Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Fotogalerie 2017

Nejlepší mládežnický sportovec 2016 - 13. 2. 2017

F O T O G A L E R I E

FOTOGALERIE

Na závěr minulého roku založili mladší žáci tradici Silvestrovských fotbálků s  vyhlášením výsledků v  anketě o  „Nejlepší mládežnické sportovce roku 2016“.

Předávání cen se zúčastnili rodiče malých sportovců a punc slavnostního okamžiku dodalo obecenstvo složené ze zastupitelů městské části, protože akce byla naplánována právě na začátek řádného zasedání zastupitelstva. Mladé sportovce přivedl správce areálu AFK Slivenec pan Jaroslav Sedlický.

Ceny malým sportovcům, trenérovi i rozhodčímu předávala starostka Městské části Praha-Slivenec paní RNDr. Jana Plamínková spolu s panem Markem Jarolímem. Pan Marek Jarolím se slavnostního předávání cen zúčastnil jako symbol profesionální českého fotbalu.

Výsledky všech devíti kategorií jsou následující:

  1. Nejlepší hráč Samuel Motl (Slivenec)
  2. Nejlepší střelec Petr Bukáček (Barrandov)
  3. Nejlepší brankař Martin Vlček (Rudná)
  4. Nejlepší obránce Tony Ayoub (Slivenec)
  5. Nejlepší záložník Patrik Marx (Slivenec)
  6. Nejlepší útočník Vojta Vocílka (Slivenec)
  7. Nejužitečnější hráč Adam Šimáček (Holyně)
  8. Nejlepší trenér Václav Motl (Slivenec)
  9. Nejlepší rozhodčí Karel Mašek (Holyně)

Tradiční slivenecký masopust - 19. 2. 2017

F O T O G A L E R I E

FOTOGALERIE

V  neděli 19.  února za téměř jarního počasí proskotačil Slivencem do Holyně tradiční masopustní průvod. Radostné bylo nejen počasí, ale především velká účast a hojnost masopustních masek. Symbolem našeho masopustu se už dávno staly masopustní dobroty z  Görglova řeznictví, které je hlavním sponzorem akce. Nejen zabijačkové pochoutky v podobě znamenitých jitrnic, jelítek a  tlačenky jsou však každoročním lákadlem k  návštěvě. Může jím být doprovodná muzika kapely Třehusk, neuvěřitelné kejkle chůdařů, občerstvení ze Selanky, vinotéky PrimaWine, nebo čepované pivo v restauraci U  Knotků, možná také tombola rodinného centra Pecka na sále holyňské restaurace…

Kdo došel až tam  – nelitoval. Více o letošní masopustní atmosféře vypovídá fotoreportáž.

Beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou 16. 3. 2017

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

Protože spisovatel Vlastimil Vondruška patří mezi nejčtenější autory v knihovnách – nejen ve Slivenci, pozvali jsme jej na besedu ve čtvrtek 16. 3. 2017. Zájem veřejnosti byl veliký, do zasedací místnosti jsme se vešli jen díky toleranci všech přítomných.

Spisovatel vyprávěl o sobě – pochází z Kladna, vystudoval historii a etnografii na FF UK v Praze. Od roku 2009 se věnuje výhradně psaní. Víc než dvacet let byl aktivním horolezcem. Vyprávěl o způsobu psaní, hledání historických pramenů a fantazii dotvářející čtivý obsah svých románů. Vyprávěl o způsobu myšlení našich předků, o jejich vlastenectví, obživě, chování, lásce a věrnosti k půdě. Vyprávěl o civilizaci, jak i ta podléhá neodvratnému rytmu. Když se narodí, je mladá a silná, ambiciózní. Zesílí a užívá si vrcholu své moci. A pak vždycky následuje únava, stárnutí a často i pád. A my jsme v podobné situaci: Evropa není ochotná hájit své hodnoty. Má však ještě šanci!

