Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Fotogalerie 2019

Slivenecký masopust - 3. 2. 2019

F O T O G A L E R I E

F O T O G A L E R I E

V neděli 3. února se konal tradiční slivenecký masopust, pořádaný městskou částí.

Vítání občánků narozených v roce 2018 - 27. 4. 2019

F O T O G A L E R I EV sobotu 27. 4. 2019 proběhlo slavnostní vítání občánků MČ Praha-Slivenec v zasedací místnosti úřadu.

Slivenecké letnice - 7. - 8. 6 2019

F O T O G A L E R I E

F O T O G A L E R I E

V galerii přinášíme fotografie pořízené Tomášem Klímou.

V I D E O R E P O R T Á Ž 

V I D E O R E P O R T Á Ž  –  PRAHATV

Výstava Daniel Suška - vernisáž 7. 9. 2019

F O T O G A L E R I E

F O T O G A L E R I E

Daniel Suška – Entities – Schránky

Dne 7. 9. 2019 měl v kapli vernisáž sochař, malíř a grafik – Daniel Suška.

Autor studoval design u prof. Pelikána na ZČU v Plzni, poté ilustraci a grafické techniky u pro. Erazima na VŠUMP.

Absolvoval 2 rezidenční pobyty v USA, vždy zakončené výstavou.

Pro holyňskou kapli vytvořil site – specific instalaci, které dominují dva objekty představující Duši a Tělo. Pracuje zde s primárním protikladem bílé a černé, také se symbolem spirály, která se nekonečně vine za Světlem.

Jsou zde k vidění také autorovi grafické práce, kdy prořezáváním a vrstvením papíru zkoumá rovněž zcela protikladné abstraktní uchopení, buď prostřednictvím čisté geometrie nebo organického tvaru.

Slivenecký burčák - 7. 9. 2019

F O T O G A L E R I E

F O T O G A L E R I E

V I D E O R E P O R T Á Ž – PRAHATV

V sobotu 7. září se ve Slivenci uskutečnila na návsi u rybníka slavnost mladého vína „Slivenecký burčák“, který pořádá městská část tradičně ve spolupráci s vinotékou PrimaWine. Letos

akci příliš nepřálo počasí. Odpoledne si ještě užily děti pohádku o drakovi i výtvarné dílny a dospělí krátké posezení s burčákem na harmonikou… Za drobného mrholení potom vystoupila na podiu kapela Jazzika. Kdo vydržel, uvítal místo burčáku víno v podobě „svařáku“ z baru na kolečkách pana Rangla. Zahřál ty, co měli výdrž a zůstali při skvělých jazzových a swingových evergreenech až do konce.

Hafík - 7. 9. 2019

F O T O G A L E R I E

F O T O G A L E R I E

V sobotu 7. 9. se konal další ročník soutěží psích mazlíčků – slivenecký Hafík. Dopoledne pršelo, ale stal se zázrak a odpoledne pršet přestalo. Už před zahájením se začali scházet první soutěžící. Ve 14.00 proběhlo zahájení a zápis, majitelé pejsků obdrželi vstupní motivační balíček a začaly soutěže. Nemohla chybět slivenecká překážková dráha, letos vylepšená o  skutečnou „houpačku“, kterou zapůjčila Míša Sochová. Tradičně se soutěžilo v poslušnosti a šikovnosti, kde pejsci hledali schované párky a chytali piškoty. Letos byli do soutěží zapojeni i páníčci, kteří na startu dostali kvíz s deseti otázkami, jejich správné odpovědi se přičítaly k bodovému hodnocení pejsků. Na měřený čas se běžela „ulička“, kde někteří favorité zklamali, neodolali hračkám nebo pamlskům. Vítěz, v tomto případě vítězka, obdržela buřtový věnec. Poté následovala soutěž o pejska šikulu v režii Míši. Zájemci mohli sledovat ukázku psího sportu „nosework“, kterému se už nějaký čas se svými fenkami věnuji.

Mezitím se sčítaly body a chystalo se vyhlášení. Vítězové kategorií „velký pes“, „malý pes“ a „dítě a pes“ obdrželi opět hodnotné ceny, odměnu získali i nejstarší a nejmladší psí účastníci, největší sympaťák i vítěz soutěže pes šikula. Velmi mne potěšila stále se rozrůstající kategorie „dítě a pes“, která dokazuje, že ne všechny děti tráví většinu volného času u počítače. Jsou i děti, které svůj volný čas věnují svému čtyřnohému kamarádovi a to je to nejlepší, co mohou udělat pro sebe i pro něho.

Děkuji všem, kteří si opět ukrojili ze svého volného času a pomohli mně připravit hezké odpoledne pro majitele psů, pro psy, i jen pro ty, kteří se jen přišli podívat.

