Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Fotogalerie 2020

Slivenecký masopust - 7. 3. 2020

F O T O G A L E R I E

F O T O G A L E R I E

Letošní masopustní veselí zorganizovala městská část na sobotu 7. března. Po masopustním průvodu ze Slivence do Holyně se celý program přesunul do Holyňské stodoly. A že to byl program bohatý! Příchozí čekala nefalšovaná venkovská zabijačka, soutěž o vyhlášení masek v kategorii děti i dospělých, bohatá tombola, jídlo a pití do sytosti. Hrála oblíbená kapela Třehusk a všechny bavili chůdaři na chůdách.

Uctění památky padlým - 8. 5. 2020

F O T O G A L E R I E

Starostka Jana Plamínková a pracovnice úřadu Šárka Musilová uctily památku padlých ve 2. světové válce.

Bubnování v parku - 3. 6. 2020

F O T O G A L E R I E

BUBNOVÁNÍ V PARKU s Petrem Šušorem bylo přeloženo z původního termínu 28. 5. 2020 na 3. 6. 2020 v 17:00 hod. Důvodem byla nepřízeň počasí.

Den dětí a Zažít náves jinak - 6. 6. 2020

F O T O G A L E R I E

F O T O G A L E R I E

V souvislosti s rozvolňováním restrikcí jsme se rozhodli znovu oživit společensko-kulturní život Slivence projektem Zažít náves jinak. Na červnová sobotní odpoledne jsme připravili živá hudební setkání do parku u rybníka. Naše pozvání přijal Pražský pouťový orchestr, kapela The Stream a Duo Evergreen. Sobotu od soboty se střídaly žánry i místa produkce. Od hašlerovských a staropražských chytlavých písniček, přes rockové pecky, až po swingové a jazzové evergreeny. Místa se měnila podle rozmaru počasí, takže z původně plánovaných vystoupení na dřevěném mole u rybníka se často program musel přesunout do prostor Bistra Zastávka. Do parku jsme zorganizovali také workshopy Bubnování, Klub Švestka připravil výtvarné a divadelní setkání pro děti a rodinné centrum Pecka přichystalo divadelní představení pro nejmenší. Na návsi se uskutečnil i tradiční Den dětí. Záměrem všech těchto akcí bylo probudit zase naši náves k životu. Věřme, že se po prázdninách sejdeme už na větší akci – na plánovaném Sliveneckém burčáku.

Slivenecký burčák - 5. 9. 2020

F O T O G A L E R I E

Včerejší Slivenecký burčák začal deštěm a poloprázdnou návsí…Skončil večer spanilou jízdou kapely Brouci band…Vice než po půl roce se náves… zaplnila

V sobotu 5. září se uskutečnila tradiční slavnost mladého letošního vína Slivenecký burčák. V průběhu slunečného odpoledne se na návsi u rybníka konal program pro děti. Kouzelník vystřídal žongléra a žonglér kejklíře. Na podiu se odehrál veselý pohádkový příběh z prostředí africké džungle a v rámci doprovodného programu probíhaly kreativní výtvarné dílny. Všichni si mohli vyzkoušet Stroj času – zajímavou deskovou hru pro malé i velké. Vrcholem celé akce byl večerní koncert kapely Brouci Band – Beatles revival. Písničky, které znají napříč generacemi opravdu všichni, jsme si užili. Chvílemi jako by se zdálo, že jsme se přesunuli v čase do Liverpoolu 60.tých let. Iluze byla dokonalá. Burčáku z Velkých Bílovic, který dodala slivenecká vinotéka Prima Wine, bylo dostatek a zázemí, jak je již zavedeným zvykem, poskytlo přilehlé Bistro Zastávka. Pro milovníky koktejlů zaparkoval na návsi také bar na kolečkách pana Rangla a svůj stánek rozbalilo Sýrové občerstvení. Za to, že náves opět po delší odmlce ožila, patří poděkování všem zainteresovaným.