Vítání občánků narozených v 1/2 roku 2016 - 8. 4. 2017

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

V sobotu 8. dubna 2017 jsme v zasedací místnosti úřadu přivítali první várku občánků narozených
v roce 2016 v naší městské části. V tomto plodném roce se jich u nás narodilo neuvěřitelných 50. Proto jsme také obřad Vítání občánků rozdělili na dvě části. Jedna právě proběhla a na další se budeme těšit 7. 10. 2017. Tímto také prosíme maminky a tatínky, aby svoje dětičky na tento termín přihlásili, neboť bez přihlášení nebudeme zasílat pozvánku a nebudou se tak moct Vítání zúčastnit. Čas máte až do poloviny srpna. Hlásit se můžete na tel. 251818044 nebo na email:
ruzickova@praha-slivenec.cz. A jak jsme se letos přivítali? Po krásném a dojemném proslovu paní starostky vystoupili žáci zá-
kladní školy ze Slivence, Emília Magdalena Kratochvílová, Veronika Sára Hrubešová a Stanislav Dvořák, opět pod vedením paní učitelky Helen a paní učitelky Stříbrné. A byla to opět nádhera! Musím konstatovat, že některým z nás jejich zpěv a hudba vehnala do očí slzičky dojetí. Moc děkujeme. Po krásné kulturní vložce si rodiče se svými miminky převzali upomínkové dárky – pamětní list
občánka roku 2016, knihu a stříbrnou pamětní medaili se čtyřlístkem pro štěstí, maminky dostaly kytičku a také se na památku vyfotili s paní starostkou. Nakonec se jako vždy vyfotila celá skupinka
občánků i s rodiči. Ještě jednou přejeme novým občánkům Slivence a Holyně hodně zdraví a úspěchů při jejich startu do života.

Velikonoční jarmark - 8. 4. 2017

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

V sobotu 8. dubna se konal na slivenecké návsi velikonoční jarmark. Přivítali jsme slunečné počasí, prodejce ze Slivence, Holyně a přilehlého okolí, cvičené kozy, flašinetáře, divadlo Teatr novogo vremja, košíkáře, dráteníka, barvíře, a také včelaře z Ořecha, živé včely, i malé výtvarníky. Stánek s výrobky zaručeně hand made otevřela slivenecká základní škola i Klub Švestka. Mohli jsme ochutnat mazance, palačinky, víno, i trdelník. Mohli jsme se sejít se, poklábosit, zazpívat si, něco si vyrobit, něco dobrého ochutnat…

Poděkování patří všem, kdo se na tom podíleli, připojili…

Veřejné pálení čarodějnic - 30. 4. 2017

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

Text se připravuje…

Slivenecké letnice - 9. 6. 2017

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

Během druhého červnového víkendu se konal jedenáctý ročník festivalu Slivenecké letnice. Asi bez nadsázky by se dal tento ročník označit za mimořádný: provázelo jej totiž mimořádně příznivé počasí (ani horko ani zima), zaznamenali jsme mimořádnou návštěvnost, pozvání k účinkování přijal pan Jaroslav Uhlíř – vskutku výjimečná osobnost české hudební scény – a mimořádné byly výkony všech kapel (a to nejen těch večerních). Krutý severní vítr se nekonal, a tak páteční vystoupení kapely Circus Brothers jen trochu zaskočilo mrholení. Sobotnímu reggae kapely Švihadlo, hudebně taneční produkci kapely Laura a její tygři, i energií nabitému koncertu Support Lesbiens nestálo nic v cestě, a tak se tančilo a zpívalo přes půlnoc. A došlo i na techno, když celý festival zakončil se svou elektronickou show Ventolin, populární osobnost pražské klubové scény.

Výstava v kapli Kde domov můj Kurta Gebauera - 16. 7. 2017

Slivenecký hafík - 9. 9. 2017

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

V sobotu 9. září 2017 se od 14:00 hod uskutečnila v zahradě základní školy ve Slivenci soutěž domácích mazlíčků s názvem Hafík 2017.

