Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Fotogalerie 2021

Mezinárodní den dětí v mateřských školách ve Slivenci - 1. 6. 2021

Obě slivenecké mateřské školy včera navštívili místostarostka Lenka Kudláková a tajemník úřadu Matěj Mlčoch v doprovodu paní ředitelky Petry Chlumské. Dětem při příležitosti Dne dětí předali drobnou pozornost.

 

Olympiáda v parku Granátová - 5. 6. 2021

F O T O G A L E R I E

V sobotu proběhla tradiční slivenecká oslava dne dětí. Letos již po jedenácté a znovu pod taktovkou RC Pecka a pod záštitou Klubu Švestka. Během celého dne se zaregistrovalo 180 dětských závodníků v doprovodu rodičů i prarodičů. Hlavní odměnou za splněné úkoly byl voucher na rolovanou zmrzlinu ve stánku v ulici U Sportoviště a sladké překvapení z Bistra Zastávka.

Hlavní organizátorky : Edita Šimková a Dora Poláková

Slavnostní zahájení výstavby nové tramvajové tratě Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec - 11. 6. 2021

F O T O G A L E R I E

Dnes v 9 hodin proběhlo slavnostní zahájení výstavby nové tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec. První etapa, která bude končit v Holyni by měla trvat cca 10 měsíců.

Slavnostního zahájení se zúčastnila též starostka naší městské části, RNDr. Jana Plamínková a místostarostka Mgr. Lenka Kudláková. Samotná stavba byla zahájena krátkým proslovem zúčastněných a poklepáním na základní kámen budoucí tratě.

Vítání občánků narozených v roce 2020 - 19. 6. 2021

F O T O G A L E R I E

V sobotu 19. června 2021 přivítala místostarostka Lenka Kudláková na návsi u rybníka 13 občánků (z celkového počtu 44) narozených v roce 2020. Obřad s předáním pamětních listů doprovázel hudební recitál ZŠ Slivenec.

Kompletní fotogalerie

Školní zahradní slavnost - 23. 6. 2021

F O T O G A L E R I E

Školní zahradní slavnost se opravdu vydařila. Děti hrály, zpívaly a tancovaly jako o život, rodiče, prarodiče a i sourozenci fandili a povzbuzovali a všichni měli zjevnou radost, že se mohou zase potkávat. Upřímný obdiv patří paní ředitelce, všem učitelům a učitelkám naší školy za to, že tak pěkné věci dokázali s dětmi nacvičit za krátkou dobu, kdy jsou školy otevřené. Za náš úřad se zúčastnila starostka Jana Plamínková, místostarostka Lenka Kudláková a tajemník Matěj Mlčoch, ale bohužel jen na krátkou dobu – pak už museli na zastupitelstvo, kde se schvaloval výběr zhotovitele rekonstrukce sociálních zařízení v historické budově školy.

Výstava Sny Georga Radojčiće - 6. 8. 2021

F O T O G A L E R I E

V sobotu 6. 8. 2021 na Proměnění Páně v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni proběhla vernisáž spirituálních obrazů Georga Radojčiće. Jeho osobitý styl, barevnost pláten, věčný boj dobra a zla, víra, představují vnitřní život umělce, který se na své výtvarné cestě posouvá opět dál do nekonečna světa.

Výstava probíhá o víkendech , a to až do 29. 8. 2021 (vždy mezi 15-17 hod)

Imatrikulace prvňáčků - 1. 9. 2021

F O T O G A L E R I E

Ve středu 1. 9. se uskutečnila každoroční Imatrikulace prvňáčků. Starostka Jana Plamínková po krátkém projevu předala novým žákům slivenecké školy pamětní list. Poté místostarostka Lenka Kudláková a tajemník úřadu Matěj Mlčoch předali dětem drobné dárky a popřáli dětem hodně štěstí a školních úspěchů. Každý prvňáček dostane jako upomínku na tento významný okamžik také sadu fotografií.