Tímto děkuji vedení ZŠ Praha-Slivenec, kuchařkám za výborný štrůdl, zaměstnancům ÚMČ Praha-Slivenec, dobrovolníkům z řad učitelů, Míše Sochové za pomoc s organizací, mému synovi za pomoc s instalací a focení, Aničce, Ondrovi a holčičkám, které jsem angažovala jako doplňovačky misek. Nakonec poděkování MVDr. Váchovi za odborné rady a  jeho ženě, která se svými pejsky rozšířila řadu soutěžících. Budu se těšit zase příští rok!

Park Granátová – slavnostní otevření 7. 9. 2019

F O T O G A L E R I E

F O T O G A L E R I E

V I D E O R E P O R T Á Ž – PRAHATV

V sobotu 7. 9. 2019 starostka RNDr. Jana Plamínková spolu s místostarostkou Mgr. Lenkou Kudlákovou, autorkou projektu Ing. Janou Kohlovou, stavbyvedoucím Janem Kulískem otevřeli nový park na konci ulice Granátové. Park vybudovala za cenu 23 milionů (z dotace MHMP) společnost Gardenline, s. r. o., podle projektu zahradní architektky Ing. Jany Kohlové. Na realizaci se podílely i další firmy, například Zahradní architektura Kurz, s. r. o. Za zmínku stojí návrhářka a realizátorka mozaik Mgr. Martina Regnerová nebo autor analematických slunečních hodin Ing. Miloš Nosek.

Park je rozdělen do několika částí, od odpočinkové severní části s lehátky, pergolami, posezením a slunečními hodinami, přes aktivní střední část s loukou pro sportovní aktivity a houpacími sítěmi k dětskému hřišti s velmi pěknými herními prvky od německé firmy Richter, na kterých se vyřádí jak nejmenší děti, tak i ty odrostlejší. Všechen mobiliář je doplněn nádhernou zelení od větších listnatých i jehličnatých stromů, přes keře, popínavé rostliny, trvalky až k cibulím, jenž rozkvetou až příští jaro. Za zmínku jistě stojí staré odrůdy ovocných stromů, jako jsou červenoplodé královské ořešáky a několik druhů jabloní – panenské české, průsvitné letní, nathusiovo holubí a boikovo. Věříme, že park se návštěvníkům bude líbit, zvyknou si sem chodit odpočívat, hrát s dětmi nebo posedět s přáteli a všechny návštěvníky žádáme, aby se zde chovali ohleduplně k ostatním, ale i k rostlinám a vybavení, tak aby nám park přinášel radost mnoho let.

Poděkování vedení městské části patří Ing. Šárce Musilové, která celou stavební akci koordinovala.

Rozsvěcení vánočních stromů - 1. 12. 2019

F O T O G A L E R I E

F O T O G A L E R I E

První adventní neděli se uskutečnilo rozsvěcení vánočních stromů ve Slivenci i v Holyni. Slivenecký strom poskytli manželé Zikmundovi ze Slivence a strom do Holyně pochází z Habeše. Již v pátek 29. 11. byly stromy ozdobeny a ve Slivenci byl nainstalován dřevěný betlém lidového řezbáře pana Šimráka ze slovenského Vlkolínce. V neděli odpoledne, bezprostředně po kouzelném vánočním představení žáků slivenecké školy na malém podiu na nádvoří, proběhlo slavnostní rozsvícení sliveneckého stromu za zpívání koled vokálního sboru Klubu Švestka. Poté přišli strom posvětit křižovníci.
V Holyni bylo, jako každým rokem, rozsvěcení spojené s vernisáží vánoční výstavy Klubu Švestka v Galerii Kaple Holyně. I tady zazněl malý recitál švestkového sboru a podpořil tak slavnostní atmosféru začínajícího adventu.

Slivenecký vánoční jarmark - 14. 12. 2019

F O T O G A L E R I E

F O T O G A L E R I E

V sobotu 14. prosince zorganizovala městská část spolu s Bistrem Zastávka a rodinným centrem Pecka tradiční vánoční jarmark na návsi u rybníka. Prodej spojený s doprovodným programem a občerstvením trval po celé odpoledne. Děti přilákal živý betlém a mohly se těšit z velblouda, lamy i oslíka. Novinkou byla letos andělská poštovna – stan, kde si všichni za přítomnosti adventních postav, jako jsou například Lucie, Barbora nebo Ambrož,
mohli zavolat prostřednictvím kouzelného sluchátka Ježíškovi nebo napsat své přání a nechat jej odeslat andělskou poštou přímo adresátovi. Lidové vánoční zvyky představovalo lití olova, výroba ozdob, pouštění svíček. Do stánkového dobročinného prodeje se zapojila základní škola, Klub Švestka, Unie rodičů, Český červený kříž a chráněné bydlení Zeelando. Zboží pro prodej připravili mnozí slivenečtí a holyňští, kteří něco dovedou, a rybí polévku a jiné dobroty připravili provozovatelé nového Bistra Zastávka. O doprovodný program se postarali muzikanti, kteří hráli krásné staročeské koledy, a vokální sbor Sliveneckého klubu Švestka, ti nejmenší si užili loutkovou pohádku pro děti. Svařeného vína a horké medoviny pro zahřátí bylo dostatek a štěstí v podobě zlatého jmelí též.