Hafík - 12. 9. 2020

F O T O G A L E R I E

V sobotu 12. září proběhla tradiční přehlídka mazlíčků Hafík 2020. Akce probíhala v zahradě ZŠ Praha – Slivenec a zúčastnilo se jí 24 pejsků se svými páníčky.

Pejskové soutěžili v různých disciplínách, páníčkové vyplňovali vědomostní test a na závěr proběhla soutěž o nejrychlejšího psa.

Výsledky :

Kategorie : Velký pes

  1. Dina + Dana
  2.  Meda + Míša
  3. Sendy a Kristýna

Kategorie : Malý pes

  1. Jackie + Tomáš
  2. Blecha + Radka
  3. Grace + Petra

Kategorie : Dítě a pes

  1. Cherry + Viki
  2. Bandy + Mia
  3. Max + Robert

Nejmladší pes : Bandy – 4 měsíce

Nejstarší pes : Gyzmo – 12 let

Nejrychlejší pes : Timi, proběhl uličku za 1,76 s

Veterinární dozor měl MVDr. Jan Vácha.

Občerstvení zajistila jídelna ZŠ Praha – Slivenec.

Celé odpoledne se vydařilo, bylo krásné počasí, hojná účast.

Děkujeme paní Martině Havlíkové a všem dobrovolníkům za organizaci.

Těšíme se na další ročník.

Vítání občánků - 20. 9. 2020

F O T O G A L E R I E

Přestože se covid-19 všemožně snažil naše „Vítání“ zrušit, my jsme se nedali a nakonec jsme akci uskutečnili. Sešli jsme se v  krásnou slunečnou neděli 20. září, v přírodě, v parku u rybníka, abychom dostáli všem vládním nařízením a doporučením a nákaze se tak ubránili. Paní starostka přivítala 20 sliveneckých a holyňských občánků, předali jsme dárečky, poslechli si písničky a všichni se vyfotili. Za příjemné odpoledne děkujeme žákyním slivenecké školy a paní učitelce Stříbrné a za skvělé fotky panu Bédovi Morsteinovi.

Našim novým občánkům přejeme hodně zdraví a úspěchů při jejich startu do života.

Slivenecká adventní stezka - 29. 11. 2020 - 6. 1. 2021

F O T O G A L E R I E

V době, kdy jsme museli zrušit všechny plánované společenské i kulturní akce a kdy se zdálo, že po letech přijde do Slivence smutný advent, vzpomněli jsme si na nápad, který před časem přišel ze Slivenecké knihovny od knihovnice paní Krejčové: Putování za betlémy. Ten nápad (přivezený odkudsi z cest po Evropě) jsme oprášili a rozvinuli… Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562 a tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu do Čech. Všichni, kdo čteme tyto řádky, jsme jistě někdy o Vánocích betlém stavěli a upínali se k postavě Ježíška. Už jako malé děti jsme chápali ten symbol čistoty, dobroty, štědrosti a laskavosti…oběti. Betlémy nám připomínají naše dětství, čas, ze kterého celý život čerpáme… Vítáme vás srdečně na adventním putování. Přejme si, aby v nás vyvolávalo podobné pocity, které si pamatujeme z dětství.

Společný projekt slivenecké knihovny a Klubu Švestka, do kterého se zapojily i další instituce (například Domov seniorů SeneCura, Ukradená galerie, nebo slivenecký fotbalový klub. Připojili se i jednotlivci, kteří buď vyrobí nebo zapůjčí k vystavení vlastní betlém a také ti, kteří propůjčí svou výlohu, svoje okno… Ad ventní stezka má 14 zastavení a jedno jako bonus městské části ve vývěsce u autobusové zastávky Pod Vysokou Mezí v Holyni.

Adventní stezka je otevřena od 29.11.2020 do 6.1. 2021. Až v průběhu Štědrého dne bude doplněna o betlém v kostele Všech Svatých, který staví slivenecká farnost. První zastavení je na podiu u rybníka, kde stojí stromek vánočních přání. Tam bude možné si nejen pověsit své přání, ale také vyzvednout plánek stezky.