Soutěžilo se v kategoriích velký pes, malý pes a dítě a pes. Mazlíčci dokazovali svoji šikovnost na překážkové dráze, kde museli zvládnou slalom, kladinu, průběh tunelem, přeskočení a přelezení překážky, dále museli prokázat svoji poslušnost, šikovnost i to jakou mají inteligenci. Zároveň byl vyhlášen nejmladší a nejstarší psí účastník.

Díky krásnému počasí byla návštěvnost vysoká, soutěže se zúčastnilo celkem 22 pejsků se svým doprovodem.

O veterinární dozor se postaral MVDr. Jan Vácha, velký dík patří zejména ředitelce ZŠ a MŠ Praha – Slivenec Mgr. I. Rosové a všem jejím kolegům za pomoc při organizování soutěže a za výborné občerstvení, pracovníkům úřadu MČ Praha – Slivenec, dobrovolníkům a hlavně paní Martině Havlíkové, zastupitelce MČ Praha – Slivenec za celkovou přípravu soutěže.

Vítězové :

Nejmladší pes – MÁJA s psovodem Zuzka – 4 m.

Nejstarší pes – BETYNKA s psovodem Pepa – 10 let

Kategorie Velký pes :

1. místo – PÉŤA s psovodem Silvie

2. místo – BROWN s psovodem Martin

3. místo – SÁRA s psovodem Hana

Kategorie Malý pes :

1. místo – EMÍK s psovodem Dominika

2. místo – RŮŽENKA s psovodem Míša

3. místo – MONTY s psovodem Markéta

Kategorie Dítě a pes

1. místo – BELLA s psovodem Bára

2. místo – GINO s psovodem Linda

3. místo – SANDY s psovodem Kristýna

 

Slivenecký burčák - 9. 9. 2017

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

V sobotu 9. září se na slivenecké návsi uskutečnila slavnost mladého vína – tradiční Slivenecký burčák. Během celého odpoledne probíhal u rybníka také program pro děti. Nejdříve z pódia bavil nejmenší návštěvníky princ Všudybyl v podání Pepíno Kašpara. Kreativní a zábavný Úžasný svět her určený pro všechny návštěvníky mezi 0-100 let byl potom k dispozici pro všechny hravé a soutěživé, stánek Kosího zobu lákal na zdravé občerstvení a v jednotlivých vstupech hráli a zpívali pod taktovkou kapelníka Lukáše Fišera hudebníci Pražského pouťového orchestru. Písničky Jaroslava Ježka, Karla Hašlera i mnohé lidové písničky motivovaly k tanci i zpěvu, podkreslovaly atmosféru u burčáku z Bílovic, který zajistila vinotéka PrimaWine. Burčáku bylo dostatek a zrál na návsi až do setmění…

Den zdraví - 23. 9. 2017

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

Již podruhé městská část zorganizovala DEN ZDRAVÍ VE SLIVENCI.  Akce byla finančně podpořena MHMP a konala se pod záštitou radního HMP  pro oblast zdravotnictví.

V letošním roce jsme spolupracovali s agenturou SWEN, zastoupenou paní Světlanou Němcovou, která zajistila všechna odborná vyšetření, která probíhala v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha -Slivenec a v Klubu seniorů na stejném místě. Celkově se uskutečnilo 659 měření!

Další částí programu  byly  bloky  cvičení  :  Tabatou za zdravím, Kondiční cvičení pro zdraví, Pilates a cvičení pro zdravá záda, které  se konaly vždy po hodině v prostoru Fit Švestky.

Na návsi u rybníka byla ukázka první pomoci, kterou zajistil Oblastní spolek ČČK pro Prahu 1 a ve stanu měl připraveny základní ukázky první pomoci, zájemci si mohli vyzkoušet resuscitaci  a  pro děti bylo připraveno oblíbené maskování zranění.

