly. Všichni dostali pamětní list, kokardu s nápisem Slivenecký prvňáček a lízátko. Svítilo sluníčko, usmívaly se děti, usmívali se rodiče, učitelé i zastupitelé. Ten den byl prostě celý rozzářený. Start se vydařil. Jaké asi budou další dny? Určitě dobré, vždyť všem se jedná o totéž. O výchovu a vzdělání dětí. A k dosažení tohoto cíle musí všichni zúčastnění nalézt společnou řeč. Slivenecká škola se bude velmi snažit a věří, že bude mít velkou oporu v zastupitelích i rodičích. Už nám to prostě nastalo. Všem.

III. slivenecké Švestkobraní - 6. 9. 2013

V pátek 6. září se v Klubu Švestka uskutečnila v pořadí již třetí slavnost švestek, švestkových koláčů a ostatních švestkových produktů. Tato zářijová akce je vždy zároveň klubovým dnem otevřených dveří s možností zápisu do kurzů pro nový školní rok. Své dveře otevřela Švestka dokořán již v dopoledních hodinách, a to pro nově vznikající Mimi klub, který rodinné centrum Pecka připravilo pro maminky těch nejmenších, právě narozených miminek. Na setkání přišla lektorka kurzu Pecičky (cvičení kojenců) paní Jana Novotná a představila koncepci svého kurzu. Povídalo se o možnostech uspořádání různých besed a dalších kurzů zaměřených na psychomotorický rozvoj kojenců, které by v Mimi klubu mohly probíhat. Po 14:00 byl zahájen samotný zápis do kurzů Sliveneckého klubu Švestka. V nabídce Klubu je pro školní rok 2012/13 připraveno celkem 43 kurzů, z toho 8 organizuje Rodinné centrum Pecka, 6 kurzů je v nabídce zcela nově. Většina kroužků probíhá přímo v Klubu (ve studiu, v divadelní půdě, v učebně, v atelieru, či keramické dílně), pro některé tělovýchovné aktivity si pronajímáme školní tělocvičnu.U zápisu do kurzů byla přítomna většina lektorů a zájemci se tak mohli s nimi osobně seznámit. Nově jsme například přivítali paní Dalese Stockwell, která povede se svým manželem lekce anglické konverzace, nebo pana Pavla Švestku (vystoupil jako leader kapely Shannon během letošních Sliveneckých letnic a ve Slivenci se mu natolik zalíbilo, že nám nabídl své služby), přivítali jsme také paní Magdu Čtvrtečkovou, která na Barrandově před deseti lety založila Keramické studio Střípek a letošním rokem povede keramické kurzy pro dospělé také v nově vzniklé keramické dílně Klubu Švestka. Potěšilo nás, že všichni příchozí byli z klubových prostor nadšeni a na své studenty se už velmi těší.

Návštěvníci si toho odpoledne mohli zasoutěžit v soutěži o nejchutnější švestkovou dobrotu (zvítězil Dorčin Tvarohový a Eliščin Borohrádecký koláč) a o nejkrásnější švestkový šperk, který vyráběla děvčata z kurzu Alenčin korálek (zvítězil náhrdelník Markétky Šimkové). Na všechny také čekalo milé překvapení v podobě malého recitálu lektora hudebních kurzů Martina Roušara, který se svým svěřencem Jakubem Siganem zahrál na klarinet. Když se večer dveře klubu uzavřely, spočítali jsme, že první den zápisu jsme obdrželi 310 přihlášek do kurzů. To je číslo, které nám dělá velkou radost, ale zároveň zavazuje….

Slivenecký burčák - 7. 9. 2013

V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína – Slivenecký burčák. Na akci se kromě městské části podílela Vinotéka Primawine, která zajistila burčák z moravských vinic. Burčák tak vynikající, že byl vypit již v průběhu večera a muselo jej nahradit rozlévané víno.

Celý letošní Burčák se nesl v duchu první republiky. Slunečné odpoledne otevřelo divadélko Karla Čapka z Hradce Králové představením Devatero pohádek. Děti pohádky dobře znaly a odměnily herce bezprostředními reakcemi a bouřlivým potleskem. O další zábavu se postarala agentura Trn v oku s retro módní přehlídkou a ukázkami dobových tanců té doby. Diváci si mohli užít charleston, kankán i kabaret v originálních kostýmech i nápadité choreografii. Večer se potom odvíjel ve znamení skočných staropražských písniček Karla Hašlera, ryčných songů pražských Pepíků, kupletů z kabaretů i šantánů i lidovek v podání souboru Hašlerka.

Kaple Jolana Kahounová - Holyňská zahrada - 29. 9. 2013

V září vystavovala svoje obrazy v kapli sv. Jana Křtitele výtvarnice Jolana Kahounová – Ruchařová, absolventka AVU (ateliér Jiřího Davida). Autorka, která se věnuje malbě a počítačové grafice, svoji výstavu věnovala vzpomínce na své holyňské prarodiče, u kterých trávila jako malá prázdniny. Vystavené obrazy doprovázel průvodní text zaznamenaných vzpomínek a úvah. Dominantní obraz výstavy Holyňská zahrada dal výstavě název a téma celou expozici provázelo. Autorka vystavila i dědečkovy malířské válečky, kterými maloval v minulosti i právě interiér kaple, a dobové černobílé fotografie. Vzpomínky z kraje Prokopského údolí doplnilo několik obrazů inspirovaných cestami na Moravu a velkoformátový obraz Tekoucí voda Autorka přijala pozvání na setkání s Klubem seniorů, které se uskutečnilo jednu ze slunečných zářijových nedělí. Výstavu také navštívili žáci 6. ročníku slivenecké základní školy a zpracovali k tématu.