Slivenecký burčák - 4. 9. 2021

F O T O G A L E R I E

V sobotu 4. září jsme po dlouhé odmlce způsobené lockdownem mohli znovu nechat sliveneckou náves ožít tak, jak jsme bývali zvyklí v „období před covidem“. Kdysi jsme toto podzimní setkání s burčákem uváděli jako slavnost mladého vína, ale letos bylo vlastně ono slunečné odpoledne oslavou toho, že se znovu můžeme sejít, pobavit se, občerstvit se…
Na podiu se vystřídaly poslechové kapely Gentlemani, Staropražští pardálové a vokální soubor Hlasoplet. Děti i dospělé bavili po celé odpoledne kejklíři, malý harmonikář i veselá Čertovská pohádka. Vzhledem k opravdu letnímu počasí jsme program rozšířili i do parku kolem rybníka. Malí zájemci stáli trpělivě frontu na střelbu z děla, výuku jízdy na jednokolce či na žonglování s kužely nebo obručemi. Pletly se barevné copánky, hrály se hry zručnosti, malovalo se na obličej a kdo měl zájem, účastnil se výtvarné keramické dílny. Během celé akce probíhal zároveň třetí termín zápisů do kurzů Sliveneckého klubu Švestka.
Dostatek výborného burčáku zajistila vinotéka PrimaWine a nebyla nouze ani o občerstvení a pivo. Koktejly a kávu zajistil (už tradičně) pojízdný bar pana Rangla. Ke kávě napekli úžasné koláče šikovní pekaři z chráněného bydlení Zeeland a program zpestřila nabídka stánkového prodeje v podobě květinových dekorací, textilních doplňků i bio produktů. Návštěvnost byla vskutku rekordní a atmosféra přátelská.

 

Hafík - 11. 9. 2021

V sobotu 11.9. se uskutečnila na školní zahradě tradiční přehlídka sliveneckých mazlíčků – HAFÍK.

Soutěžilo se ve třech kategoriích: Velký pes, Malý pes a Pes s dětským psovodem. Soutěž organizovala městská část ve spolupráci se školou, a to pod taktovkou hlavní organizátorky Martiny Havlíková, které patří poděkování, stejně jako MVDr. Váchovi a všem pracovníkům úřadu i školy, kteří se na přípravě akce podíleli.

Re-use neděle - 3. 10. 2021

F O T O G A L E R I E

Historicky první re-use neděle se uskutečnila 3. října na slivenecké návsi u rybníka. Akce vzbudila ohromný zájem veřejnosti, přišlo na ni více než 350 lidí a ohlasy byly velmi kladné. Několik spoluobčanů se ovšem podivovalo nad nečeským názvem akce – uznávám, že termín re-use (čte se rijúz) zní možná divně, ovšem alternativou je název swap (čte se svop), a s tím by také leckdo nebyl asi spokojen. „Re-use“ znamená znovu využít, „swap“ vyměnit, a o tom to celé je – využít věci, které už v domácnosti nepotřebujete, a nabídnout je spoluobčanům, kteří je rádi budou využívat dál. Takže lidé od dopoledne nosili na naši náves knížky, oblečení, hračky, květiny, cédéčka, nádobí, sportovní náčiní, drobný nábytek, elektrospotřebiče a další věci do domácnosti, a zase si mohli vzít, co se jim v nabídce zalíbilo. Vše zdarma. Zájem veřejnosti předčil mé očekávání a kvalita nabízených věcí také – většina toho, co lidé přinesli, byla opravdu moc pěkná. Akci jsme pořádali společně s odborem ochrany prostředí MHMP jako pilotní projekt na snižování množství odpadu. Po úspěchu ve Slivenci magistrát vyhodnotí, jak podobné akce uspořádat i v jiných městských částech Prahy. Chtěla bych zde velmi poděkovat Ing. Jitce Hofmanové z MHMP, která byla iniciátorkou, i dámám ze SWAP Prague (především Kristýně Holubové), které pomáhaly po celý den přímo „na place“ – věci vážily, třídily, rozdělovaly, věšely oblečení na štendry… Šlo ale i o společenskou akci, na místě bylo možné si koupit i drobné občerstvení a posedět, a toho také hodně lidí využilo – vždyť kvůli koronaviru jsme se se sousedy či známými někdy i docela dlouho neviděli. Součástí programu byly i ukázky renovace starého nábytku či besedy o možnostech prodeje potravin bez obalů (koneckonců máme ve Slivenci bezobalový obchod Kosí zob, že…). Co si nerozebrali občané od nás či z okolí, měli možnost získat zástupci různých neziskových organizací. Pro zbytky jsme měli připraveny dva kontejnery Pražských služeb, ale tam mnoho věcí opravdu neskončilo.