PrimaWine připravila v Kavárně Café le Papillon ochutnávku zdravých pokrmů – dýňová polévka, dýňové muffiny, pomazánka z červené řepy,  humus z cizrny se zeleninovými chipsy a brownies z červené řepy, k pití pak bezinkovou a okurkovou limonádu.  Zájemci si mohli vzít vytištěné recepty na zmíněné pokrmy s sebou, aby si je mohli připravit i doma. Kosí zob, prodejna nebalených potravin a zdravé výživy, připravil letáček, kdy po jeho složení vznikla malá kapsička na sušené dýňovo-cuketové placky se semínky.

Zejména dětští návštěvníci si užili skákání ve skákacím hradu a mohli si vyzkoušet nový moderní sport paddleboard na místním rybníčku. Všichni byly šikovní a nikdo se nevykoupal.

Vítání občánků narozených v 2/2 roku 2016 - 7. 10. 2017

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

V sobotu 7. října 2017 se uskutečnila v zasedací místnosti úřadu II. část Vítání občánků narozených v roce 2016 v městské části Praha-Slivenec.

A jako na jaře, tak i na podzim nám tento den pro dobrou náladu svítilo a ještě i hřálo sluníčko. Dojemně nás naladil také projev paní starostky, po kterém vystoupili žáci základní školy ze Slivence ve stejném složení jako v dubnu. Pod vedením paní učitelky Helen a paní učitelky Stříbrné jsme se zaposlouchali do jejich krásných hlásků a milých melodií a nedalo se přehlédnout, že zpozorněli i ti nejmladší, přestože do této chvíle měli spoustu práce s hračkami na koberci.

Po krásném vystoupení dostali rodiče upomínkové dárky- pamětní list občánka roku 2016, knihu a stříbrnou pamětní medaili se čtyřlístkem pro štěstí. Maminky opět dostaly kytičku a rodina se na památku se vyfotila s paní starostkou. Na závěr se vyfotografovali všichni společně. Fotografie dostanou občánci jako dárek.

Přejeme novým občánkům hodně zdraví a radosti ze života a jejich rodičům také hodně zdraví a sil pro výchovu svých ratolestí.

Slavnostní otevření tělocvičny - 12. 10. 2017

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

Dne 12. října jsme slavnostně otevřeli naši novou tělocvičnu. Byla to velká sláva, zúčastnilo se kompletní vedení městské části, zastupitelé, občané Slivence a Holyně, ale i hosté, včetně předsedy Svazu městských částí Petra Hlubučka. A samozřejmě skoro celá škola v čele s paní ředitelkou Rosovou, učitelé a děti – vždyť pro ně je tato stavba určena především. Paní učitelka Matulová celou akci moc pěkně uváděla, za což jí patří velký dík. Představily se školní děti, Rychlí špunti se svými trenéry, malí fotbalisté a závěrem i úžasná aerobiková děvčata z Velké Chuchle. Přestřižením pásky a přípitkem se tak završilo desetileté úsilí naší městské části vybudovat tělocvičnu, ve které by si děti mohly zahrát moderní sporty jako je florbal či basketbal, kde by mohly běhat, cvičit i dovádět a kde by také našli útočiště fotbalisté v zimě, když nemohou být venku. A samozřejmě i kde by mohla sportovat široká veřejnost.

Slivenecký vánoční jarmark - 16. 12. 2017

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

Týden před Štědrým dnem pak proběhl u rybníka řemeslný jarmark. K příjemné atmosféře přispěla určitě i vyzdobená a uklizená náves, strom přání, občerstvení kavárny La Papillon a hlavně stánky mnohých místních šikovných a kreativních tvůrců. Ti vyráběli své originální výrobky a v chladném prosincovém počasí je po celé odpoledne nabízeli, a to vše především proto, abychom si ten společný čas užili…

Znovu a znovu si uvědomujeme, že právě ta komunitní atmosféra, pospolitost, ochota podílet se na věcech veřejných, nebýt lhostejný k těm, kteří žijí vedle nás, i k okolí, které nás obklopuje, připravenost přispět osobně k tomu, aby se nám ve Slivenci a v Holyni dobře žilo, je ta nejvzácnější hodnota, kterou tu máme. Děkujeme za vaši aktivitu, vaše úsměvy, připomínky, názory a podněty.