Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Fotogalerie 2021

Mezinárodní den dětí v mateřských školách ve Slivenci - 1. 6. 2021

Obě slivenecké mateřské školy včera navštívili místostarostka Lenka Kudláková a tajemník úřadu Matěj Mlčoch v doprovodu paní ředitelky Petry Chlumské. Dětem při příležitosti Dne dětí předali drobnou pozornost.

 

Olympiáda v parku Granátová - 5. 6. 2021

F O T O G A L E R I E

V sobotu proběhla tradiční slivenecká oslava dne dětí. Letos již po jedenácté a znovu pod taktovkou RC Pecka a pod záštitou Klubu Švestka. Během celého dne se zaregistrovalo 180 dětských závodníků v doprovodu rodičů i prarodičů. Hlavní odměnou za splněné úkoly byl voucher na rolovanou zmrzlinu ve stánku v ulici U Sportoviště a sladké překvapení z Bistra Zastávka.

Hlavní organizátorky : Edita Šimková a Dora Poláková

Slavnostní zahájení výstavby nové tramvajové tratě Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec - 11. 6. 2021

F O T O G A L E R I E

Dnes v 9 hodin proběhlo slavnostní zahájení výstavby nové tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec. První etapa, která bude končit v Holyni by měla trvat cca 10 měsíců.

Slavnostního zahájení se zúčastnila též starostka naší městské části, RNDr. Jana Plamínková a místostarostka Mgr. Lenka Kudláková. Samotná stavba byla zahájena krátkým proslovem zúčastněných a poklepáním na základní kámen budoucí tratě.

Školní zahradní slavnost - 23. 6. 2021

F O T O G A L E R I E

Školní zahradní slavnost se opravdu vydařila. Děti hrály, zpívaly a tancovaly jako o život, rodiče, prarodiče a i sourozenci fandili a povzbuzovali a všichni měli zjevnou radost, že se mohou zase potkávat. Upřímný obdiv patří paní ředitelce, všem učitelům a učitelkám naší školy za to, že tak pěkné věci dokázali s dětmi nacvičit za krátkou dobu, kdy jsou školy otevřené. Za náš úřad se zúčastnila starostka Jana Plamínková, místostarostka Lenka Kudláková a tajemník Matěj Mlčoch, ale bohužel jen na krátkou dobu – pak už museli na zastupitelstvo, kde se schvaloval výběr zhotovitele rekonstrukce sociálních zařízení v historické budově školy.

Výstava Sny Georga Radojčiće - 6. 8. 2021

F O T O G A L E R I E

V sobotu 6. 8. 2021 na Proměnění Páně v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni proběhla vernisáž spirituálních obrazů Georga Radojčiće. Jeho osobitý styl, barevnost pláten, věčný boj dobra a zla, víra, představují vnitřní život umělce, který se na své výtvarné cestě posouvá opět dál do nekonečna světa.

Výstava probíhá o víkendech , a to až do 29. 8. 2021 (vždy mezi 15-17 hod)

Slivenecký burčák - 4. 9. 2021

Hafík - 11. 9. 2021

V sobotu 11.9. se uskutečnila na školní zahradě tradiční přehlídka sliveneckých mazlíčků – HAFÍK.

Soutěžilo se ve třech kategoriích: Velký pes, Malý pes a Pes s dětským psovodem. Soutěž organizovala městská část ve spolupráci se školou, a to pod taktovkou hlavní organizátorky Martiny Havlíková, které patří poděkování, stejně jako MVDr. Váchovi a všem pracovníkům úřadu i školy, kteří se na přípravě akce podíleli.