A nakonec trocha čísel:

■ nabídnuto bylo 115 kusů nábytku, přičemž nové majitele nenašlo pouze 25 kusů. Z toho si 13 kusů vzala Nábytková banka, zbytek skončil ve sběrném dvoře Zakrytá.

■ Z 314 kg oblečení našly nové majitele dvě třetiny, zbytek připadlo Diakonii Broumov

■ Další předměty měly hmotnost 431 kg, neodebráno zůstalo 80 kg, které byly odvezeny do Re-use pointu Sběrného dvora Zakrytá

■ Nabídnuto bylo 563 knih. Ty, které nenašly nové majitele, byly nabídnuty společnosti Reknihy. Polovina výdělku z prodeje půjde na podporu neziskové organizace Přestupní stanice.

Rozsvěcení vánočních stromů - 28. 11. 2021

F O T O G A L E R I E

Navzdory celospolečenské situaci, navzdory změnám i opatřením, obavám i komplikacím se přesto mohli ve Slivenci i v Holyni sousedé, stejně jako každým rokem, těšit z vánočních stromů v obou částech naší městské části. Slavnostní rozsvícení se uskutečnilo první adventní neděli 28. listopadu. Strom na sliveneckou náves poskytly Lesy hl. m. Prahy, smrk před holyňskou kapli pochází ze Slivence. Znovu jsme instalovali velký dřevěný betlém z dílny řezbáře ze slovenského Vlkolínca, který si s oblibou prohlíží vždy před Vánocemi hlavně ti nejmenší. O krásné květinové aranže se postarala majitelka sliveneckého květinářství. Rozsvěcení provázel hudební recitál dechového kvarteta a betlém přišli tradičně posvětit křižovníci. Holyňské rozsvěcení doprovázelo vystoupení vokálního sboru Klubu Švestka a instalace keramického betlému z výtvarného ateliéru klubu v kapli.

Vánoční jarmark - 18. 12. 2021

F O T O G A L E R I E

V sobotu 18. prosince jsme upravili program odpoledne tak, abychom splnili všechna protiepidemická vládní nařízení. Do Slivence přijela Pražská mobilní zvonohra, kejklíři a živý betlém. Stánky se staročeskými zvyky jsme umístili v bezpečných rozestupech do romantického prostředí parku a ty, které prezentovaly své výrobky, na prostranství u rybníka. Občerstvení poskytla ve zkušebním provozu přilehlá kavárna. V závěru odpoledne se uskutečnila originální ohňová show. Atmosféra během obou adventních akcí byla velmi sváteční a sousedsky přátelská a my děkujeme za nebývalou účast.

Revitalizace záhonu u pomníku před ZŠ a MŠ Praha Slivenec - prosinec 2021

V prosinci proběhla revitalizace záhonu u pomníku před  základní školou ve Slivenci. Stávající záhon byl již delší dobu v neutěšeném stavu a proto jsme oslovili zahradní architektku, paní Kateřinu Kukulu,  aby se pokusila pro dané místo navrhnout důstojnou úpravu.  Vzhledem k podmínkám (lípy vyčerpávají živiny a dělají po většinu dne hodně stínu,  odpoledne naopak na místo svítí  slunce  a je tam velký žár) to nebylo vůbec jednoduché.  Nakonec navrhla  variantu zvětšeného půlkruhového zaštěrkovaného záhonu, kde byly vysazeny cibuloviny a trvalky. Směs rostlin je založena  především  na  výběru  taxonů  s  okrasnou  texturou  a  strukturou,  která  při pohledu  od  chodníku  bude  tvořit  „barevný  koberec“  před  pomníky  a  sochou  tak,  aby  je nezakrývala. Kvetení je pak rozloženo do celého roku a v zimním období budou rostliny zdobit listem.
Realizaci provedla firma Baobab – péče o zeleň.