Betlém pro Slivenec - 17. - 20. 10. 2013

Během slunečných říjnových dní mezi 17.10. – 20.10. se konalo ve Slivenci v parku u kostela řezbářské sympozium „Betlém pro Slivenec“.

Ze slovenské obce Vlkolínec u Ružomberka (památková rezervace lidové architektury pod ochranou UNESCO) přijeli řezbáři, pánové Albert Šimrák a Rastislav Sabucha. Betlém v životní velikosti vznikal na objed-návku městské části a bude ozdobou sliveneckého adventu. Dřevo pro řezbu pochází z topolů, jejichž stáří bylo odhadnuto na 50 let. Topoly byly v rámci těžby Lesů Praha pokáceny v blízkosti železniční zastávky Praha – Holyně. Kmeny poskytl pan hajný Kadeřábek. Řezbáři pracovali na vzniku originálního betlému čtyři dny a všichni kolemjdoucí mohli sledovat jejich práci krok za krokem. Nejdychtivějšími návštěvníky byly děti. Na zrod betlému se přišly podívat všechny tři slivenecké mateřské školky a vystřídaly se zde i jednotlivé třídy základní školy. Počasí celé akci přálo a přinášíme z ní pestrou fotodokumentaci.

Z betlému se budou moci občané Slivence těšit celý adventní čas, protože bude vystaven pod sliveneckým vánočním stromem, který bude slavnostně rozsvícen, jak je již ve Slivenci zvykem, první adventní neděli na slivenecké návsi.

Recitál písničkářky Elišky Sýkorové - 5. 11. 2013

V úterý 5. listopadu přišla na pozvání městské části do slivenecké kavárny Cheecup zazpívat mladá nadějná písničkářka a akordeonistka Eliška Sýkorová. V průběhu příjemného večera zazněly její původní písničky inspirované dálkami a každodenními životními postřehy, ale také lidové písně v polštině, francouzštině nebo švédštině. Písničkářka s krásným hlasem vydala v nedávné době své první CD s názvem Vlaštovky a má jistě před sebou krásnou hudební cestu, na kterou jí přejeme hodně štěstí. Koncert mohl proběhnout díky podpoře sliveneckého sponzora. Kavárna laskavě poskytla své prostory.

Sabina Laurinová v knihovně - 7. 11. 2013

Tichý, klidný a na listopad překvapivě teplý večer – 7. listopad 2013. Večer, který se přímo nabízel k zamyšlení, klidu, svíčkám a pohodě. V této atmosféře proběhlo v knihovně čtení z básnické sbírky Květinám autorky Blanky Pejškové ze Slivence. Svůj kouzelný hlas a srdce propůjčila básním herečka Sabina Laurinová. Nechyběl smích a nechyběly slzičky laskavých posluchačů. Nechyběly ani domácí koláčky, vínko a čaj s vůní blížících se vánoc. Nechyběla ani hudba. Čtení básní bylo protknuto skladbami a zpěvem Pavly Kubáškové z Radotína, která zhudebnila texty autorky básní. Co dodat – zážitek, který si každý z přítomných odnesl ve svém srdci.

Rozsvěcení vánočních stromů - 1. 12. 2013

První adventní neděli byly rozsvíceny oba vánoční stromy – na slivenecké návsi i v Holyni před kaplí sv. Jana Křtitele. Tentokrát byla slavnost o to více očekávaná, že jsme se dočkali ve Slivenci nového dřevěného betlému. Na malé prostranství přišlo k vánočnímu stromu hodně zvědavých diváků. Vánoční strom, který byl pokácen na školním dvoře (zasahoval už nějakou dobu do fasády historické budovy školy), se tentokrát rozsvítil s prvními tóny klarinetů (osvětlení zajišťuje jako každoročně firma Eltodo). Vystoupení dětí slivenecké školy bylo tak milé a bezprostřední, že mnozí neskrývali slzy dojetí. Na závěr nastala slavnostní chvíle, kdy přišel nový betlém posvětit pan farář. V Holyni rozsvěcení pokračovalo v  komornějším, ale neméně slavnostním duchu.

Vánoční jarmark - Pražská mobilní zvonohra - 14. 12. 2013

V sobotu 14. prosince k nám po roce zavítala Pražská mobilní zvonohra Petra R. Manouška. Ve Slivenci na carillon (zvonohru) zahrál Radek Rejšek (celkem ve 3 vstupech), carillonér, hudební režisér a redaktor. Je dosud jediným mezinárodně akceptovaným českým hráčem na tento nástroj. Zešeřelou návsí zazněly tóny Bachových chorálů, lidových koled, vánočních písní, ale i melodie Gerschwinovy. Celé odpoledne probíhal na návsi a v přilehlé kavárně Cheecup stánkový prodej nejrůznějších atributů vánoc – jmelí, květinových dekorací, lidových, ale i světelné ozdoby, svíčky, perníčky, medoviny a další řemeslné výrobky. Občerstvení v podobě svařeného vína, klobásek a čaje obstarala vinotéka Primawine. V pozdním odpoledni v kavárně, kde nezbylo volného místa, mohli diváci shlédnout „Vánoční horror“, autorské představení z dílny Obecní-ho divadýlka Knoflík, a zlatým předvánočním hřebem celého dne byla velkolepá hra s ohni, při které se početné skupině těch, co vydrželi, tajil dech a ocenili kejklíře velkými ovacemi…